Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Na CS Online řádil konferenční virus

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Na CS Online řádil konferenční virus

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Takzvaný konferenční virus, který na jaře tohoto roku objevil světoznámý neurolog profesor Takeshi Okihare z tokijské univerzity a který způsobuje syndrom selhané pozornosti, udeřil nedávno také v česko-slovenském prostoru!

Jeho první zdejší obětí se stal Sjoerd Vogt, šéf divize Dialog Corp. OnDisc@Site a v Čechách oblíbený hráč na dudy. Osudnou se mu stala účast na mezinárodní konferenci CS Online na začátku listopadu.

Symptomy, které jsme u něj pečlivým sledováním zaznamenali slovem a obrazem (viz níže), jsou naprosto identické s těmi, které ve svém referátu na 11. sympóziu o psychických procesech charakterizoval prof. T. Okihare: přivřené až zavřené oči, pokleslá hlava (zpravidla do strany, někdy dozadu), ruce, svírající tužku a poznámkový blok, složené v klíně, tiché předení, které u těžších forem této choroby přechází v hlasité oddechování až chrápání. Osoba infikovaná virem postupně upadá do stavu blaženosti až apatie. V případě náhlého fyzického kontaktu s okolním prostředím reaguje nechápavě až podrážděně, aniž by tušila, že tím může vyvolat podezření, že usnula...

Výzkum viru (včetně toho, jak vzniká) stojí zatím na počátku. Jedno je však již nyní jisté: imunita lidského organismu je vůči němu minimální. Virus není nebezpečný ze zdravotního, nýbrž sociálního hlediska. Nakažený není totiž považován za nemocného, s nímž je třeba jednat vlídně a shovívavě, jak by se slušelo, ale za člověka, který pozbyl základní pravidla společenského chování.S. Vogt (uprostřed) na konferenci CS Online. Obklopují ho B. Boček (vlevo) a J. Kadleček, kteří zatím viru odolávají...

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Na CS Online řádil konferenční virus. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 13 [cit. 2023-06-08]. urn:nbn:cz:ik-11047. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11047

automaticky generované reklamy
registration login password