Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ministerstvo informatiky zajistí bezplatné připojení knihoven k Internetu

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Ministerstvo informatiky zajistí bezplatné připojení knihoven k Internetu

0 comments

Celkem 360 veřejných knihoven (převážně v obcích do dvou tisíc obyvatel), které podaly letos projekt v rámci podprogramu VISK 3, by mělo být do 31. 12. 2003 připojeno k Internetu prostřednictvím ministerstva informatiky. Na rozdíl od předchozích let se dotace nevztahuje na nákup hardwaru, ale na uhrazení zřizovacích a měsíčních komunikačních poplatků za pevnou linku s minimální přenosovou rychlostí 64 kbit/s a s vysokým stupněm zabezpečení. Knihovny se tak stanou součástí vytvářeného Intranetu veřejné správy (IVS), jehož gestorem je právě ministerstvo informatiky, a to na základě tzv. Rámcové smlouvy, kterou uzavřelo s dodavatelem komunikační infrastruktury IVS - Českým Telecomem. Po dobu její platnosti tak mají knihovny zajištěn přístup k Internetu bez finančních nároků ze své strany.

Rozdělení knihoven, které budou připojeny, podle krajů:


KrajPočet
Jihočeský37
Jihomoravský40
Karlovarský8
Královéhradecký36
Liberecký21
Moravskoslezský17
Olomoucký46
Pardubický42
Plzeňský15
Středočeský35
Ústecký22
Vysočina16
Zlínský25
CELKEM360

Kromě připojení bude ve čtyřiceti knihovnách financován (dotace se pohybují v rozmezí čtyři až 26 tisíc korun) knihovnický systém.

Ze schůzky zástupců ministerstev informatiky a kultury a Národní knihovny ČR dne 14. května 2003 vyplynulo, že Český Telecom dále nabídne knihovnám (resp. obcím) počítače a další hardware formou pronájmu, což znamená, že by byl zaručen jejich servis, obnova a školení personálu. Knihovny, které mají zájem tuto přípojku získat, musejí podniknout několik kroků: nejprve se zaregistrovat nejlépe na bezplatné lince 800 202 122 (příp. na adrese servisvs@ct.cz) a poté dohodnout příslušnou technickou specifikaci. Definitvní termín instalace bude stanoven po provedení místního šetření pracovníky Českého Telecomu. Tisková mluvčí ministerstva informatiky K. Volná předpokládá, že projekt, který si vyžádá částku 20 až 30 miliónů korun (menší díl - asi šest miliónů - bude převeden z rozpočtu MK určeného pro VISK, o zbytku MI jedná s ministerstvem financí), bude fakticky zahájen v srpnu nebo září 2003.

Paralelně s tím bude v Moravskoslezském kraji ve spolupráci s tamnější vědeckou knihovnou realizován pilotní projekt, jehož smyslem je najít efektivní způsoby investování do komunikační infrastruktury úřadů veřejné správy společně s knihovnami (mj. v oblasti krizového řízení).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Ministerstvo informatiky zajistí bezplatné připojení knihoven k Internetu. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 7 [cit. 2023-03-25]. urn:nbn:cz:ik-11373. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11373

automaticky generované reklamy