Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Projekt CASPAR a uchovávání digitálních informací 2007, ročník 11, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 10.947 x 7
Seminář knihovníků muzeí a galerií v Plzni, 9. – 11. září 2008 2008, ročník 12, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 11.452 x 7
Moderne Buchkunde : Bücher in Bibliotheken und im Buchhandel heute 2008, ročník 12, číslo 6 Recenze 5.586 x 7
Geocaching – turistika, hra a dobrodružství s GPS 2012, ročník 16, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 23.984 x 7
Mýty hackerské dekonstrukce 2002, ročník 6, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 37.424 x 7
Festival vědy 2017 2017, ročník 21, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 3.161 x 7
V říčanské knihovně 2007, ročník 11, číslo 8 Nad webovými stránkami knihoven 6.204 x 7
Archiv celosvětového webu zpřístupněn 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 22.244 x 7
DMS a dynamické dokumenty (Jan Mottl) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Management informací a znalostí ve firmě 5.984 x 7
36. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.244 x 7
V ivančické knihovně 2008, ročník 12, číslo 2 Nad webovými stránkami knihoven 7.017 x 7
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016 2016, ročník 20, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 2.867 x 7
Elektronické zdroje: Jak propagovat? 2001, ročník 5, číslo 6 Veřejné knihovny a elektronické zdroje 5.860 x 7
MOJE KNIHA – hledáme nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky 2004, ročník 8, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 12.691 x 7
Konference Do černého 2017 2017, ročník 21, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.311 x 7
Registrace účastníků na INFORUM 2004 zahájena 2004, ročník 8, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 4.625 x 7
Kurz Informační společnost, kvalita veřejných služeb a kvalita života a projekt Platforma i2010 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.808 x 7
Cesta do říše fantazie, pražské knihovny a volný Karel Čapek 2009, ročník 13, číslo 1 Editorial 8.461 x 7
Webové stránky Geografické knihovny PřF UK aneb Co se skrývá pod pokličkou? 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 9.701 x 7
Projekt KT-DigiCult-Bg: digitalizace kulturního a vědeckého dědictví v Bulharsku (Nikola Ikonomov, Milena Dobreva) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Virtuální zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví 5.746 x 7

Stránky

registration login password