Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Liga zrzavých umrtvená

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Liga zrzavých umrtvená

0 comments

Dnešní sloupek bude na rozdíl od většiny předchozích zaměřen ryze prakticky - na hledání informací k jednomu konkrétnímu odbornému problému a zjišťování, jak si s tímto problémem poradily různé zdroje (všeobecné i oborové vyhledávače, medicínské portály a zpravodajské servery specializující se na informace z medicíny). Odborné informace jsou k mání v relativně velkém rozsahu, ale někdy je pátrání po nich v pravdě úlohou pro detektiva, a proto jsem si dovolila vypůjčit název jednoho ze slavných případů Sherlocka Holmese.

A nyní k případu. Před několika dny jsme byli požádáni, abychom vyhledali informace o nové americké studii týkající se vztahu barvy vlasů a potřebné dávky anestetika, jejímž výsledkem mělo být zjištění, že zrzaví lidé potřebují vyšší dávku než lidé s jinou barvou vlasů. Tentýž den se objevila na TV Nova reportáž k tomuto tématu, ale informace o tom, jak snáší bolest známá zrzavá herečka by pravděpodobně nebyla pro našeho uživatele příliš relevantní. Protože v bibliografických databázích tato studie podchycena nebyla, zkoušeli jsme štěstí různými rešeršními cestami na webu a nakonec bylo naše úsilí korunováno úspěchem. Nalezli jsme celkem čtyři dokumenty, které uvádím v pořadí podle relevance: abstrakt přednášky dr. Liema "Increased anesthetic requirement in subjects with naturally red hair" (přednesené na výročním zasedání Americké společnosti anesteziologů (ASA) 15. října t. r.), který je umístěn na serveru nakladatelství Lippincott Williams & Wilkins, vydavatele oficiálního periodika ASA - časopisu Anesthesiology. Následuje tiskové prohlášení ASA, v němž je studie dr. Liema a jeho kolegů poměrně podrobně zmíněna, dostupné buď jako PDF soubor na stránkách ASA nebo jako HTML soubor na stránkách NewsWise. Den před vystoupením dr. Liema uveřejnila zprávu o chystané přednášce a související studii agentura Associated Press, a tuto zprávu v následujících dnech převzaly další tiskové agentury a média. Pro představu o relevanci jednotlivých dokumentů jsou informace v nich obsažené shrnuty v tabulce 1.

Tabulka 1 - Relevance použitých dokumentů

Výsledky

Pro vyhledávání byla použita klíčová slova a fráze redhead*, red-hair*, hair color, red, anesthesia, anesthetic* a u zvolených zdrojů bylo pokud možno použito pokročilejší vyhledávání. U všeobecných vyhledávačů bylo prohlédnuto prvních padesát nalezených odkazů (dalšími desítkami by se zabýval už jen velmi trpělivý uživatel).

Pro vyhledávání byli zvoleni následující zástupci jednotlivých kategorií. Za všeobecné vyhledávací nástroje pět s největší databází - Google, Altavista, HotBot, AllTheWeb a Northern Light. V oblasti specializovaných oborových vyhledávačů byl použit pouze Scirus a MedHunt, protože ostatní oborové služby mají formu katalogů, a tudíž by se v nich tato "novinka" nemohla v tak krátké době objevit. Co se týče portálů, byly prohledány Medscape, MDConsult, MDchoice, MedConnect, Achoo, PDR.net, BioMedNet, WebMD a MedlinePlus a zpravodajské servery specializované na zdraví zastupovaly Reutershealth, CNN Health, NewsWise, InteliHealth, HealthScout a Health-News.co.uk.

Z vybraných kategorií zdrojů zcela propadly největší medicínské portály. Přestože většina z nich se chlubí sekcí "Novinky", tuto anesteziologickou novinku zachytil pouze MedlinePlus, což je navíc portál určený primárně pacientům. Na anesteziologických stránkách podchycených v databázi Citmed se informace o Liemově studii také neobjevila. Nezabraly ani oborové vyhledávací nástroje, Scirus proto, že prohledávané zdroje ač na vysoké odborné úrovni zatím nezahrnují databázi LWW, a MedHunt proto, že je nyní z důvodu údržby stránek mimo provoz.

Naopak zabodovaly všeobecné vyhledávače (viz tabulka 2) a "zdravotní" zpravodajské servery (u této kategorie by bylo opravdu nepříjemným překvapením, kdyby zprávu nezveřejnily). Nalezeny byly pouze agenturní zprávy a novinové články, které bohužel neobsahují žádné aktivní odkazy, nicméně určitá vodítka pro další vyhledávání se v nich vyskytovala (jména autorů, jejich mateřská instituce, název společnosti pořádající konferenci). Pro pořádek nutno dodat, že k abstraktu přednášky se lze dostat přes stránky ASA, kde je pochopitelně odkaz na výroční zasedání, hledání přes jména autorů a jejich instituci k žádanému výsledku nevedlo. Tiskové prohlášení ASA, dostupné z jejích stránek, nebylo nalezeno patrně proto, že je ve formátu PDF, kterému se zatím vyhledávače ve většině vyhýbají. Proč nebyla nalezena HTML verze umístěná na NewsWise, toť otázka, protože na první pohled nepředstavuje tento server pro roboty žádný oříšek, dokumenty nejsou uloženy v databázi ani nevyžaduje registraci. Abstrakt přednášky je pak typickým příkladem "neviditelného webu".

Tabulka 2 - Výsledky všeobecných vyhledávačů
Čísla v závorkách představují pořadí nalezených odkazů v souboru výsledků.

Závěry

Samozřejmě, že z tohoto jednoho velmi speciálního případu se nedají dělat žádné dalekosáhlé závěry. Spíše by měl sloužit jako důkaz toho, že neexistuje žádný jednoduchý recept na vyhledávání odborných informací na internetu a že mnohdy je výsledku dosaženo spíše intuitivním postupem a trpělivým hledáním, a jako příklad dotazů, které naši uživatelé pokládají nám, či je zkouší řešit sami.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JAROLÍMKOVÁ, Adéla. Liga zrzavých umrtvená. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 11 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-11137. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11137

automaticky generované reklamy