Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovny a akce „Březen - měsíc Internetu"

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Knihovny a akce „Březen - měsíc Internetu"

0 comments
Autoři: 
Letos se již podruhé nesl měsíc březen pro řadu lidí v naší republice v duchu akce "Březen - měsíc Internetu". Projekt, který organizuje týdeník Profit, je určen "všem, kteří se chtějí připojit k aktivitám podporujícím informovanost laické i odborné veřejnosti o možnostech, výhodách a perspektivě Internetu jako prostředku moderní komunikace, zábavy a obchodu". Projekt BMI ’99 má samozřejmě také své webovské stránky, na kterých pořadatelé informují mimo jiné o záměrech projektu a o pořádaných akcích.

Ikaros se zajímal o to, zda a jakým způsobem se do této akce zapojí knihovny. Na naši otázku: Chystáte ve vaší knihovně nějaké akce v rámci projektu "Březen - měsíc Internetu"? jsme obdrželi následující odpovědi.


Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, Uherské Hradiště

Jelikož se nacházíme v náhradních nevyhovujících prostorách, na březen měsíc knihy nic nechystáme, jsme rádi, že jsme vůbec v provozu. Tak snad až příště.

S pozdravem
J. Lapčíková


Knihovna Kroměřížska

Není snad ani možné, aby projekt na podporu českého Internetu minul naši knihovnu bez povšimnutí. V nové adaptované budově, která nám umožnila poskytovat uživatelům knihovny širší služby, se našel prostor pro (zatím) 2 internetová uživatelská místa, která jsou téměř po celou dobu provozu knihovny obsazena. Právě teď, v březnu navíc hodláme uživatelům nabídnout možnost předplatit si počítačový čas a využít tak příjemných slev. Chystáme besedy pro žáky 9. tříd, pro dospělé laiky pak krátká setkání u počítače - základní seznámení s prohlížeči, vyhledávacími nástroji a možnostmi celosvětové sítě vůbec. Tyto aktivity jsou však jen malou částí toho, co se v naší knihovně odehrává. Až budete mít cestu jižní Moravou, určitě nevynechejte Kroměříž a až vás budou bolet nohy z procházky městem a zahradami, stavte se za námi v knihovně, určitě vám budeme mít co ukázat.

Se slunečným pozdravem za Knihovnu Kroměřížska
Jana Pošvancová (oddělení pro dospělé čtenáře)


Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Internet je u nás stále využívanější médium, v současné době máme tři přístupová místa a ve využitelnosti lámeme rekordy (20 účastníků za jeden den je myslím hodně). Měsíc březen - škoda jen, že to není "Měsic knihy a Internetu" - budou mít nově přihlášení čtenáři půl hodiny na Internetu zdarma. Proběhnou také ukázková odpoledne pro žáky 8. a 9. tříd, kdy jim náš pracovník bude předvádět práci s Internetem, seznámí je s nejdůležitějšími zdroji na Internetu a nechá je chvíli samostatně na Internetu brouzdat. Tato akce proběhla už loni, kdy jsme se snažili více uvést Internet do povědomí veřejnosti, a měla docela úspěch.

Zdraví
H. Gajdušková


Městská knihovna Bohumín

Bohumínská knihovna speciální akce k Březnu - měsíci Internetu nepořáda. Psala jsem pouze článek do městských novin OKO. Bohužel, přes příslib tento článek dosud nevyšel. Protože tyto noviny vycházejí s dvoutýdenní periodicitou, nepředpokládám, že ještě vyjde. Článek byl psán se záměrem propagovat nejen Internet, ale především naši knihovnu.

Z Bohumína vás srdečně zdraví
Jana Leparová


Regionální knihovna Karviná

Na adrese naší knihovny v interaktivním okénku pod heslem Březen - měsíc Internetu naleznete odpověď. V rámci našich možností zpřístupňujeme v březnu internet zdarma.
Zároveň v regionálním tisku jsme otiskli články a pozvánky k BMI 99.

Hezký den
Barbora Koneszová


Státní technická knihovna

Oznámení o akcích konaných u příležitosti Března - měsíce Internetu ve Státní technické knihovně již vyšlo v čísle Ikaros 3/99.

S pozdravem
Ing. Dagmar Haltmarová (vedoucí oddělení public relations)


Státní vědecká knihovna České Budějovice

Nepočítáme s organizováním speciálních akcí k měsíci Internetu. "Dárkem" pro čtenáře pro tento měsíc (ale samozřejmě, že to březnem neskončí :-) je umožnění přístupu k Internetu na dalším počítači (v regionální studovně). Celkem tedy v současné době nabízíme čtenářům přístup k Internetu na 5 počítačích ve dvou studovnách. Stejně jako každý měsíc, proběhne i v březnu pravidelné školení základů práce s Internetem. Vzhledem k probíhajícímu měsíci Internetu jsme ale věnovali více pozornosti propagaci Internetu v naší knihovně - plakáty na téma Březen - Internet - naše knihovna.

S pozdravem
Mgr. Ivo Kareš


Státní vědecká knihovna Olomouc

Knihovna představila u příležitosti projektu BMI `99 na svých webovských stránkách faktografickou databázi osobností moravských osobností kultury a umění. Ikaros přináší o tomto počinu samostatný příspěvek.


Státní vědecká knihovna Ostrava

V rámci Rekvalifikačního kurzu pro pracovníky knihoven bez knihovnického vzdělání, který pořádá každoročně naše knihovna, proběhlo v březnu 1999 školení Využívání internetu v knihovnách v rozsahu 6 vyučovacích hodin. Dále naše knihovna ve spolupráci s regionální pobočkou SKIP připravuje cyklus dvoudenních školení uživatelů sítě Internet, a to v měsících duben, květen, červen a září 1999. Již se přihlasilo přes 80 zájemců z celého Severomoravského kraje.

Blanka Vojtková

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Knihovny a akce „Březen - měsíc Internetu". Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 4 [cit. 2022-12-07]. urn:nbn:cz:ik-10319. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10319

automaticky generované reklamy