Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Informačná architektúra 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 24.004 x 0
Odraz Evropské unie na Internetu a význam informačních zdrojů pro komerční sféru 1998, ročník 2, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 5.392 x 0
Beck-online – nový trend ve způsobu práce s odbornou literaturou (Lubomír Medo) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nadstavbové nástroje pro správu, zpřístupnění a podporu využívání elektronických informačních zdrojů 5.818 x 0
Řízení kvality v knihovnách - zavádění a realizace 2006, ročník 10, číslo 10 Informační politika 16.205 x 0
České informační zdroje a BMI 2004 2004, ročník 8, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 5.790 x 0
Tvrdé zboží 2001, ročník 5, číslo 9 Kyberfeministické okénko 17.876 x 0
Ilustrace k Mayovkám z Knihovny Národního muzea on-line 2011, ročník 15, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 7.980 x 0
Testování použitelnosti oborové brány KIV 2009, ročník 13, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 7.773 x 0
ALM – spolupráce archivů, knihoven a muzeí na zpřístupňování kulturního dědictví (Ruth Hedegaard) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Virtuální zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví 4.255 x 0
V knihovně dánského města Aarhus 2002, ročník 6, číslo 10 Nad webovými stránkami knihoven 6.002 x 0
Stránky, které stojí za přečtení 1999, ročník 3, číslo 6 Ikaros doporučuje 3.955 x 0
Knihovna v noci 2010, ročník 14, číslo 2 Recenze 8.229 x 0
Prázdninový provoz 2013, ročník 17, číslo 8 Editorial 3.335 x 0
Báze WEB Národní knihovny ČR zpřístupněna 2003, ročník 7, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 8.960 x 0
Ekologické informační strategie – Nový přístup k pojmovému modelování (Jela Steinerová) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Budoucnost vyhledávání 5.140 x 0
Systém M-CAST (Multilingual Content Aggregation System - Vícejazyčný systém agregace informací) (Marie Balíková, Petr Strossa) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro el. inf. zdroje a služby 4.324 x 0
»Strava. Byl bych snesl více« 2004, ročník 8, číslo 13 Knihovnické archivy 8.829 x 0
Obdivovatelky Casanovy vyvolaly skandál na půdě SKIP 2001, ročník 5, číslo 13 Aféry 4.543 x 0
Sisyfovské úsilí? 1999, ročník 3, číslo 2 Recenze 6.570 x 0
Pohled do archivu 4 (výstřižek &) 2013, ročník 17, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 4.700 x 0

Stránky

registration login password