Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Meze bezmezných informací

Čas nutný k přečtení
9 minut
Již přečteno

Meze bezmezných informací

4 comments

24 hodin zodpovídání neomezeného množství (kvality, úrovně, obsahu…) dotazů nabídla hrstka pražských knihovnic a knihovníků (množné číslo v případě maskulina je skoro nemístný optimismus) na 1.- 2. březen letošního roku české veřejnosti. Připojila se tím k několika stovkám propagačních aktivit českých knihoven v rámci knihovnami již oblíbeného BMI (rozpis nového přídomku pro internetovský březen si pořiďte podle vámi osobně uznávaných gramatických pravidel; spory na téma Internet-internet a Měsíc-měsíc už vyčerpaly zbytky autorčiných sil). Jaké to bylo? Jako osobně zainteresovaná neumím odpovědět stručně (a odepřít si tu a tam trošku humoru), proto telegraficky.

Předtím:

 • podpora morální přišla ze dvou desítek knihoven; možná přesněji řečeno od dvou desítek kolegyní a kolegů;
 • podpora faktická (nabídka pomoci) na část čtyřiadvacetihodinovky či dodatečně (v průběhu března) byla nabídnuta ze 7 institucí (mimo tři organizátorské);
 • jednoznačné nadšení a připojení se k akci bez dalšího vyptávání a otálení ("jdeme do toho s vámi") Knihovny (Valašského království) v Rožnově pod Radhoštěm;
 • v obou pražských knihovnách, kde se sloužila i "noční", tedy v Městské a v Národní, vstřícný a bezproblémový přístup vedení, dostatečný okruh nadšenců, krátka nezvykle hladký průběh příprav.

Přitom:

 • nálada - bujná, skvělá, vzrušená, pracovní, endorfiny výrazně zvýšeny;
 • organizace: zprvu mírně chaotická, později stále mírně chaotická;
 • boj o místo u centrálního počítače, z něhož se odpovídalo přímo a kam chodily dotazy;
 • dotazy (celkem 131 během 24 hodin, po akci cca dvě desítky dalších do ještě nezrušené schránky): vtipné, hloupé, chytré, přemýšlivé, testovací, záludné, naléhavé, potměšilé, potřebné, nepotřebné (další přívlastky lze libovolně doplňovat)
 • odpovědi (75 během 24 hodin, řada okamžitě; zbývající do konce BMI; 4 nezodpovězeny - s omluvou tazatelům a nabídkou další pomoci v pátrání, pokud jde o skutečný zájem): samozřejmě vždy kvalifikované, chytré, vtipné, vyčerpávající… (Vzhledem k tomu, že nás nikdo nepochválí, musíme sami.)
 • občerstvení - alespoň v NK prostě úžasné (věděli jsme, že to bude vyčerpávající…)

Postup v NK, kde byl centrální počítač:

 1. třídění na "rychlovky" (okamžité odpovědi bez zjišťování - roli hrály znalosti - kolektivní i individuální, vtip, pohotovost); "odložené" (bylo jasné, že pouhé pramenné informace nepomohou a bude třeba odborné konzultace specialistů; tazateli se ihned odpovídalo, že jeho dotaz bude řešen delší dobu); "konečně práce" (přítomní se ujímali dotazů, které se daly řešit přes Internet či s příruční knihovnou referenčního centra, a hledali a hledali…); "to není naše" (dotazy se přeposílaly do Městské knihovny v Praze a Rožnově, kde byl přístup k širším fondům, beletrii, periodickému tisku apod.)
 2. hledání, hledání, diskuse, úpravy, hledání, hledání, e-konzultace všech tří institucí, hledání, hledání…
 3. rozesílání vítězných (i opatrných) odpovědí, které byly podle stupně rychlosti a vyčerpání tématu také více či méně odlehčené

S postupujícím časem sice mírně klesala rychlost práce a poněkud se zvyšovala únava; kupodivu se vůbec nezhoršovala nálada a neopadalo vzrušení. Několik jedinců pracovalo nepřetržitě 36 hodin (je nutné připočíst normální pracovní dobu v pátek) a výkony byly podávány do poslední chvíle.

Poté:
Samozřejmě klesla aktivita zúčastněných a probíhala především administrace celé práce; tj. oslovování spřátelených institucí, rozesílání proseb, žádostí, a odpovědí (e-korespondence - střízlivý odhad na výměnu cca 600 mailů z různých míst), ale samozřejmě také ještě hledání, hledání...

