Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
New Media Inspiration 2018 2019, ročník 23, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 123 x 2
IFLA a IPA společně usilují o trvalé uchování digitálních informací 2002, ročník 6, číslo 12 Elektronické publikování 10.943 x 2
Hodnotenie webových stránok 2005, ročník 9, číslo 11 Informační věda 35.625 x 2
Za jakých okolností byste dali přednost elektronické verzi periodika před tištěným originálem? 1998, ročník 2, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 3.915 x 2
Realizáciou európskeho projektu akademickej knižnice k podpore vedecko-výskumných aktivít na fakulte 2010, ročník 14, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 5.364 x 2
Informačné správanie a digitálne knižnice 2003, ročník 7, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 11.523 x 2
Cesta do říše fantazie, pražské knihovny a volný Karel Čapek 2009, ročník 13, číslo 1 Editorial 8.127 x 2
Jiří Mahen 2005, ročník 9, číslo 12 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 21.055 x 2
Prevence rizik a náprava škod způsobených haváriemi nebo živelními pohromami II 2013, ročník 17, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 2.781 x 2
Outsourcing spisových, archívních a administrativních služeb jako nástroj informačního ekosystému průmyslového podniku 2012, ročník 16, číslo 9 Pořádání informací 3.705 x 2
Máme volné ruce? 2001, ročník 5, číslo 3 Kyberfeministické okénko 7.379 x 2
S Jitkou Motejzíkovou o světě neslyšících a posílání knih poštou 2013, ročník 17, číslo 5 Rozhovor 4.434 x 2
Pravá láska bibliofilova 2005, ročník 9, číslo 13 Psychologie čtenáře 6.464 x 2
Zpráva a dojmy z 10. ročníku konference ILDS v Singapuru 2007, ročník 11, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 6.396 x 2
»Celá tato soutěž je zcela na hovno« 2004, ročník 8, číslo 13 Z redakční pošty 9.053 x 2
TEXTQUEST: software pro obsahovou analýzu 2000, ročník 4, číslo 5 Informační věda 12.383 x 2
Culture 2000 dává šanci také knihovnám 2004, ročník 8, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 6.638 x 2
Studentská minikonference o počítačových hrách (2018) 2019, ročník 23, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 174 x 2
Velmi osobní recenze knihy Osobní knihovna Karla Čapka 2012, ročník 16, číslo 6 Recenze 5.749 x 2
Knihovnický happening v Opavě ve znamení indiánského léta 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.879 x 2

Stránky

registration login password