Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Letní knihovnická škola v Opavě

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Letní knihovnická škola v Opavě

0 comments

Ve dnech 10.–14. července 2006 se již podruhé uskutečnila Letní knihovnická škola, kterou uspořádal Ústav bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě. Letos se v Opavě sešlo 45 knihovníků z veřejných, školních, vysokoškolských a dalších knihoven, aby se zúčastnili zajímavého týdenního programu. Ten probíhal na půdě Slezské univerzity a jeho přednášková část byla věnována zejména literatuře.

Úvodem představil doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc., vedoucí ÚBK SU v Opavě, současnou českou literaturu. Boji o emancipaci v české literatuře 19. století a feminismu v současné české literatuře se věnovala doc. PhDr. Drahomíra Vlašínová, CSc. O české poezii 21. století a českých literárních časopisech hovořil Mgr. Jakub Chrobák, PhD. Kapitoly ze židovské literatury v kontextu světového kulturního dědictví a české literatury v USA přednesla doc. PhDr. Milada Písková, CSc. Pro knihovnickou praxi byla podnětná přednáška Mgr. Libora Martínka, PhD., o historii česko-polských kulturních vztahů a současných česko-polských literárních vztazích na Těšínsku a přednáška Mgr. Barbory Koneszové o současné dětské literatuře pro děti a mládež ve světovém kontextu. Kromě přednášek literárněvědných vyslechli posluchači výklad PhDr. Jiřího Sedláčka nazvaný Filosofie současného člověka. O mezilidských vztazích z pohledu psychologa přednášel doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc. Posluchačům se představili rovněž zástupci SKIP. Předseda PhDr. Vít Richter hovořil o aktuálních trendech v českém knihovnictví, Mgr. Zlata Houšková pak na téma komunitní knihovny. Jana Galášová představila činnost regionální pobočky SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje, která je spoluorganizátorem LKŠ.

Rovněž každodenní kulturní program nabídl několik nevšedních zážitků, např. prohlídku zámku v Hradci nad Moravicí „po stopách L. v. Beethovena“, exkurzi do Slezského muzea v Opavě či prohlídku pamětihodností Opavy. Nezapomenutelný dojem zanechalo literární představení o sv. Františku z Assisi, které odehrál v nádvoří opavské univerzity přímo u zdí minoritského kláštěra herec Slezského divadla v Opavě Kamil Koula. Opava si opravdu dokáže získat své příznivce. Na příchozího zde dýchne skutečně všechno – kultura, vzdělanost, historie, tradice, spiritualita i podnikavý duch současníků.

Iniciátorkou a neúnavnou organizátorkou Letní knihovnické školy v Opavě je doc. PhDr. Milada Písková, CSc., vedoucí oddělení knihovnictví ÚBK. Jí patří dík za skvělou myšlenku, výborně zvládnutou organizaci a za příjemné zážitky z letošního týdenního pobytu v Opavě.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
GALÁŠOVÁ, Jana. Letní knihovnická škola v Opavě. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 9 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-12220. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12220

automaticky generované reklamy
registration login password