Výsledek:

 • posílení interních vztahů a vazeb mezi několika lidmi, a tudíž pozitivních momentů ve vnitropodnikovém klimatu - (bohužel i pozitivní vazby k proslavené buřtové pomazánce kol. Tafatové a dosud obecně méně známým, ale velmi slibným dortům kol. Pospíšilové)
 • navázání externích kontaktů (možná i přátelských vazeb) mezi některými institucemi a jedinci
 • ověření vlastních sil, účinnosti kooperace, schopností malých knihoven (excelentní expertní výkon rožnovských bych doporučovala zažít všem, kteří na veřejné knihovny koukají jako na méně "odborné")
 • ověření skutečnosti, že uživatelé (potenciální i reální) nevědí, co vše jim mohou knihovny nabídnout; a také faktu, že nabízíme mnohem méně, než čeho bychom byli schopni
 • ujasnění si možností (a mezí) knihoven jako institucí; ujasnění si vlastního vztahu k profesi "informačních brokerů" atd.atd.
 • 127 zodpovězených dotazů a snad tedy také většinou spokojených tazatelů, možná nových uživatelů, možná jen podpůrců knihoven, až se zase bude někde mluvit o jejich významu…

Na tomto místě by se slušelo zcela vážně a jmenovitě poděkovat asi desítce vědců z různých oborů (např. astrofyzika, chemie, lékařství..), bez jejichž pomoci bychom samozřejmě některé otázky nezodpověděli, a také pracovnicím/kům knihoven, které/kteří je k odpovědi (a spoluúčasti na dobrodružné a poněkud pubertálně vyzývavé akci) přiměly/i. Snad prominou a spokojí se s díky, které jim byly adresovány osobně. Na webu pražské organizace SKIP v průběhu dubna vyhodnotíme celou akci i jejich podíl podrobněji.

Vím, že dychtiví čtenáři Ikara ovšem dají přednost tomu přečíst si alespoň některé dotazy, jimiž jsme byli počastováni. Nuže tady jsou stručné a skromné příklady (uvádíme je bez gramatických a stylistických úprav).

Čtěte a přemýšlejte, zda příští rok neobětovat také 24 hodin těmto milým dotazům, a nebojte se, někteří jedinci se ptali i na roztomilé a jednoduché banality: jak se zamilovat, jak poctivě zbohatnout (to se tedy ptali těch pravých…), jaký je smysl života a zda bylo dřív vejce nebo slepice… (připojené dotazy jsou uváděny v doslovném přepisu - pozn. red.)

Věc - acidobazický barevný pH indikátor fenolftalein.Otázka- jak se připraví roztok z krystalické formy, to zn. v čem se rozpouští ( v ethanolu??) a v jakém poměru?

Můžete prosím, zodpovědět otázku po strukturálním (hmotném, energetickém) vývoji atomů od struktury nazývané "singularitou, přes kvarky, leptony, "nosiče sil" (částice g,z,w a gluon) k protonům, neutronům, až k atomům a molekulám? Pokud do odpovědi zahrnete prostou odpověď, zda proton, resp. neutron je nebo není součástí kvarku či zda je tomu naopak, a pokud dále zodpovíte, zda "nosiče sil" jsou či nejsou hmotní a jak může snad být nosič hmotnosti "nenositelem energie", ( a to případně i s matematickým aparátem a sémantickým ohledem).

Prosil bych o zodpovězení následujícího dotazu týkajícího se místních poplatků za odvoz komunálního odpadu. Je to pro Vás asi dost odtažité téma, ale v současné době trápí mnoho občanů.
Městský úřad v Chrudimi vydal vyhlášku, podle níž místní poplatek za odvoz komunálního odpadu je povinna platit každá fyzická osoba, která má v Chrudimi trvalé bydliště, a dále též každá fyzická osoba, která má v Chrudimi ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Až potud je to v pořádku; je logické, že poplatek musí platit i majitelé neobydlených chat či "chalup", do nichž se jezdí rekreovat obyvatelé jiných obcí a vytvářejí zde odpad, který musí likvidovat město Chrudim.
Městský úřad však vykládá vyhlášku tak, že občan, který má v Chrudimi trvalé bydliště a kromě toho vlastní na zahrádce v Chrudimi pro svou potřebu zahradní domek, je povinen platit poplatek i z tohoto domku. Takový člověk by tedy v téže obci platil dvakrát, přičemž odpad vytváří jen jednou a je lhostejno, zda při tom pobývá ve svém bytě nebo na zahrádce, je stále v téže obci a má zde již zaplaceno z titulu trvalého bydliště.
Podle mého názoru je uvedený požadavek Městského úřadu nesprávný, ale nejsem si jist, zda je i neoprávněný. Prosím Vás proto o sdělení - pokud je to ve Vašich silách - zda je či není v souladu s příslušným zákonem o odpadech.

Na jakém dřevě se udí sýry, které se dají koupit v obchodech (české).

