Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
32. výroční konference LIBER 2003, ročník 7, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.003 x 0
SFX a vzdálený přístup do elektronických informačních zdrojů 2009, ročník 13, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 7.485 x 0
EIFL Direct v České republice 2000, ročník 4, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 5.511 x 0
Jak jsme v Uherském Hradišti vařili Týden knihoven 2004 2004, ročník 8, číslo 11 Týden knihoven 6.982 x 0
Velký vánoční upgrade aneb Ikaros Beta 2014, ročník 18, číslo 12 Editorial 2.544 x 0
Změny formy informačních zdrojů pro zkušené uživatele ICT (David Ball) 2008, ročník 12, číslo 5/2 E-zdroje v e-learningu a e-learning v e-zdrojích 4.409 x 0
Naposledy o soutěži o Cybermiss 1998, ročník 2, číslo 5 Kyberfeministické okénko 6.370 x 0
Jak oddělit zrno od plev: Ověřování informací v prostředí internetu (Petr Boldiš) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Profesionální metody vyhledávání na volném a placeném Internetu 10.226 x 0
Jak šel čas - můj život s Jiřím Cejpkem 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.766 x 0
Národní digitální knihovna - aktuální stav (Tomáš Svoboda) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Digitální zpřístupnění písemného kulturního dědictví a trvalá ochrana dat 3.965 x 0
Pozvánka na seminář Digitalizace vzácných dokumentů 2000, ročník 4, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 4.694 x 0
Pořádání znalostí 1999 1999, ročník 3, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 3.820 x 0
Kijkwijzer - nizozemský systém pro klasifikaci obsahu elektronických médií 2002, ročník 6, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 26.061 x 0
Plné texty děl Eugena Garfielda online 2004, ročník 8, číslo 6 Elektronické publikování 6.363 x 0
Uzávěrka na poslední chvíli 2014, ročník 18, číslo 4 Editorial 3.255 x 0
Reserve nebo Reservation? 1998, ročník 2, číslo 1 Svět mimo internet 5.997 x 0
Skenování lístkových katalogů - zkušenosti knihovny Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně 2003, ročník 7, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 6.873 x 0
Informační a znalostní management z úhlu informační vědy a informační profese 2005, ročník 9, číslo 12 Recenze 9.566 x 0
Posvátné texty, nová náboženství a kraví búú 2012, ročník 16, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 10.982 x 0
Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2017 2017, ročník 21, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.081 x 0

Stránky