Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit sestupně Zobrazení dnes
Exkurze studentů 2. roč. bakalářského studia z Ústavu knihovnictví a informačních studií FF UK v Praze 2008, ročník 12, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 17.781 x 5
Ptejte se své knihovny! 2003, ročník 7, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 17.878 x 6
Proti pokusu o cenzuru na Internetu se zvedla vlna odporu 1998, ročník 2, číslo 2 Elektronické publikování 17.897 x 1
Nové předpony násobků binární jednotky informace 2002, ročník 6, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 17.962 x 3
Management znalostí a tvorba znalostního systému BOZP 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 18.043 x 6
QR kódy jako zvláštní druh dvourozměrného kódu 2011, ročník 15, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 18.108 x 2
Národní technická knihovna otevřela své brány 2009, ročník 13, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 18.132 x 5
Ikaros není Ikarus 2004, ročník 8, číslo 13 Public relations 18.183 x 3
Systémy kulturního dědictví jako nástroje zpřístupnění tohoto dědictví v elektronickém prostředí 2012, ročník 16, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 18.416 x 16
Rok 2000 a křižovatky informační ekonomiky 2005, ročník 9, číslo 10 Ekonomika v informační společnosti 18.634 x 3
Risk management 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 18.767 x 6
Competitive Intelligence, informační služby, Internet a informační profese 2001, ročník 5, číslo 4 Ekonomika v informační společnosti 18.774 x 3
Kognitívne a afektívne aspekty informačného správania pri interakcii s agentom na vyhľadávanie informácií 2008, ročník 12, číslo 7 Informační věda 18.841 x 9
Teoretický rámec indexace pohádek 2006, ročník 10, číslo 4 Pořádání informací 18.891 x 3
Informace a pravda 2007, ročník 11, číslo 1 Informační věda 18.911 x 8
Je elektronická kniha (eBook) dalším stupněm v evoluci publikování dokumentů? 2001, ročník 5, číslo 10 Elektronické publikování 19.016 x 4
Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů 2003, ročník 7, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 19.245 x 3
Internetová veřejná knihovna slaví desáté výročí svého založení 2005, ročník 9, číslo 8 Elektronické publikování 19.307 x 0
Kulturní dědictví, digitalizace a sémantický web 2003, ročník 7, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 19.386 x 15
Velština, nejstarší jazyk v Británii, prožívá renesanci 1998, ročník 2, číslo 7 Svět mimo internet 19.538 x 3

Stránky