Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 10.469 x 4
Elektronické informační zdroje v oblasti české lingvistiky dostupné na WWW 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 40.319 x 4
Zneužití informací, hacking a Internet 1998, ročník 2, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 12.784 x 4
Národní filmový archiv a elektronické zdroje v oboru filmu a kinematografie 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 16.467 x 4
Anglická počítačová terminologie: volání po jednotě aneb Proč vznikl nový on-line slovník SPOT 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 15.954 x 4
Seznamte se: rychlé čtení 2011, ročník 15, číslo 5 Informační gramotnost 86.780 x 4
Informační služby s přidanou hodnotou 2007, ročník 11, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 13.909 x 4
L@SER zprostředkovává přístup k odborným elektronickým časopisům 1998, ročník 2, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 5.118 x 4
Řekl někdo nová média? 2007, ročník 11, číslo 1 Odborné vzdělávání 17.765 x 4
Polemiky v Pavučině 2007, ročník 11, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 11.780 x 4
Knihovny a knihovnictví v českých zemích v letech 1938 – 1945 - 4. část 2016, ročník 20, číslo 4 Výzkumná činnost 2.800 x 4
Petra a Filip si dovolují oznámit ... 1998, ročník 2, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.595 x 4
Predátorské časopisy a Jeffrey Beall v Klementinu 2016, ročník 20, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 2.607 x 4
Vedecká tvorivosť 2013, ročník 17, číslo 2 Výzkumná činnost 6.260 x 4
Služba ticTOCs - obsahy časopisů na dlani 2009, ročník 13, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 12.308 x 4
Elektronické zdroje. Jaké? 2001, ročník 5, číslo 4 Veřejné knihovny a elektronické zdroje 6.208 x 4
Ani po pěti letech Ikaros nepadl 2002, ročník 6, číslo 5 5. narozeniny Ikara 6.380 x 4
Návštěva Alexandrijské knihovny 2009, ročník 13, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 10.337 x 4
Elektronické informační zdroje s DPH ve výši 19 procent 2004, ročník 8, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 5.717 x 4
Co přináší třetí vydání mezinárodní normy ISO 690:2010 2010, ročník 14, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 22.784 x 4

Stránky