Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Klausův balíček očima internetích voličů

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Klausův balíček očima internetích voličů

0 comments
Autoři: 
Ikaros 2/1 (1997): Klausův balíček očima internetích voličů

Fenomén Internetu, zdá se, dorazil až k branám našich dvou nejsilnějších politických stran. Takhle nějak by mohl začínat článek pojednávající o diskusních fórech ODS a ČSSD na WWW stránkách. Ale pokračujme dál. Brány obou táborů byly tou dobou svůdně otevřené a nevysoko nad bojovými zástavami, třepotajícími se ve větru nad stany znepřátelených vůdců, se vznášely malé vesničky, obě nepochybně ruského původu. (Navzájem se trochu lišily - v jedné žili šťastní lidé s měšci dvakrát většími než jejich kapsy, ve druhé stál zámeček s hlubokými sklepeními, v nichž úpěli daňoví dlužníci. To však není pro nás důležité.) Všichni příchozí byli tenkrát vítáni a hoštěni a nejinak se vedlo i našemu malému fenoménu. Jak už to však má ve zvyku, doba se změnila a vymknuta z kloubů odkulhala pro balíček první pomoci směrem k nejbližšímu šílícímu zdravotnickému zařízení.

Náš fenomén zjistil, že sedí v prachu před náhle zabouchnutými dveřmi, zpoza kterých pronikají zvuky velké rvačky. Protože nemá ve zvyku se snadno vzdávat a protože i uvnitř obou táborů existují lidé, kterým se po Internetu stýskalo, vkradl se s jejich pomocí tajně zadními vrátky zpět a nejspíš i vlivem neviditelné ruky Neviditelného psa se usadil na osiřelých webovských stránkách obou molochů. Nadšenci na obou stranách vyždímali ze svých šéfů dostatečné prostředky, přestože minimálně v jednom případě je vztah vůdců k Internetu podobný vztahu majitele domku na trase budoucí (byť informační) dálnice k buldozerům, a vznikla tak diskusní fóra, kde se může každý svobodně pohádat s kýmkoliv, kdo má dostatek času, chuti a jinou barvu názorů.

Předpokládám, že víte, jak taková diskusní fóra fungují. Každý živáček s přístupem na Internet a vybavený WWW prohlížečem tam může (i anonymně) napsat svůj příspěvek, který si ostatní podobně vybavení živáčkovvé mohou přečíst. Co se tedy na obou těchto fórech můžete a nemůžete dozvědět? Tak především se tam neobjevují oficiální názory politických stran ani jejich významnějších členů. Jak napsal organizátor fóra ODS pan Ondřej Turek, politikové jsou také svobodní lidé, kteří, stejně jako ostatní, mají právo svobodně se rozhodnout, zda do diskuse přispějí či nikoliv. Tento názor se mi jeví jako hluboké, ale opravdu hluboké nedorozumění, typické pro dnešní politiku. Jistěže se politik může rozhodnout, zda bude či nebude obhajovat a vysvětlovat své názory, chápu i jejich velkou pracovní zaneprázdněnost, doufám ale, že se zde uplatní princip přírodního výběru a přežijí jen ty osobnosti, u nichž se podobná nechuť neprojevuje.

Když porovnávám obě diskusní fóra, musím říci, že skupina přispěvatelů u ODS je neporovnatelně kultivovanější (přestože i tam se vyskytují výjimky, které podporují moji touhu stát se poustevníkem). Najdete zde velmi zasvěcené komentáře, zejména kolem slavného paklíku, lidé také často kladou dotazy na "žhavá" politická témata (balíček, nezaplacené daně ČSSD, štábní informační systéma podobně) a je jen škoda, že většinou marně čekají na oficiální odpověď. Po technické stránce jsou obě stránky velmi povedené - ocenil jsem zejména možnost bez problémů sledovat diskusi na dané téma (což postrádám u Neviditelného psa, kde se vždy ztratím uprostřed záplavy navzájem nesouvisejících dopisů reagujících na články uvedené o několik stran dříve).

Co je třeba oběma stranám vytknout je naprostý nedostatek propagace těchto diskusí. Nebýt Neviditelného psa, nedozvěděl bych se o nich, a zřejmě ani mnoho dalších lidí. (O tom svědčí například fakt, že po uveřejnění adresy fóra ODS na Psovi se tamní server nedokázal vypořádat se zvýšeným počtem zvědavých návštěvníků.) Oba diskusní kluby odrážejí poměrně dobře současnou situaci - ani v jednom z nich se nesetkáte s velkým nadšením nad politikou, kterou ODS a ČSSD provozují, a naopak ani jedna strana nevěnuje těmto aktivitám příliš velkou pozornost (ke své vlastní škodě). Mají tedy podobná diskusní fóra vůbec význam? Podle mého názoru mají - cokoliv, co přispívá ke komunikaci mezi lidmi má význam a rozhodně občas stojí za to se zamyslet nad současným děním, zformulovat svůj názor a pokusit se ho obhájit. Když už nic jiného, naučíte se alespoň nevěřit všemu, co se kde píše. Přeji si jen, aby úroveň příspěvků neklesala a aby názory a občas i myšlenky zde prezentované přece jen nějakými postranními cestičkami prosákly až k lidem, kteří mají možnost politiku ovlivňovat.

Nashledanou u vašich příspěvků!

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOCŮ, Michal. Klausův balíček očima internetích voličů. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 2 [cit. 2024-04-14]. urn:nbn:cz:ik-10015. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10015

automaticky generované reklamy
registration login password