Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovny a archivy zasažené povodněmi

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Knihovny a archivy zasažené povodněmi

0 comments
Autoři: 

Analýza byla zpracována v oddělení Mediálních analýz společnosti Newton Information Technology s.r.o. V rámci sponzorské aktivity bude uveřejněna na stránkách této společnosti včetně upoutávky na povodňová konta těchto knihoven.

Tento článek je k dispozici ve formátu DOC (226 kB).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NEWTON I.T., . Knihovny a archivy zasažené povodněmi. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 10 [cit. 2024-06-13]. urn:nbn:cz:ik-11132. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11132

automaticky generované reklamy
registration login password