Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Moderní metody publikace přednášek a prezentací na webu s podporou vícedruhových médií

Čas nutný k přečtení
13 minut
Již přečteno

Moderní metody publikace přednášek a prezentací na webu s podporou vícedruhových médií

0 comments
Anglicky
English title: 
Modern ways of publishing lectures and presentation on the Web using rich media
English abstract: 
<p>The conference "New publication methods of presentations and lectures on the web with the support of rich media" was organized by the Czech Ministry of Education, Youth and Sports and the Technical University Ostrava and the aim was to introduce the rich media content management system Mediasite, a product of Sonic Foundry, Inc. The content was mostly concerned on this system, its possibilities, characteristics, advantages and actual applications in the Czech Republic. Few speakers were considering the question of the need of live communication in the academic sphere and more the threads of launching this type of service for students. Last but not least the topic of copyright was also touched.</p>

Jednodenní konference s názvem "Moderní metody publikace přednášek a prezentací na webu s podporou vícedruhových médií" konference se konala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které ji uspořádalo společně s Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské – TU v Ostravě (dále jen VŠB). Téma konference – moderní metody publikace přednášek na webu s podporou vícedruhových médií – dokresloval prostor samotný, neboť byl vybaven zařízením Mediasite od společnosti Sonic Foundry, Inc., jehož představení bylo hlavním obsahem prezentací. Konference byla simultánně tlumočena do/z angličtiny a obě dvě verze byly zároveň přenášeny on-line pomocí výše zmíněného systému a technického zařízení VŠB v Ostravě.

Úvodní slovo si vzal Ing. Vladimír Ševela, vrchní ředitel sekce správy úřadu MŠMT, který zastoupil nepřítomného Ing. Pavla Komárka, náměstka ministryně pro vysoké školy. Za MŠMT vyzdvihnul existující a fungující spolupráci mezi vysokými školami a MŠMT, který se například ukazuje i na této konferenci. V rámci konference byla předána cena Mediasite Technické univerzitě Ostrava.

Vyjma přednášek s odbornějším zaměřením byly v rámci konference uvedeny příspěvky komerčního charakteru. Konferenci zahájil svým projevem president a CEO Sonic Foundry Inc. R. P. Buinevicius, který svůj projev připravil v systému Mediasite a tak jej naživo hned na úvod prezentoval. Krátce představil společnost, její zaměření, portfolio a současné využití produktů ve světě i v Evropě. Později jej doplnil sales manager pro oblast Evropy, Afriky a středního východu Ray Hassell. Podrobněji představil systém Mediasite a vysvětlil jej jako „rich media content managment system“ (rich media = překládáno do češtiny jako vícedruhová média). Poradil, jak se nejlépe dostat k již veřejně publikovanému obsahu ze systému Mediasite na světě na internetu – stačí zadat do vyhledávače klíčová slova „Mediasite presentation catalog“.

Výsledky vyhledávání veřejně dostupných katalogů prezentací vytvořeních v systému Mediasite (počet 15 000)

Výsledky vyhledávání veřejně dostupných katalogů prezentací vytvořených v systému Mediasite (počet 15 000)
Zdroj: http://www.google.com/ [cit. 2007-07-20]

Z českých firem doplnil pár slov Mgr. Fianta ze společnosti Manta, která je partnerem Sonic Foundry Inc. ve střední Evropě. Ve svém příspěvku představil společnost Manta, která působí na trhu od roku 1992 jako systémový integrátor a distributor, zmínil některé reference (mezi nejnovější přírůstky patří Laboratoř pokročilých síťových technologií na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně). Nastínil historii hledání řešení, které bylo nalezeno v systému Mediasite, krátce jej představil ze svého pohledu a vysvětlil účastníkům, jak je zajištěna tato konference – byly použity dva systémy Mediasite (jeden pro českou verzi, jeden pro anglickou), technicky se vše pak odehrává na VŠB v Ostravě, kde leží server s publikačním systémem.

Co je Mediasite?

Mediasite je systém určený k automatickému vytvoření online přednášek, seminářů a jiných prezentací. Technologie se snaží kopírovat reálný proces, prezentace probíhá klasickým způsobem a systém synchronizuje řeč, vizuální pomůcky a obojí je streamováno přes internet. Kdokoliv tak může shlédnout prezentaci kdykoliv a kdekoliv. Uživatelé si mohou pustit přednášku v jakémkoliv internetovém prohlížeči v reálném čase i on-demand [6].

