Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hodnocení služeb knihoven z pohledu uživatele: Knihovna Akademie věd ČR

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Hodnocení služeb knihoven z pohledu uživatele: Knihovna Akademie věd ČR

0 comments
Autoři: 
Externí spolupracovnice redakce Ikaros pro toto číslo připravila hodnocení služeb Knihovny akademie věd ČR v Praze.

Čtenářský průkaz
Bez čtenářského průkazu si lze půjčovat pouze prezenčně, není možné využívat Internet a ani šatnu (při vstupu do šatny je nutno prokázat se jednorázovou propustkou nebo čtenářským průkazem, a tak čelit naprosto odrazujícímu přístupu už na začátku - s průkazkou či bez). Služba u vstupu povolení i informace poskytuje celkem promptně a bez větších problémů.

Přístup na Internet
Zvláštní počítače s přístupem na Internet jsou součástí knihovny - v knihovně jsou a) počítače pouze s elektronickým katalogem a naskenovanými lístkovými katalogy, b) zvlášť počítače s přístupem na Internet. Využít Internet lze pouze oproti čtenářskému průkazu a je lepší si zajistit místo předem (zápis u služby/obsluhy Internetu); nicméně při velké obsazenosti vystát frontu.

Ochota pomoci při vyhledání informace na Internetu
Dvě odlišné zkušenosti - a) přívětivá a rychlá reakce, hledaná informace byla celkem rychle a bez větších problémů nalezena, b) v podstatě odmítavá reakce typu "já jsem tu přece od něčeho jiného", která by "obyčejnou" čtenářku (čtenáře) odradila - informace byla nakonec po dlouhých průtazích a za četných poznámek na adresu "hloupých ženských" přeci jen nalezena (navrhuji udělit minus 5 bodů za sexismus).

Ochota poradit s používáním katalogu
Velmi profesionální přístup a zodpovězení dotazů na způsob práce s elektronickým katalogem i naskenovanými katalogy v počítači. V několika případech byly odpovědi dokonce velmi nadprůměrné, ve všech případech obsáhlé - včetně informačních brožurek.

Zodpovězení odborného dotazu, specifické informace
V knihovně působí několik konkrétních pracovnic a pracovníků - se zvláštní specializací na časopisy a na knihy. Pokud jsou přítomni, je to dobré, vše je profesionální a v rámci splnitelnosti, rychlé a spolehlivé. V jejich nepřítomnosti je poskytování specifických a konkrétních informací vážné až do bodu "počkejte si do zítra, až přijdou". Nicméně snaha byla snad ve všech případech.

Celkové hodnocení a dojem v podstatě dobrý - až na tak nepodstatnou věc jako je šatna, případ jednoho konkrétního obsazení postu u Internetu (naštěstí se tam taky střídají) a jistou nenahraditelnost "speciálních pracovnic a pracovníků" v případě konkrétních dotazů.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Hodnocení služeb knihoven z pohledu uživatele: Knihovna Akademie věd ČR. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 11 [cit. 2024-06-23]. urn:nbn:cz:ik-10830. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10830

automaticky generované reklamy
registration login password