Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
YouTube, aneb tajemství videa a zvuku 2011, ročník 15, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 34.245 x 18
Seminář IP verze 6 – rozvoj a implementace 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 7.979 x 18
Elektronické peníze 2001, ročník 5, číslo 10 Právo v informační společnosti 17.676 x 17
Když se řekne YouTube... 2011, ročník 15, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 68.394 x 17
Služby typu „document delivery“ v informační praxi 2006, ročník 10, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 11.484 x 16
Krajská knihovna Vysočiny – o co tu vlastně šlo? 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 20.551 x 15
New Media Inspiration 2018 2019, ročník 23, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 102 x 15
Český národní korpus 1999, ročník 3, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 28.786 x 15
Konference Elektronické vzdělávání – od budoucnosti ke školní současnosti 2004, ročník 8, číslo 4 Informační gramotnost 9.335 x 14
Impakt faktor – Dobrý sluha, ale špatný pán 2006, ročník 10, číslo 4 Informační věda 41.832 x 13
Seminář knihovníků muzeí a galerií v Olomouci 6. – 8. 9. 2004 2004, ročník 8, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 5.660 x 13
Hygge aneb šťastný způsob života 2017, ročník 21, číslo 9 Evropské rozměry 3.668 x 13
Knihovna v Praze – Praha v knihovně 2009, ročník 13, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 6.597 x 13
Slovníková část Internetové jazykové příručky 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 11.457 x 13
Kognitivní aspekty procesu vyhledávání informací 2006, ročník 10, číslo 9 Informační věda 24.219 x 13
Sympozium „Přechod na MARC21“ 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 9.669 x 12
Kontrola plagiátů v seminárních pracích prostřednictvím Odevzdej.cz 2009, ročník 13, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 48.007 x 12
Právní ochrana databází v novém autorském zákoně 2001, ročník 5, číslo 3 Informační politika 12.953 x 12
Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách v ČR 2006, ročník 10, číslo 12 Informační gramotnost 38.671 x 12
Spolupráce SFX s identifikátorem DOI – funkce Cookie Pusher 2009, ročník 13, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 12.895 x 11

Stránky