Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kartografie a geoinformatika

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Kartografie a geoinformatika

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 
V závěru roku 1999 začal pod edičním vedením Mapové sbírky Univerzity Karlovy vycházet nový časopis Kartografie a geoinformatika, ISSN 1212-4419. Proč o novém počínajícím seriálu-odborném časopise v elektronickém časopise Ikaros?

Obor informační věda souvisí hraničně s mnoha jinými obory - s některými více organicky a s některými třeba jen velmi okrajově. Nechtěl bych zde hodnotit rozhraní typu kartografie-mapová sbírka-knihovnictví-muzejnictví apod., či geografické informační systémy a systémy informační různých druhů, kterými se obor informační a knihovní věda zabývá, anebo jen se jich i jen dotýká, a to z důvodu rozsahu a účelu tohoto příspěvku. Rozhraní tu jsou okrajová i více provázaná a současní informační specialisté se v nich mohou realizovat díky flexibilnosti a záběru našeho oboru, a také předmětu zkoumání našeho oboru. A pochopitelně i v té nejzákladnější podobě - servisní - kdy mnoho informačních specialistů se zabývá např. mapovými sbírkami, či v jejich uživatelské klientele jsou odborníci na kartografii nebo geo-disciplíny. A také proto, že např. data digitálních map a terénů se čím dál více dostávají do internetovských struktur a mají tam významné a nenahraditelné místo, a tak není špatné vědět o vzniku takových produktů a děl v historickém i moderním širším kontextu.

Krásný a k diskusi a k vymýšlení rozhraní z hlediska našeho oboru je svádějící název "geoinformatika". Touží-li dnes někdo po rozhraní informačních systémů, jak je zvyklý je vnímat náš obor, a např. podnikových informačních systémů (a jen málo lidí už o tom pochybuje), nachází je již běžně. Tak je či bude možné vybudovat konstrukce mezi naším oborem a oborem, který bude časopisecky obsluhovat nový titul Kartografie a geoinformatika, byť to bude velmi specifické. Těším se na další čísla, abych více chápal, co se skrývá a myslí pod názvem geoinformatika a uměl si představit další "informatické" termíny.

Obor kartografie a geoinformatika zatím nemá přímé a nezávislé zastoupení na vydavatelské scéně. Publikovat vědecké a odborné práce z daného oboru je možné v několika málo časopisech a s jistými omezeními. Počin vydávat nový časopis pro jistě ne rozsáhlý počet čtenářů je tedy záslužný. Pro přiblížení profilu takovéhoto časopisu si uveďme tituly článků z 1. čísla:

JANSKÝ, PETR - MORAVEC, DALIBOR: Mapová sbírka univerzity Karlovy
DOUBRAVA, PAVEL: Klasifikace dat dálkového průzkumu pro Národní atlas ČR
ČERNÝ, JIŘÍ: Globální poziční systémy v kartografii
POSTLER, TOMÁŠ: Restaurace mapového obrazu
BARTÁK, MILAN: Dopravní mapy z hlediska jejich použitelnosti pro národní atlas ČR
MALÁ, Blanka: Charakteristiky zkreslení obecných zobrazení
Zajímavosti ze světa kartografie a geoinformatiky
Příloha - v 1. čísle to bylo mapové dílo: NOVA TOTIUS TERRARUM ORBIS GEOGRAPHICA AC HYDROGRAPHICA TABULA - kolorovaná mědirytina mapy světa.

Časopis je vybaven názvy článků a resumé v anglickém jazyce. Graficky a redakčně je kvalitně zpracován. První číslo má 94 stran textu a černobílých obrázků, grafů a schémat a barevnou přílohu zmíněné mapy světa.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PAPÍK, Richard. Kartografie a geoinformatika. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 1 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-11088. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11088

automaticky generované reklamy
registration login password