Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Březen opět bude patřit Internetu 2004, ročník 8, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 5.523 x 0
Březen podesáté měsícem internetu - a poosmé i v knihovnách 2007, ročník 11, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 8.205 x 0
Březen, měsíc čtenářů, internetu i technologií 2015, ročník 19, číslo 3 Editorial 2.588 x 0
Britannica zadarmo a v novém kabátě 1999, ročník 3, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 8.445 x 0
Britská rada zpřístupnila novou multimediální studovnu 1998, ročník 2, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 8.293 x 0
Brno vstupuje do nového tisíciletí s novou knihovnou 2001, ročník 5, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.546 x 0
Brusel a belgická národní hrdost 1997, ročník 1, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 7.176 x 0
Bude nový autorský zákon upřednostňovat právo autora na ochranu díla před právem občana na informaci? 2000, ročník 4, číslo 2 Editorial 6.057 x 0
Bude objev v genetice znamenat vyhynutí knihovníků v Čechách? 2000, ročník 4, číslo 11 Mezioborové souvislosti 4.877 x 0
Budou vědecké informace volně dostupné? (Jaroslav Šilhánek) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Elektronické zdroje - výzva pro informační pracovníky 5.190 x 0
Budoucnost elektronického dodávání kopií 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 7.900 x 0
Budoucnost elektronických knih (Ariane Rückebeil) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nové možnosti ve světě elektronických informačních zdrojů 5.779 x 0
Budoucnost knihoven a informační vědy? 2007, ročník 11, číslo 12 Editorial 7.122 x 0
Budoucnost knihovnicko-informačního povolání není ohrožena! 2007, ročník 11, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 6.655 x 0
Budoucnost NTK: služba výzkumu a vzdělávání 2015, ročník 19, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.801 x 0
Budoucnost vyhledávání a získávání informací. Vytvořte si svou vlastní elektronickou knihovnu (Mechthild Geesenová) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Zdroje pro humanitní a sociální vědy 4.664 x 0
Budoucnost vyhledávání: Mezi soukromím, technologií a legislativou (Michal Černý) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Pokročilé vyhledávání 3.351 x 0
Budování a správa fondu s využitím nových technologií 2010, ročník 14, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.975 x 0
Budování digitální budoucnosti na Cornellu 2002, ročník 6, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 8.741 x 0
Budování sbírek pro zrakově postižené z pohledu legislativy 2009, ročník 13, číslo 12 Elektronické publikování 6.939 x 0

Stránky

registration login password