Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrikaseřadit sestupně Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Katalog jménem Koniáš 1997, ročník 1, číslo 4 Knihovny v Síti 8.726 x 1
Národní knihovnu tunelovali archeologové 1998, ročník 2, číslo 11 Knihovny v Síti 4.234 x 0
Meze bezmezných informací 2002, ročník 6, číslo 4 Knihovny v Síti 11.255 x 0
Internetový březen také v knihovnách 2000, ročník 4, číslo 4 Knihovny v Síti 5.530 x 1
Internet pro nevidomé a slabozraké v Okresní knihovně Havlíčkův Brod 1998, ročník 2, číslo 9 Knihovny v Síti 6.122 x 0
Několik poznámek k meziknihovním výpůjčním službám 1998, ročník 2, číslo 3 Knihovny v Síti 8.758 x 2
Jezuité - vojáci - knihovníci 1999, ročník 3, číslo 11 Knihovny v Síti 5.766 x 1
CASLIN - Souborný katalog ČR na konferenci v Tallinnu 2003, ročník 7, číslo 1 Knihovny v Síti 11.160 x 4
Do konce roku 2000 bude automatizováno dalších pět poboček MKP 1999, ročník 3, číslo 10 Knihovny v Síti 4.869 x 6
Strakonická knihovna se bez Internetu neobejde při vyřizování MVS 1998, ročník 2, číslo 8 Knihovny v Síti 5.848 x 1
Využití Internetu a informačních databází v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí 2000, ročník 4, číslo 4 Knihovny v Síti 5.638 x 1
Reportáž ze stavby Euroregionální knihovny v Liberci 2000, ročník 4, číslo 2 Knihovny v Síti 5.962 x 0
Právní aspekty poskytování knihovních elektronických a reprografických služeb 1999, ročník 3, číslo 6 Knihovny v Síti 7.483 x 4
Cesta Knihovny města Mladá Boleslav k Internetu 1998, ročník 2, číslo 5 Knihovny v Síti 5.364 x 5
Situace v oblasti public relations v českých knihovnách 1999, ročník 3, číslo 3 Knihovny v Síti 7.104 x 0
Využívání Internetu v Městské knihovně Velké Meziříčí 1998, ročník 2, číslo 10 Knihovny v Síti 5.057 x 0
Soutěž o nejlepší webové stránky knihoven pošesté 2005, ročník 9, číslo 1 Knihovny v Síti 9.016 x 5
Do automatizované sítě MKP se připojila břevnovská pobočka 2000, ročník 4, číslo 4 Knihovny v Síti 5.609 x 0
Mozilla Firefox: nejlepší přítel rešeršéra 2004, ročník 8, číslo 12 Vyhledávání informací na internetu 13.746 x 5
Citační software 2004, ročník 8, číslo 11 Vyhledávání informací na internetu 23.448 x 9

Stránky

registration login password