Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Anglií na sever ... a zase na jih 2000, ročník 4, číslo 7 Speciální příloha - prázdniny 15.380 x 5
Kódování informací pro osoby se smyslovým postižením 2007, ročník 11, číslo 9 Informační věda 34.932 x 5
Nástroje klasického marketingu uplatněné ve webovském prostředí 1998, ročník 2, číslo 8 Elektronické publikování 7.746 x 5
Výzkum informační činnosti ústřední státní správy 2010, ročník 14, číslo 1 Informační politika 9.225 x 5
Deklarace zásad a Akční plán Světového summitu o informační společnosti 2004, ročník 8, číslo 2 Informační politika 7.202 x 5
Interaktívne firemné prezentácie a katalógy na mobilných platformách II. 2013, ročník 17, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 4.425 x 4
Dlouhodobá archivace digitálních dokumentů 2000, ročník 4, číslo 10 Elektronické publikování 25.475 x 4
Společnost orientovaná na znalosti a digitální ekonomiku 2001, ročník 5, číslo 1 Ekonomika v informační společnosti 10.697 x 4
Rok 2013 - příležitost pro open source v knihovnách 2012, ročník 16, číslo 12 Informační přesahy 4.393 x 4
GDPR: nový evropský rámec ochrany osobních údajů 2018, ročník 22, číslo 3 Evropská unie a informační společnost 1.778 x 4
Změna autorského zákona v Německu 2003, ročník 7, číslo 11 Informační politika 8.952 x 4
Tři otázky pro Věru Jurmanovou Volemanovou převážně o zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací 2010, ročník 14, číslo 2 Tři otázky 4.567 x 4
Manažerské užití manažerské informace 1998, ročník 2, číslo 6 Informační věda 6.216 x 4
Představení služby ZÍSKEJ 2020, ročník 24, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 391 x 4
Ákos Domanovszky 2006, ročník 10, číslo 10 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 10.163 x 4
Internet jako prostředek public relations veřejných knihoven 1999, ročník 3, číslo 1 Elektronické publikování 9.567 x 4
Zařadí se Velká Británie mezi země s moderním zákonem o povinném výtisku? 2003, ročník 7, číslo 5 Informační politika 11.679 x 4
Konference Strategické plánování a informační struktury v knihovnách ČR 2012, ročník 16, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 7.553 x 4
Na závěr letošní diskuse v Čas. Lék. čes. o významu i záludnostech impakt faktoru při hodnocení publikační činnosti 2007, ročník 11, číslo 2 Informační věda 8.496 x 4
Chvíle čtečky 2010, ročník 14, číslo 2 Informační přesahy 6.170 x 4

Stránky