Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Soutěž o nejlepší webové stránky knihoven pošesté

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Soutěž o nejlepší webové stránky knihoven pošesté

0 comments

V rámci soutěže Březen - měsíc Internetu vyhlašuje SKIP šestý ročník soutěže o nejlepší webové stránky knihovny, a to ve dvou kategoriích: odborné (vysokoškolské aj.) knihovny a knihovny zřizované obcí, městem nebo krajem.

Knihovny, které mají zájem se soutěže zúčastnit, pošlou vedle přihlášky svou koncepci využití webu (současný stav, komu je webová stránky určena, zda je zařazena mezi komunikační nástroje knihovny, jak je organizována, kdo ji spravuje, jaké jsou představy o jejím vývoji apod.) na adresu brozeka@svkul.cz do 18. února 2005.

Základní podmínkou účasti je registrace knihovny v BMI - seznam akcí pořádaných knihovnami najdete na http://www.stk.cz/~svoboda/BMI/BMI_2005.html.

Porota bude hodnoti webové stránky v období 21. 2. 2005 až 13. 3. 2005. Knihovny je nesmí od 16. 2. 2005 do 7. 3. 2005 upravovat s výjimkou běžných aktualizací.

Slavnostní oznámení výsledků Bibliowebu proběhne jako obvykle v rámci konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové 4. dubna 2005, kde budou také předány ceny v obdobné soutěži "Zlatý erb" týkající se obcí, měst a regionů.

Klub dětských knihoven SKIP a BMI sdružení vyhlašují v rámci akce Březen - měsíc Internetu čtvrtý ročník soutěže Webík o nejlepší webovou stránku dětské knihovny nebo dětského oddělení knihovny. Stránky musí být vytvořeny jednotlivci nebo i skupinou s průměrným věkem nižším než 15 let (datum narození po 5. březnu 1990). Děti mohou použít jakoukoli grafiku, zvuky, obrázky atd. Stránku tvoří samy, knihovnice jim dodají na vyžádání podklady - informace, fotografie a podobně. Svoji webovou stránku mohou účastníci poslat nejpozději do 15. února 2005 buď e-mailem na adresu webik@juniorinternet.cz nebo na disketě na adresu sdružení BMI - Hall Office Park, Jankovcova 53, 170 00 Praha 7. Je třeba připojit následující údaje: jméno a příjmení, věk, e-mail, název knihovny. Více informací a přihlášku najdete na adrese: www.juniorinternet.cz

Všichni účastníci soutěže Webík budou pozváni na konferenci Junior Internet, která se uskuteční v sobotu 5. března 2005 v Praze. Autoři tří nejlepších prací zde budou odměněni a absolutní vítěz soutěže Webík bude moci představit svoje stránky během programu konference.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RICHTER, Vít a WINTER, Jaroslav. Soutěž o nejlepší webové stránky knihoven pošesté. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 1 [cit. 2024-05-27]. urn:nbn:cz:ik-11765. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11765

automaticky generované reklamy
registration login password