Prakticky MediaSite snímá obrazový a zvukový záznam, provádí jejich synchronizaci a následně umožňuje uložit obsah na nějaké médium (CD/DVD či jakýkoliv souborový systém). Pomocí technologie „Mediasite LX/EX server“ pak poskytuje online prezentace, on-demand prezentace, integrace adresářových služeb, integrace s externími systémy atd.

Prostředí Mediasite - záznam úvodního slova

Prostředí Mediasite - záznam úvodního slova
Zdroj: http://wemsite1.vsb.cz/manta/Catalog/Front.aspx?cid=dabbfa21-f5e8-4371-acf3-89eb096b21c3 [cit. 2007-07-20]

Cesty k efektivní publikaci přednášek na internetu – RNDr. I. Martiník, Ph.D (VŠB Ostrava)

RNDr. Martiník, který přímo reprezentoval pořádající fakultu, se nejprve věnoval svojí fakultě, zdůraznil, že jako jediná fakulta ekonomického zaměření v ČR mají Certifikát jakosti – řízení kvality ISO9001:2000. Vyzdvihnul, že brzy jej jako první v ČR bude mít celá VŠB. Pak se obrátil k tématu konference – využití systému Mediasite. Zdůraznil personální roli pedagoga, což byl jeden z předpokladů při hledání řešení pro distanční a kombinované vzdělávání, stejně tak jako pro vysoce exponované přednášky či místní nesourodost (fakulty na různých místech); v neposlední řadě se předpokládala taktéž úspora finanční i časová. Mezi další požadavky na systém patřilo přístupnost prezentace jak online tak on-demand, archivace materiálů, s tím související nutná metadata a možnost prohledávání, katalogizace a co nejvyšší míra bezúdržbovosti.

Byl vytvořen server MERLINGO (Mediasite Repository of Learning Objects), který umožňuje současný přístup zařízení potřebných k danému zpracování a který by měl umožňovat paralelní přístup minimálně 2000 uživatelů realizujících prohlížení obsahu současně. Portál již je v provozu, což účastníkům konference předvedl spuštěním online přenosu vlastního příspěvku. Dr. Martiník prozradil, že celý systém byl zaplacen z projektu „Centrální úložiště vzdělávacích objektů s online a on-demand prezentacemi v prostředí národní počítačové sítě CESNET2“.

Úvodní stránka portálu Merlingo

Úvodní stránka portálu MERLINGO
Zdroj: http://merlingo.vsb.cz/ [cit. 2007-07-20]

Zkušenosti FIM UHK se záznamem publikací přednášek – Mgr. Jan Sedláček (FIM UHK)

Mgr. Sedláček přednesl velmi zajímavý příspěvek o tom, jak lze takové systémy využít, pokud se do všeho ještě přidá lidská práce. FMI UHK již půl roku využívá systém Mediasite, na co se však soustředili, je další využití a aplikaci lidského faktoru. Především je to výběr přednášejících, strukturace přednášek tak, aby byly jako videozáznam stravitelné. Představil aplikaci videozáznamů do systému e-learningu, kdy jsou e-kurzy doplňovány o krátká videa šitá na míru každého kurzu, která danou problematiku výstižně shrnou či vysvětlí. Zvyšuje to především atraktivitu kurzu – je oživeno nudné čtení a plnění textově zaměřených úkolů. Dále systém využili pro hodnocení prezentací projektů studentů, kdy je možné zapojit posluchače do hodnocení. Na základě všech natočených přednášek vznikl metodický materiál, který slouží k instruování přednášejících o vhodné prezentaci při natáčení na video, respektive jako „rich media“. Na závěr vyzdvihl, že vyučovací proces nikdy nebude moci být plně formalizován, protože je to nejen sdělování, ale také výchova a prezentace osobnosti pedagoga, což v zápětí bylo doplněno krátkým osobním videem z konce přednášky, které přesně zachytilo důležitost osobitosti a nikoliv formalizace.

