Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Březen opět bude patřit Internetu

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Březen opět bude patřit Internetu

0 comments

Celostátní kampaň propagující využití Internetu - Březen-měsíc Internetu - se letos uskuteční již posedmé. Její organizátoři - stejnojmenné sdružení - zvolili jako ústřední slogan cimrmanovskou parafrázi "Internet ležící, spící...?", jako by chtěli dát najevo, že si jsou vědomi toho, že rozvoj Internetu u nás stagnuje. Faktem je, že program BMI zůstává v posledních letech v podstatě neměnný a že přesvědčovat podniky, akademické instituce, v neposlední řadě veřejné knihovny a konečně širší veřejnost o významu Internetu nemá daleko od nošení dříví do lesa. Do budoucna by stálo za úvahu věnovat více pozornosti nejen Internetu coby technickému prostředku, ale také obsahu, který umožňuje zpřístupnit.

Přehled hlavních akcí konaných pod hlavičkou BMI:

Junior Internet
Pátý ročník konference pořádají 20. března samy děti kolem internetového časopisu eZavináč s pomocí BMI a Evropské unie. V rámci této akce byly vyhlášeny souteže Junior Web (webové stránky dětí do 14 let), Junior Project (totéž pro mládež ve věku 14-18 let) nebo Junior Text (slohová práce na téma Internet) a také Webík o nejlepší webové stránky dětského oddělení knihovny.

INSPO 2004 – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami
4. ročník konference (13. března v Praze)
Téma: možnosti využití Internetu k lepšímu uplatnění lidí se zdravotním postižením na trhu práce a ke kvalitnějšímu zapojení do společenského života

E-learning 2004
4. ročník konference (16. března v Praze)
Téma: technické a metodické aspekty e-learningu jako prostředku firemního vzdělávání a personálního řízení

Internet o konkurenceschopnost podniku
6. ročník konference (17. března ve Zlíně)
Téma: uplatnění Internetu v podnikatelské strategii firem se zvláštním zřetelem na bezpečnost v oblasti IT

Elektronické vzdělávání - od budoucnosti k školní současnosti
4. ročník konference - dříve pod názvem Internet do škol - a co s ním? (25. března v Praze jako součást veletrhu Schola Nova 2004)
Témata: role vzdělávacích portálů a zkušenosti z první fáze realizace Státní informační politiky ve vzdělávání

Internet ve státní správě a samosprávě
7. ročník konference (29.-30. března v Hradci Králové)
Témata: e-government (e-podpis, e-podatelny), bezpečnost internetových aplikací, IT a krizové řízení, e-learning, geografické informační systémy, informační systémy veřejné správy aj.

Noc s Andersenem
5. ročník (noc 2. na 3. dubna)
Neobyčejně úspěšný a mediálně velmi atraktivní příspěvek knihoven (resp. jejich dětských oddělení) do BMI. Hlavní témata: čtení, hry a živá komunikace po Internetu.

Více o těchto a dalších akcích BMI najdete na www.brezen.cz.

Vedle Noci s Andersenem se do BMI zapojí knihovny (k 1. březnu se jich registrovalo 289) tradičním způsobem: bezplatná práce s Internetem, seznámení s nabídkou elektronických informačních zdrojů, výstavy, prodej knih, besedy se spisovateli, informace o regionu a Evropě na Internetu aj. Škoda, že knihovny ve větším počtu nevyužily této příležitosti prezentovat databáze, ke kterým mají přístup (ProQuest 5000, EBSCO a Oxford Reference Online).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Březen opět bude patřit Internetu. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 3 [cit. 2024-06-23]. urn:nbn:cz:ik-11501. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11501

automaticky generované reklamy
registration login password