UNESCO

Světová digitální knihovna otevírá pokladnici kulturního bohatství lidstva na internetu

English title: 
World Digital Library opens the treasures of world cultural heritage on the Internet
Abstract: 

In April 2009 World Digital Library was released. By giving an online access to digital copies of the significant world culture heritage materials its developers – UNESCO and Library of Congress – aim to promote international and intercultural understanding. The article describes backround of the project and features of the digital library user interface.

Několik měsíců po spuštění portálu Europeana, který je výstupem projektu Evropské digitální knihovny (European Digital Library), byl uveden do provozu výstup neméně ambiciózního projektu, tentokrát však zaměřeného na kulturní dědictví celého světa. Dne 21. dubna 2009 byla spuštěna Světová digitální knihovna (World Digital Library).

Vorlíčková, Blanka. Světová digitální knihovna otevírá pokladnici kulturního bohatství lidstva na internetu. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 5 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5428>. urn:nbn:cz:ik‐005428. ISSN 1212-5075.

Projekt CASPAR a uchovávání digitálních informací

English title: 
The CASPAR Approach to Digital Preservation
Abstract: 

A description of some of the fundamental concepts in CASPAR as well as the metrics by which CASPAR believes that it, and other projects which claim to aid the practice of digital preservation, should be judged. It shows how CAPSAR attempts to follow the OAIS Reference Model and to employ concept of virtualization. CASPAR preservation infrastructure and some of its components are described in more detail including Registry/Repository and Knowledge Manager.

Redakční poznámky:

Na realizaci projektu CASPAR se podílejí a na přípravě tohoto textu spolupracovali také Luigi Fusco (ESA/ESRIN), Seamus Ross, (HATII, University of Glasgow), Mariella Guercio (University of Urbino), Mario Hernandez (UNESCO), Ugo Di Giammatteo (ACS), Zavisa Bjelogrlic (ASemantics), Dalit Naor (IBM/Haifa), Carlo Meghini (CNR), Silvia Boi (MetaWare), Daniel Terrgui (INA), Kia Ng (University of Leeds), Luigi Briguglio (Engineering), Vassilis Christophides (FORTH), Bruno Bachimont (CNRS/UTC), Hugues Vinet (IRCAM) a Pavel Sedlák
Giaretta, David. Projekt CASPAR a uchovávání digitálních informací. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 9 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4300>. urn:nbn:cz:ik‐004300. ISSN 1212-5075.

UNESCO Libraries Portal - Mezinárodní brána k informacím pro knihovníky a uživatele knihoven

Organizace UNESCO v rámci sektoru Komunikace a informace podněcuje mezinárodní dialog o vlivu globalizace na přístup k informacím a na proces komunikace. Provozuje několik informačních zdrojů, mezi něž patří i specializované portály (tzv. WebWorld portály):

Pojerová, Kateřina. UNESCO Libraries Portal - Mezinárodní brána k informacím pro knihovníky a uživatele knihoven. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 9 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1769>. urn:nbn:cz:ik‐001769. ISSN 1212-5075.

Deklarace zásad a Akční plán Světového summitu o informační společnosti

Ve dnech 10.-12. prosince 2003 se v Ženevě uskutečnila první fáze Světového summitu o informační společnosti. Poslední den summitu byla přijata Deklarace zásad a z ní vycházející Akční plán. Oba dokumenty jsou k dispozici v několika jazykových verzích. Zpráva z české účasti na summitu je přístupná na stránkách MI ČR (viz www.micr.cz/scripts/detail.php?id=598).

Skolková, Linda. Deklarace zásad a Akční plán Světového summitu o informační společnosti. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1568>. urn:nbn:cz:ik‐001568. ISSN 1212-5075.

Alexandrijská knihovna slavnostně otevřena

S šestiměsíčním zpožděním způsobeným eskalací izraelsko-palestinského konfliktu byla 16. října 2002 slavnostně otevřena nově vybudovaná Alexandrijská knihovna.

Vojtášková, Helena. Alexandrijská knihovna slavnostně otevřena. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1207>. urn:nbn:cz:ik‐001207. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah