Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Národní knihovna ČR se zapojila do stávky aneb Protesty proti návrhu reformy veřejných financí, díl III

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Národní knihovna ČR se zapojila do stávky aneb Protesty proti návrhu reformy veřejných financí, díl III

0 comments
Autoři: 

Po dvou předchozích článcích týkajících se připravovaných protestů odborářů (vč. odborů knihovnických) jsme vás v tomto čísle Ikara chtěli informovat o tom, jakým způsobem v knihovnách a z pohledu knihoven dvě zářijové protestní akce proběhly. Předsedkyně Odborového svazu pracovníků knihoven (OPSK) Dana Menšíková bohužel na opakovanou žádost redakce o globální informace nereagovala. Přinášíme vám tedy jen zprávu lokální, zprávu z Národní knihovny ČR, kterou pro Ikaros zpracovala Anna Machová, pracovnice této knihovny a místopředsedkyně OPSK.


Výbor základní organizace OSPK v Národní knihovně ČR zorganizoval v pondělí 1. září 2003 hodinový výstražný protest formou omezení služeb Národní knihovny. V ten den se NK otevřela veřejnosti o jednu hodinu později než obvykle, tedy až v 10.00 hodin. Vedení knihovny vyslovilo svoje pochopení pro tuto protestní akci. Během hodinového protestu členky výboru základní odborové organizace u vchodu do knihovny vysvětlovaly více než stovce zájemců o služby NK, proč nemohli být do desáté hodiny vpuštěni do všech prostor NK. Při tomto bezprostředním kontaktu se čtenáři se nám potvrdilo, že široká veřejnost neví, jaký je rozsah potíží a problémů, které musejí vinou nedostatečného financování knihovny pracovníci NK překonávat při zajišťování funkcí vyplývajících ze Statusu NK. Nevědomost stran funkcí ("proč tu Národní knihovnu vlastně máme...") a alarmujícího stavu knihovny se týká i médií. Informace o akci byla s dostatečným předstihem médiím odeslána, osobně se během protestu do knihovny dostavila pouze zpravodajka ČTK.

Některé deníky kontaktovaly výbor telefonicky, některé mají zájem nadále o situaci v knihovně informovat. Deníky, které zřejmě "vařily" pouze z agenturních zpráv, nás zařadily do kategorie úředníků a umístily pod titulek "Úředníci hodinu nehnou prstem" (Večerník Praha a zřejmě všechny další regionální deníky). V této souvislosti se budeme ohrazovat: to, že se o hodinu později zpřístupní služby veřejnosti, že se v knihovně nepracuje, navíc nejsme úředníci.

13. září se členky výboru ZO v NK ČR a několik dalších odborářů i neodborářů z Národní knihovny spolu s vedením OSPK zúčastnili protestní demonstrace organizované centrálami ČMKOS a ASO.

Trvá stávková pohotovost, o dalším postupu odborů v NK se rozhodne v souvislosti s výsledkem projednávání reformy veřejných financí (tedy v návaznosti na jednání na úrovni OSPK a ČMKOS), a také podle postupu Ministerstva kultury při stanovení rozpočtu NK na rok 2004. Stále totiž (více než dva roky) nemáme v souvislosti s financováním (příděl tzv. limitu na platy) uzavřenu kolektivní smlouvu.

PhDr. Anna Machová (místopředsedkyně ZO v NK ČR)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Národní knihovna ČR se zapojila do stávky aneb Protesty proti návrhu reformy veřejných financí, díl III. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 10 [cit. 2023-10-05]. urn:nbn:cz:ik-11413. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11413

automaticky generované reklamy