Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Obecná analýza požadavků pro výběr dokumentového skeneru a archivačního softwaru pro firemní dokumentový systém 2006, ročník 10, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 12.527 x 3
České knihovny a uprchlíci 2016, ročník 20, číslo 2 Evropská unie a informační společnost 5.944 x 3
Otevřené archivy elektronických tisků a digitální knihovny pro obor počítačová věda 2008, ročník 12, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 12.959 x 3
Aprílový výběr 2018 2018, ročník 22, číslo 4 Informační přesahy 4.038 x 3
O nezadatelných právech čtenáře 2008, ročník 12, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.732 x 3
Je elektronická kniha (eBook) dalším stupněm v evoluci publikování dokumentů? 2001, ročník 5, číslo 10 Elektronické publikování 21.050 x 3
Mezinárodní organizace ISO zvyšuje kvalitu odborné komunikace 2003, ročník 7, číslo 13 Pokroky v oborové terminologii 7.233 x 3
Konference KOKON 2019 2020, ročník 24, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 1.353 x 3
Open Access Week 2011 v České republice 2012, ročník 16, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 11.067 x 3
»Nechám vás zmizet jako rigorózní práci z plzeňský univerzitní knihovny« – veselou notou na okraj jednoho skandálu 2009, ročník 13, číslo 13 Aféry 15.957 x 3
Sdílená katalogizace v systému LANius 2000, ročník 4, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů 2000 (12.-13. září 2000) 7.602 x 3
Bezplatné kurzy práce s počítačem a internetem na Portálu veřejné správy 2006, ročník 10, číslo 4 Informační gramotnost 17.460 x 3
Praktické aspekty hodnocení kvality a konzistence indexace 2001, ročník 5, číslo 2 Pořádání informací 9.150 x 3
Implementace technologie RFID v Knihovně společenských věd TGM v Jinonicích 2008, ročník 12, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 11.452 x 3
Víte, jak se má číst v posteli? 2005, ročník 9, číslo 13 Výzkumná činnost 10.014 x 3
Národnostní menšiny a jak s nimi lépe komunikovat 2002, ročník 6, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 11.588 x 3
Knihovny po povodních: finance, podpora a jak ji získat 2002, ročník 6, číslo 9 Rozhovor 9.580 x 3
Workshop pracovní skupiny IATUL o informační gramotnosti 2016, ročník 20, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 2.685 x 3
Patentové databáze jakožto zdroje informací o technických řešeních 2014, ročník 18, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 10.711 x 3
Elektronické informační zdroje současného umění 2009, ročník 13, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 13.091 x 3

Stránky