Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Internet pro nevidomé a slabozraké v Okresní knihovně Havlíčkův Brod

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Internet pro nevidomé a slabozraké v Okresní knihovně Havlíčkův Brod

0 comments
Velmi často se nás dnes ptají, proč právě naše knihovna přišla s nápadem zpřístupnit Internet nevidomým a slabozrakým. Na to se dá sice odpovědět různě, ale naše knihovna má v oblasti práce s handicapovanými mnoho zkušeností, protože už více než 20 let úzce spolupracujeme se zdravotně postiženými občany. Jako knihovnice jsme se ve své praxi setkávaly se čtenáři, kteří nám v důsledku zhoršení zraku a na doporučení lékaře oznámili, že nadále nemohou být našimi čtenáři a nebudou nadále využívat našich služeb. Takto postiženým čtenářům jsme donedávna, krom soucitu, nemohly nic nabídnout. Tak jsme začaly hledat cesty, jak i zrakově postiženým zprostředkovat přístup ke knize a k informacím.

V dubnu loňského roku se naše knihovna stala pobočkou Knihovny a tiskárny pro nevidomé a slabozraké K. E. Macana v Praze a začala s budováním vlastního fondu zvukových knih. Pobočka si získala své uživatele nejen z našeho regionu, ale i z okresů Jihlava, Žďár nad Sázavou a Pelhřimov.

Byl to sice velký krok kupředu, ale brzy bylo zřejmé, že zvuková kniha sice vyřešila část našeho záměru, ale mnoho informací zůstalo nadále světu nevidomých skryto. Proto jsme se začaly pídit po tom, jak dál při zprostředkování dalších informací, které nebudou nikdy převedeny do podoby zvukové knihy či dokumentu v Braillově písmu.

Obrátily jsme se proto na odborníky, kteří se specializují na vývoj výpočetní techniky, programů a pomůcek pro zrakově postižené a zjistily jsme, že technické řešení problému existuje a že je můžeme realizovat. Okresní knihovna Havlíčkův Brod je totiž od roku 1996 plně automatizovaná, vystavuje celý svůj knihovní fond v on line katalogu a od roku 1997 jsme připojeni na síť Internet pevnou linkou. To vše jí tedy poskytuje řadu možností, jak zpřístupnit informace zrakově postiženým.

Technické řešení je v podstatě velice jednoduché – kvalitní počítačová stanice připojená k síti Internet, scanner a speciální zvětšovací program a program, který převádí tištěný text do syntetické řeči. Prostřednictvím takto vybavené stanice může nevidomý nebo slabozraký využívat služeb Internetu a nebo může „číst" jakýkoliv tištěný dokument. Problémem však byla finanční stránka celého projektu.

V listopadu loňského roku vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR grantový program RISK a my jsme zpracovaly a předložily projekt nazvaný Internet, informace a výpočetní technika pro nevidomé a slabozraké v Okresní knihovně Havlíčkův Brod. Projekt byl vybrán a dne 12. října 1998 byl slavnostně zahájen provoz nové služby pro nevidomé a slabozraké v naší knihovně. Knihovna se při tomto zahájení prezentovala jako první veřejná knihovna v České republice, která ve svých nových službách pamatuje i na zrakově postižené. Jaká je budoucnost této nové služby ukáže čas, protože naše knihovna nemůže navazovat na zkušenosti jiných.

Ale jednu zkušenost již máme a můžeme se s ní rozdělit s ostatními pracovníky knihoven. K tomu, aby knihovna zahájila provoz nové služby, jsou vždy zapotřebí nápady, prostory, zájem klientů o nové služby a peníze. Ale také vedle sebe musíte mít schopný tým lidí, kteří budou nejen shánět potřebné informace a budou pomáhat při psaní projektu, ale i nadšeného člověka, který bude novou službu pro handicapované klienty zabezpečovat a který se bude této skupině uživatelů plně věnovat. Pokud máte takové zázemí, je všechno ostatní, včetně shánění peněz, psaní projektu a jeho realizace, hračkou.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
ŠTROSSOVÁ, Ivana. Internet pro nevidomé a slabozraké v Okresní knihovně Havlíčkův Brod. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 9 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-10453. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10453

automaticky generované reklamy