Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Publish, or perish? 2006, ročník 10, číslo 9 Elektronické publikování 28.481 x 4
Sexuální obtěžování v kybeprostoru 1999, ročník 3, číslo 5 Kyberfeministické okénko 8.438 x 4
Současnost sémantického webu 2011, ročník 15, číslo 11 Informační technologie a elektronická komunikace 6.691 x 4
Pondělní setkání s Evropským průvodcem kompetencemi 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 6.106 x 4
Cloudové služby: data i počítače v oblacích 2012, ročník 16, číslo 9 Internet & Informační společnost 17.932 x 4
Informace o firmách od databázového centra DataStar (Michael Larner) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Knowledge management externích inf. zdrojů a systémy pro správu el. dokumentů 5.034 x 4
Odhalování plagiátů na Masarykově univerzitě 2006, ročník 10, číslo 11 Informační technologie a elektronická komunikace 29.966 x 4
Rozhovor s Jaroslavem Winterem: internet může být neocenitelným nástrojem 2009, ročník 13, číslo 9 Rozhovor 14.884 x 4
Citační software 2004, ročník 8, číslo 11 Vyhledávání informací na internetu 23.033 x 4
Fotogrametria ako nástroj digitalizácie malých objektov 2019, ročník 23, číslo 4 Výzkumná činnost 2.337 x 3
16. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC 2015, ročník 19, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 3.959 x 3
Ve zlínské knihovně 2007, ročník 11, číslo 6 Nad webovými stránkami knihoven 6.326 x 3
Po Švejkových (a Haškových) stopách v Haliči 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 46.722 x 3
Základní kritéria výběru a hodnocení systémů a služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 17.323 x 3
Zápisky ze Soluně 2007, ročník 11, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 10.283 x 3
Ochrana osobních údajů v Evropské unii 2008, ročník 12, číslo 2 Informační politika 11.197 x 3
Stránky, které stojí za přečtení 1999, ročník 3, číslo 8 Ikaros doporučuje 4.293 x 3
Úloha Centra pre transfer technológií pri ochrane duševného vlastníctva vytvoreného na Žilinskej univerzite v oblasti dopravy 2019, ročník 23, číslo 4 Výzkumná činnost 2.142 x 3
INFORUM 2003 - sekce "Veřejné informační služby a e-government" 2003, ročník 7, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 5.722 x 3
Veřejný přístup k dokumentům o EU (Michael Duero) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Informační zdroje a služby ve světle vstupu ČR do Evropské unie 4.005 x 3

Stránky