Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bude objev v genetice znamenat vyhynutí knihovníků v Čechách?

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Bude objev v genetice znamenat vyhynutí knihovníků v Čechách?

0 comments

Domněnky, že můžeme toliko jako za přirozenou reakci považovat skutečnost, že děti vyrůstající v prostředí, kde jeden z rodičů je knihovníkem (zvláště když jde o tak finančně lukrativní a společensky respektované povolání), jdou v jejich šlépějích, vzaly za své pod tíhou nejnovějších vědeckých poznatků v oblasti genetiky. Vyplynulo to z exkluzivního rozhovoru s uznávaným pracovníkem Ústavu molekulární genetiky AV ČR, který si nepřál (pro nás z nepochopitelných důvodů) být jmenován.

"Laicky řečeno: testy DNA vybraných objektů (tj. knihovníků - pozn. red.) prokázaly, že nejpozději do tří let působení v prostředí knihoven došlo ve všech případech k závažné mutaci jednoho páru chromozómu v tom smyslu, že vznikla extrémně funkčně dominantní alela, proti níž není obrany. Od tohoto okamžiku je přenos tohoto znaku z rodičů na dítě nevyhnutelný," dostalo se nám vysvětlení od uvedeného experta. Další podrobnosti odmítl sdělit s tím, že bylo již oznámeno, že oficiálně bude tento objev světového významu zveřejněn na sympóziu "Sociokulturní faktory determinace genotypu", které se koná v lednu 2001 v San Diegu. Věru, máme se na co těšit!

Když se tuto zprávu dozvěděl šéf SKIP ČR PhDr. V. Richter, chvíli váhal, zda se má radovat, ale když si uvědomil důsledky, hrůzou zkameněl. "Jestli to pustíte do světa, bude to znamenat konec knihovníků v Čechách, vymřeme jako dinosauři. Dosud jsme se mohli spolehnout, že aspoň někdo u nás zůstane..."

A poučení pro praxi? Pokud nechceme zkazit dětem život, plánujme pečlivě rodičovství (a nebo rychle opusťme knihovny)!

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Bude objev v genetice znamenat vyhynutí knihovníků v Čechách?. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 11 [cit. 2023-06-08]. urn:nbn:cz:ik-11030. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11030

automaticky generované reklamy
registration login password