Jakého maskota měli čeští hokejisté v Naganu pro štěstí?

Hledam nazev jedne pisnicky Heleny Vondrackove a jmeno desky na ktere dotycna pisnicka vysla. Pisnicka byla popularni nekdy okolo roku 1984-1986. Je to prevzata pisnicka (cover ). V originale se jmenovala Self Control a zpivalo ji nekolik interpretu napr. Laura Branigan, DJK nebo Raf (ten tu pisnicku zrejme slozil) atd. Nejznamejsi je verze od Laury Branigan. Je to pisnicka v diskotekovem rytmu. Z ceske verze si pamatuji, ze tam Vondrackova tehdy zpivala: "Ty mas tu moc ty mas tu moc fajn moc". (Preji prijemnou zabavu i kdyz uprimne receno neverim, ze se podari tuto informaci sehnat.)
(Mimochodem podařilo se a děkovný dopis, který následoval, patřil k nejhezčím, které jsme dostali. Ono jich ostatně nebylo moc...)

Bližší informace o knize Progress and Poverty (autor, rok a místo vydání, stručná charakteristika). Byla v knihovně u Náprstků již roku 1887.

Kdy poprvé - pokud vůbec někdy - řekli Václav Klaus a Miloš Zeman veřejně něco pozitivního na adresu Internetu?

Prosim, jak se jmenuje samice od havrana a samec od vrany.

Kolik vědeckých pracovníků pobývá na meteorologické stanici na ostrově Jan Mayen?

Kolik různých druhů bílkovin přibližně obsahuje lidsý organismus? Jaká je průměrná doba potřebná k odpourání bílkoviny? Kolik bílkovin obsahuje komplement C3C4?

Zkoumal už někdo zalomení vesmíru a je to reálné? Končí někde vesmír a jak je to možné? Proč není možné z fyzikálního hlediska překonat rychlost světla?

Jake existuji identifikatory firem, ekvivalentni k u nas pouzivanym identifikatorun ICO, DIC, v techto statech: Nemecko, Svycarsko, Rakousko, USA, Slovensko, Spanelsko, Velka Britanie?

Byl bych Vám vděčen za poskytnutí základních informací o Českém výboru, který prý působil někdy v letech 1914-1918.

Ráda bych se zeptala, co znamená ve francouzstine slovo douce a jak byste obecne charakterizovali sbírku Karla Hlavácka Pozde k ranu.

Prosím, zda u hašení Národního divadla byli hasiči z Dubče a Měcholup a případně jestli byli u požáru první.

Chtěl bych vás požádat o zjištění, co je to "orin". Důvodem mé otázky je název skautského střediska. Snažím se najít co nejvíce informací jak toto jméno vzniklo. Do dnešního dne jsem našel pouze informace, že se jedná o jméno pro psa a nebo jméno orlického časopisu.

Potřeboval bych totiž jednu informaci, a to kdo byla sv. Faustina, jak žila a proč byla svatořečena.

Chtela bych vedet, jakymi prirozenymi zpusoby se dá zvysit hladina serotoninu v krvi (zivotospráva?) a jaké mechanismy jeho mnozství naopak snizují.

Kde bych našel něco o příbuzenstvu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic?

Kde bych mohl sehnat český překlad zprávy Římského klubu MEZE RŮSTU od manželů Meadowsových. Mohl bych ho dostat i přes Internet?

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HOUŠKOVÁ, Zlata. Meze bezmezných informací. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 4 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-10890. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10890

automaticky generované reklamy

Máme tu 4 komentářů

Jake existuji identifikatory firem, ekvivalentni k u nas pouzivanym identifikatorun ICO, DIC, v techto statech: Nemecko, Svycarsko, Rakousko, USA, Slovensko, Spanelsko, Velka Britanie?

Četl jsem že jste zodpovídali tento dotaz, kde naleznu odpověď na Vašich stránkách? Nebo můžete mi ji zaslat odpověď na výše uvedený email?

Děkuji J.Král

Odpověď Vám těžko někdo zašle, když jste na sebe žádný e-mail nezanechal ;-) [protože jste asi přehlédl u e-mailového pole text "Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen"] V Evropské unii mají plátci DPH/VAT číslo VAT, jeho formát v jednotlivých zemích je rozdílný a je popsán na http://www.openerg.com/download/php-bin/vatguide.htm Ve Švýcarsku máte Federal Commercial Registry Office a ZEFIX http://zefix.admin.ch/english.htm, tam najdete reg. čísla firem (formát je krkolomný, např "CH-020.3.912.549-3")

Dobry den, potrebovla bych vedet jak se naziva samice od havrana. Dekuji Vojtisek

Vojtášku, to přece záleží na tom, jak moc zívá!

registration login password