Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Automatizovaný knihovnický systém DAWINCI - systém knihoven informační epochy

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Automatizovaný knihovnický systém DAWINCI - systém knihoven informační epochy

0 comments
V současné době se s rozvojem techniky a s nástupem počítačů do běžného života mění také charakter knihoven. Do života knihoven vstoupily fenomény jako internet či elektronické databáze a nezbytným se stává, především pro velké a střední knihovny, také kvalitní automatizovaný systém.

Regionální knihovna v Karviné se snaží ve spolupráci se svými partnery nejen přispět k usnadnění a urychlení knihovnické práce v oblasti výpůjční či akviziční, ale také nabízet stále nové služby, a to služby maximálně profesionální. Právě za tímto účelem byl vytvořen nový äutomatizovaný knihovnický systém DAWINCI, který má umožnit větší využití potenciálu internetu.

Systém DAWINCI vznikl za spolupráce programátorů akciové společnosti ASP a skupiny zkušených knihovníků Regionální knihovny Karviná. Systém byl vytvořen použitím nejmodernějších objektových programátorských technologií, díky kterým představuje DAWINCI moderní informační systém v architektuře klient-server. Architektura tohoto systému umožňuje jeho univerzální šíření přes nejmodernější internet-intranet technologie jako jsou WEB klient nebo DCOM. O kvalitách automatizovaného knihovního systému DAWINCI vypovídá také jeho chystaná plná podpora a kompatibilita protokolu Z39.50, který zajišťuje univerzální celosvětovou internet-datovou dostupnost systému. V současnosti je obsažena pouze v beta verzi programu.

Pro správu dat a přístup k nim využívá DAWINCI kombinaci SQL databázových systémů (MS SQL, Sysbase, Oracle, Informix) a Full-Text systému TOPIC. Tato kombinace přináší zcela nové možnosti vyhledávání a získávání informací ze systému. Standardní knihovní záznamy ve formátu UNIMARC je možné vázat s informacemi jakékoli mediality - grafika, audio a video záznamy, dokumenty apod.

DAWINCI přirozeně obsahuje všechny standardní moduly knihovního informačního systému: modul katalogizační, výpůjční a OPAC (on-line katalog). Součástí systému DAWINCI je však také modul administrátor, který umožňuje vlastní nastavení systému a jeho správu a samozřejmě modul pro práci s DAWINCI přes internet (www prohlížeč).

Regionální knihovna Karviná chce poskytovat další nové služby na profesionální úrovni s větším využitím potenciálu internetu. Jednou z těchto nových služeb je možnost správy dat různých institucí (úřadů, škol, kulturních a zdravotnických zařízení apod.) i veřejnosti prostřednictvím operačního systému METAFRAME. Pokud tyto osoby chtějí nebo potřebují profesionálně spravovat např. svůj knihovní fond, ale chybí jim technické zázemí nebo kvalifikovaná pracovní síla, mohou mít data uložena na serveru knihovny. Knihovna bude tato data spravovat a dále poskytovat různé knihovnické služby. Bude-li mít uživatel zájem např. o zpracování rešerše, tato mu bude zaslána i s informacemi o lokaci jednotlivých dokumentů (pokud je nemá ve svém fondu Regionální knihovna).

V souvislosti se schválením zákona o elektronickém podpisu připravujeme v rámci poskytování nových služeb čtenářům možnost objednání knih prostřednictvím internetu na základě certifikovaného elektronického podpisu. Regionální knihovna Karviná však nechce zůstat pouze u poskytování služeb s využitím elektronického podpisu a zvažuje možnost, že by se sama stala poskytovatelem certifikačních služeb.

Knihovna Karviná využívá internet už od roku 1995 a v roce 1997 se stala i providerem internetu. Knihovna je zde chápána jako aktivní instituce, kterou proudí informace z města a širokého okolí, proto jsou tyto služby směřovány nejen na návštěvníky knihovny, ale i na město a instituce města. Městu a institucím města je poskytnuto připojení k síti internet zdarma. Přes karvinskou knihovnu jsou napojeny např. MěÚ a OkÚ Karviná, Hasičský záchranný sbor, Záchranná služba okr. Karviná, Okresní správa sociálního zabezpečení, základní školy Karviné a další instituce. Připojení na internet přes knihovnu využívají i města Bohumín, Orlová a instituce těchto měst a v neposlední řadě také knihovny okresu Karviná. Od 1. září tohoto roku jsme připojení k síti internet zdarma zavedli i pro čtenáře naší knihovny. Každý, kdo je řádně zaregistrován v kterékoliv pobočce Regionální knihovny Karviná, má možnost být napojen na internet přes knihovnu zdarma.

Regionální knihovna Karviná se neustále snaží rozšiřovat a zkvalitňovat své služby a dostát tak velkému závazku, jakým je udělení ceny Evropská veřejná knihovna, která byla knihovně udělena letos v únoru v Helsinkách na mezinárodní knihovnické a literární konferenci "Homo Europaeus" v Helsinkách.

Hodnocení: 
Průměr: 1 (hlasů: 5)
MOŠKOŘOVÁ, Magda a SLANINOVÁ, Kateřina. Automatizovaný knihovnický systém DAWINCI - systém knihoven informační epochy. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 8 [cit. 2024-04-17]. urn:nbn:cz:ik-12876. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12876

automaticky generované reklamy
registration login password