Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak učinit informace dostupné informacemi využitelnými (Tomáš Vejlupek)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Jak učinit informace dostupné informacemi využitelnými (Tomáš Vejlupek)

0 comments
Autoři: 
Budoucnost patří těm, kteří ovládnou nástroje pro účinné zpracování informací prezentované ve smysluplných výstupech, o to, se dle sdělení ředitele a zakladatele firmy Tovek s r.o., snaží tato firma. Znalosti vznikají na základě pochopení souvislostí. Tovek vyvíjí nástroje pro znázorňování a analýzu souvislostí, základem je metodika ANACAPA pro investigativní analýzu zpravodajských informací. Tato analýza se tvoří na základě analýzy souvislostí pomocí rozboru velkého množství transakcí a sousledností (příčina - následek). Tovek propojil vizualizaci (která umožňuje různé pohledy na získaná data) s vyhledáváním ve strukturovaných datech (technologie Verity). Úplnou novinkou je systém Tovek Harvester, který umožňuje objevovat nové souvislosti se zadaným klíčovým slovem a trendy výskytu témat. (pj)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Jak učinit informace dostupné informacemi využitelnými (Tomáš Vejlupek). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2022-10-02]. urn:nbn:cz:ik-11314. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11314

automaticky generované reklamy
registration login password