Technologie Mediasite pro zlepšenou komunikaci s veřejností a Web2.0 - Renáta Pavoučková (Ministerstvo financí ČR)

Státní správu reprezentovala šéfredaktorka webových stránek MF ČR. Snažila se především deklarovat cíle státní správy, to že nechce být a nebude zkostnatělou, snahu o transparentnost a efektivní komunikaci. Zmínila koncept „government change“ akcentující právě aspekty poskytování informací a komunikační strategie. Východiskem je aktivní cesta digitalizace, tj. digitální éra „Web 2.0“, která bude znamenat konec „isokratického“ (isolovaný + autokratický) přístupu. „Nechme občany se zapojit“ zní její moto, tj. aby vznikl jakýsi proces koprodukce, inovace a spolutvorby mezi státní správou a občanem.

Mediasite = systém. Špičkové řešení pro pořizování, ukládání a distribuci prezentací - Ing. Petr Pavouček (5P s.r.o.)

Jak napovídá název přednášky, Ing. Pavouček se snažil provést praktickými aspekty systému Mediasite a snažil se přítomné přesvědčit o jeho uživatelské přívětivosti a snadnosti ovládání. Předvedl jednotlivé části systému, jako první se věnoval Mediasite recorderu, který umí pořídit (nahrát) holá data (tj. audio, video, slajdy), přidat k nim základní metadata (název, datum pořízení, dobu trvání) a vypublikovat holou prezentaci (na CD/DVD – přímo v recorderu, do adresáře, atd.). Navazuje Mediasite server, u nějž uvedl, jaké technické možnosti přináší: využití databází, automatizovaný záznam, dokupitelný modul pro podcasty , které je server schopen automaticky vypublikovat (jako audio), pak na ně upozornit pomocí RSS a jiných alertů. Uživatelskou přívětivost podpořil možnostmi customizace (i pro handicapované – záznam, čtečka), možnost rozdělení přednášky do kapitol.

Pro technicky zdatnější uvedl výčet softwarových a hardwarových komponent: web server, publikační server, databázový server, FTP server, media server (streamování videa a audia), souborový (file) server, disková pole, bezpečnostní server. Doplnil, že servery lze seskupovat a nastavit pro jakýkoliv model univerzity. Na závěr ukázal administraci serveru, kterou zvládne i pokročilý uživatel.

Přednosti použití rychlé publikace na webu v prostředí ministerstva – Ing. Eva Širůčková (MŠMT)

Připravenou prezentaci ing. Širůčkové, která je předsedkyní redakční rady pro web na MŠMT přednesl v její nepřítomnosti její kolega. Záměrem její prezentace bylo představit, jak funguje publikace na MŠMT, a to zejména pomocí systému Mediasite. Jsou zaznamenávána především sdělení určená široké veřejnosti, záznamy významných konferencí a seminářů (z posledních akcí např. přednáška Vinta Cerfa), akce týkající se vzdělávání (interní, resortní).

Co všechno umí Mediasite – kaleidoskop aplikací – Ing. Zdeněk Svoboda, CSc. (Manta s.r.o.)

Ing. Svoboda provedl účastníky praktickou stránkou systému, zmínil důležitost prezentace v dnešním světě - každý den vznikne na světě 30 tisíc prezentací, přichází nástup hypermédií, tzv. „rich media“ (vícedruhová média). Pro uživatele je jeden přínos zásadní, umožňuje v menším čase se naučit stejné množství poznatků díky působení na více smyslů zároveň. Pro takové výstupy bývá zpravidla náročná postprodukce (střih aj.) a zpracování se tak prodražuje. Obecně tak systém Mediasite přináší výhody jako rychlejší komunikace, zvýšení konkurenceschopnosti a návratnost investic. V akademické sféře specificky přináší možnost kontroly studia, redukci nezbytnosti konzultačních hodin (možnost látku osvěžit on-demand spuštěním zaznamenané přednášky). Vyzdvihl snadnost ovládání a vysoký stupeň automatizace, jednoduše vysvětlil předpoklady existence takového systému a jeho funkčnost a aplikaci v jednotlivých prostředí. Doporučil pozornost webových stránek http://www.mediasite.cz/ a http://merlingo.vsb.cz/.

