Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví

2 comments
Rubrika: 

Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví : výběr z hesel v databázi TDKIV. Editor Miroslav Ressler. Vyd. 1. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; Národní knihovna České republiky, 2006. 161 s. Obsahuje CD-ROM. ISBN 80-7080-599-4.

Na přelomu dubna a května 2006 byla česká odborná literatura z oblasti knihovnictví a informační vědy obohacena o nový významný přírůstek – byl vydán tištěný výkladový slovník s výběrem z hesel, která byla k 15. prosinci 2005 obsažena v České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy. Výkladový slovník je doplněn o kompaktní disk se všemi hesly z databáze k uvedenému datu.

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy je též známa pod zkratkou TDKIV, byla vytvořena v letech 2001-2002 v rámci projektu podpořeného z grantových prostředků Ministerstva kultury ČR a nyní je udržována Knihovnickým institutem Národní knihovny ČR. Obsahuje cca 4 200 hesel, z nich bylo do tištěné publikace vybráno cca 1 460 hesel, tedy přibližně třetina z jejich celkového počtu.

Je zřejmé, že zpracovatelé výběru byli postaveni před nelehkou otázku, která hesla z databáze zahrnout do tištěné publikace a která nikoliv. Podle informace uvedné v předmluvě publikace byla přednost dána těm "termínům, které nepřinášejí slovníky příbuzných oborů, a mezi nimi těm, které nebyly ani velmi obecné, ani velmi speciální". V některých případech tak bohužel do výběru nebyly zahrnuty termíny, které v našem oboru hrají dnes již významnou úlohu – např. vyhledávací stroj či databáze (vyskytuje se zde ovšem specifičtější heslo bibliografická databáze). Naopak jsou zahrnuta hesla typu CD-ROM a DVD-ROM (a řada hesel s nimi bezprostředně spjatých). V tomto směru bych proto uvítala podrobnější vysvětlení kritérií výběru hesel, například s využitím třídníků používaných v terminologické databázi. Zvolené řešení, kdy je k tištěné publikaci přiložen kompaktní disk se všemi hesly, však nedostatečné objasnění kritérií výběru plně vyvažuje.

Jednotlivá hesla jsou v tištěné publikaci uspořádána abecedně a jsou uváděna ve zjednodušené struktuře. Zatímco v terminologické databázi jsou v záznamech uváděny termín, případně poznámka, jeho anglická varianta, výklad, normativní výklad, zdroj výkladu, příbuzný termín, autor, lektor, redaktor hesla a číslo záznamu, v tištěné publikaci je vždy uváděn pouze termín, jeho výklad a v případě potřeby také poznámka. S ohledem na rozsah tištěné publikace je zřejmé, že nemohly být uváděny všechny výše zmíněné údaje, uvítala bych však ještě minimálně zahrnutí příbuzných termínů, eventuálně anglických ekvivalentů hesel. V publikaci jsou využita živá záhlaví (první heslo na sudé stránce a poslední heslo na liché stránce), která čtenáři výrazně usnadňují orientaci.

Kladně hodnotím grafické rozhraní v elektronické verzi databáze na kompaktním disku – je velmi přehledné a navíc umožňuje zobrazování vzájemných vztahů mezi hesly na jedné až třech úrovních. Oproti elektronické verzi databáze zpřístupňované v knihovním softwaru Aleph Národní knihovnou ČR zde tedy vystupují do popředí vizualizační nástroje, což odpovídá i současným trendům v oblasti forem zpřístupňování elektronických informačních zdrojů.

Pozitivní rovněž je ten fakt, že obsah kompaktního disku ve stejném grafickém rozhraní je rovněž zdarma k dispozici na webu Vydavatelství VŠCHT, konkrétně na adrese http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-005/. Zde je též možno vyzkoušet zmiňované zobrazení grafů u jednotlivých hesel (viz např. heslo klasifikační systém).

Podle mého názoru vydání výběru hesel z terminologické databáze přispěje k dalšímu rozšíření povědomí studentů knihovnicko-informačních oborů a pracovníků v knihovnách a dalších informačních institucích (potažmo odborníků z jiných oborů) o existenci terminologické databáze a zejména o možnostech jejího praktického využívání. Velmi zajímavou alternativu ke klasickému rozhraní databáze v knihovním softwaru Aleph pak jistě představuje právě rozhraní zpřístupněné na webu Vydavatelství VŠCHT.

Celkově výkladový slovník hodnotím kladně a považuji jej za velmi užitečný nástroj jak z hlediska studia, tak z hlediska praxe.

Závěrem bych ještě ráda dodala, že výkladový slovník byl již mj. odborné veřejnosti představen v rámci akce Knihovnická dílna 2006, kterou ve dnech 6. a 7. dubna 2006 uspořádaly Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Městská knihovna v Praze a Národní knihovna ČR za finančního přispění Ministerstva kultury ČR. Problematice terminologie byl věnován i speciální kurz, který se uskutečnil 29. dubna 2006 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, o němž v tomto čísle Ikara informuje Marie Balíková.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 6 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-12167. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12167

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

Zdravím, objednal jsem si (na webu VŠCHT) publikaci již před časem, stále však nedorazila... Nevíte čím to je? pavel

registration login password