Publikace přednášek a prezentací na webu a autorské právo – JUDr. PhDr. O. Choděra

Mohu-li mluvit za ostatní účastníky, přednáška doktora Choděry byla očekávána velmi napjatě. Pokud je něco společně s publikací jakéhokoliv obsahu na internetu vždy skloňováno ve všech pádech, je to autorské právo. Dr. Choděra zahájil tím, že přednáška jako pojem v právu není definován, tj. vždy přednášku musíme uvažovat jako veřejný přednes. Zároveň pak jediný zákon, který můžeme vzít v úvahu u problematiky publikace je tak autorský zákon. Ne však každá přednáška je předmětem ochrany autorského práva, je definováno (sporné) kritérium novosti myšlenky či tvůrčího zpracování vyjádření myšlenky. Připomenul problém mezi uměleckým dílem a dílem uměleckého řemesla (problém katedrála versus kovaná klika). Přednáška vyvolala malou diskuzi, ve které padlo několik otázek. Do jaké míry je možné citovat přednášky a jaká je možnost následného zveřejnění? Zde musíme uvažovat zaměstnanecký vztah, aby se dalo rozlišit mezi „vlastnictvím“ autora a zaměstnavatele, přičemž u zaměstnaneckých děl se automaticky předpokládá souhlas zaměstnance k nakládání s dílem zaměstnavatelem. Toto kritérium neplatí jen pro přednášky, vztahuje se např. i pro fotografy.

New approach to teaching meterials distribution - Kelly Parke (York University, Toronto, Kanada)

Příspěvek Kellyho Parka byla další ze série prezentovaných skrze Mediasite. Kelly Parke začínal jako televizní kameraman, následně se věnoval IT, zejména oblasti streamování. Později vedl projekty pro vzdělávací instituce při zavádění technologií streamování, zejména vícedruhových médií, kdy je využíván mj. podcasting. Přínosem takových systémů pro jejich uživatele je zejména časová úspora na obou stranách: uživatel (posluchač) si obsah (přednášku) může poslechnout např. během cesty autobusem, samotní autoři pak obsah mohou stvořit nezávisle na čase (třeba ve dvě hodiny ráno). Student si může kdykoliv opravit své poznámky – což řeší problém nesnadnosti v reálném čase přednášku sledovat, zapisovat si a zároveň vnímat a přemýšlet u toho. Student může také přednášku projít po kapitolách, mohou vyhledávat, začít a skončit vždycky tam, kde potřebují. Pro vyučující také poskytuje tolik vzácnou zpětnou vazbu – pokud vyučující zjistí, že se stále prohlíží 6. kapitola, je zřejmé, že zde je výklad nedostatečný či nesrozumitelný. Zdůraznil další praktické výhody systému, snadnou použitelnost, automatizaci systému a minimální nároky na uživatele.

Použití vícedruhových médií na FI MU – Doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (MU Brno)

Doc. Matyska začal historií vývoje projektu nahrávání a publikace na Masarykově univerzitě v Brně, která sahá až do r. 2000. Do původního projektu se zapojili studenti, kterým by to přineslo výhody možné absence přednášek, možnost opakování před zkouškou, návrat k nesnadným částem. Zajímavé bylo konstatování, že nejprve byly přednášky využívány jen ve zkouškovém období, až časem se postupně použití rozprostřelo i do akademického roku. U pedagogů konstatoval počáteční strach. Nejtěžší bylo vyřešit problémovou situaci nahrávání: pohybující se lektor, přesvětlená prezentace, záznam (nečitelných) zápisků z tabule a nutnost přítomného člověka pro nahrávání a následnou postprodukci. Klasické řešení nahrávání neuspělo a přešlo se k vizi „rich media“, který řeší jak problém integrace všech vstupů tak jejich vzájemnou synchronizaci. Využili řešení MediaSite, ale nepoužili jejich nativní servery, protože nižší řada byla málo výkonná, vyšší příliš drahá. Dále představil konkrétní technické řešení na MU, jeho výhody a další přidanou automatizaci jako je rozpoznávání audia. Zmínil dále další aktivity, jako manuální synchronizace (pro komplexnější materiály, úprava poznámek a anotací), videokonference a rozšíření HD videa. Na závěr zdůraznil roli vícedruhových médií ve vzdělávacím procesu na MU a jeho pozitivní zpětnou vazbu.

Vícedruhová media v akademickém vzdělávání - Prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (MU Brno)

Prof. Slovák svou prezentaci rozčlenil do třech tezí. První byla, že akademické vzdělávání výrazně zvyšují možnosti i nebezpečí využívání vícedruhových médií, přičemž on sám je považuje za značné nebezpečí. Jako specifika akademického vzdělávání při interakci s vícedruhovými médii uvedl: dokonalá dostupnost informací posiluje tendence k pasivitě a přirozenému odkládání práce na straně studentů; omezuje mimoverbální působení učitele, omezuje budování vztahů jak učitel žák, tak budování studentských komunit; může podpořit ale i vyloučit samostatné hledání poznání na straně studentů; může podpořit i vyloučit pasivní dril namísto skutečných vědomostí.

Druhá teze se týkala komunikace - různé typy komunikace vyžadují zásadně odlišný přístup k využití médií. Rozdělil typy komunikace podle počtu studentů a jejich charakteristiky. Jsou tu též jisté úskalí přednášek s podporou médií. Přednáška může být deformována na deskriptivní výčty a při prakticky zaměřených předmětech se nedostaneme k přirozené chybovosti! Poslední a třetí teze definuje problémy u jednotlivců: je skoro nemožné pro jednotlivce plné využití vícedruhových médii zvládnout. Je to náročný proces a nesmí se pokazit ani jeden ze čtyř bodů produkce (dramaturgie, scénář, interpretace, grafické ztvárnění).

Závěrem shrnul šance pro podporu vícedruhových médií. Přináší s sebou nabídku více kanálů a snadnou kombinaci předchystaných vstupů. Stále se vyvíjí vyhledávání a indexace (i přímo ze zvukových záznamů). Důležitá je podpora interaktivních postupů (v prezentaci přímo odkazy apod). Předeslal svou vizi možnosti existence komunity studentů, kteří by zároveň sledovali online přednášku a komunikovali by mezi sebou. Celou přednášku uzavřel otázkou, nad kterou bychom se všichni, zejména pak pedagogové měli zamyslet: „Jaký je důvod, proč student chodí na přednášku?“

Otázka evokuje celkové vyznění konference na rovině lidských vztahů a komunikace. Stále vyvíjíme technologie, které nám umožňují lépe a rychleji „žít“, nicméně zejména v akademickém světě zde vyvstává ona výše položená otázka – jak důležitá je role pedagoga a vůbec komunikace napříč tímto světem? Je přínosnější pro studenta vážit cestu do školy na osobní konzultaci nebo si on-demand pustit znova přednášku? Systémy jako je tento jsou rozhodně vhodným doplňkem, mohou pomoci vyřešit jisté krizové situace, doufejme ale, že stále bude větší důraz kladen na „live“ komunikaci.

Zdroje
  1. Google [online]. c2007 [cit. 2007-07-20]. Dostupný z WWW: <http://www.google.com/>.
  2. Mediasite [online]. c2007 [cit. 2007-07-20]. Dostupný z WWW: <http://www.mediasite.cz/>.
  3. Mediasite presentation catalog : Konference MS [online]. c2007 [cit. 2007-07-20]. Dostupný z WWW: <http://wemsite1.vsb.cz/manta/Catalog/Front.aspx?cid=dabbfa21-f5e8-4371-acf3-89eb096b21c3>.
  4. Merlingo : Mediasite repository of learning objects [online]. 2007 [cit. 2007-07-20]. Dostupný z WWW: <http://merlingo.vsb.cz/>.
  5. Moderní metody publikace přednášek a prezentací na webu s podporou vícedruhových médií [CD-ROM]. Praha: Manta, 2007 [cit. 2007-07-20].
  6. Sonic Foundry [online]. c2007 [cit. 2007-07-20]. Dostupný z WWW: <http://www.sonicfoundry.com/>.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VAVŘÍKOVÁ, Lucie. Moderní metody publikace přednášek a prezentací na webu s podporou vícedruhových médií. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 8 [cit. 2024-05-27]. urn:nbn:cz:ik-12590. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12590

automaticky generované reklamy
registration login password