Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Heslo: kreativita

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Heslo: kreativita

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Vážení čtenáři,

když jsem před několika lety přišel v redakci našeho časopisu s nápadem, aby se Ikaros pustil do přípravy knihovnického erotického kalendáře, byl jsem považován za vtipálka. Čas od času jsem se kolegům připomínal, ale nakonec se z toho stal takový folklor („No jó, ty tvoje nápady...“) a věc zůstala bez výsledku. Neuplynula tak dlouhá doba a knihovnický erotický kalendář je na světě. Nestojí však za ním – jak vyplývá z nastíněného vývoje – Ikaros, ale studentská skupina Guerrilla Readers, která se věnuje gerilovému a virálnímu marketingu a která nemá na svém kontě pouze zmíněný kalendář, ale i řadu dalších inspirativních akcí. Guerrilla Readers přes svou krátkou existenci vnášejí do knihovního prostředí novou kvalitu a nebojím se této skupině (či alespoň jejím členům) věštit když už ne růžovou, tak alespoň žlutou budoucnost.

Guerrilla Readers (GR) se nemusejí zamlouvat všem, jejich činnost je však kreativní, inspirativní a přiměřeně anarchistická (knihovny jsou sice založeny na pořádku, ale někdy je ho příliš). V některém z příštích čísel proto o GR přineseme podrobnou a zasvěcenou zprávu přímo od členů týmu.

Je třeba podotknout, že GR vzešli z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a že nejsou jediným týmem a projektem, který z brněnské „líhně knihovnických talentů“ přichází s neotřelými nápady, tvůrčím nadšením a zápalem pro věc. V aktuálním čísle si můžete přečíst o dalších dvou takových projektech.

Prvním z nich je projekt BiblioHelp, který kombinuje portálové řešení s výsledky poznatků z oblasti biblioterapie. V českém prostředí je jedinečný a skrývá se v něm potenciál dalšího úspěšného rozvoje, samozřejmě pouze v případě, že vzbudí dostatečný zájem (nejen) odborné veřejnosti.

Druhým projektem je knihovnické studentské internetové „anarchistické“ rádio LibRa, které je – jak se domnívám – mezi počiny svého druhu unikátní nejen v českém prostředí, ale i v širším, minimálně středoevropském kontextu. V součinnosti s LibRou ostatně časopis Ikaros připravil audiorozhovor s jejími tvůrci a ke čtenářům Ikara se tak dostává nový, atraktivní formát obsahu. V rozhovoru se dozvíte nejen to, proč je LibRa „anarchistická“, ale i spoustu dalších informací ze zákulisí rádia a o cenných zkušenostech jeho redaktorů a moderátorů.

Tvořivým nadšením však neoplývají jen vysokoškoláci, ale i středoškolští studenti. Dokladem toho je knižní hapenning, který uspořádala táborská městská knihovna a do které se zapojili studenti místní Střední školy obchodu, služeb a řemesel. Akci sice vymysleli knihovníci, ale studenti se do ní zapojili s takovou vervou, že se stali nenahraditelnými hybateli celého podniku.

A co vy, milí čtenáři? Daří se vám vzdorovat rutině a rozvíjet doteky inspirace a kreativity? Doufáme, že ano – a snad vám k tomu opět alespoň trochu dopomůže i nové číslo Ikara.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SCHWARZ, Josef. Heslo: kreativita. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 11 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-13280. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13280

automaticky generované reklamy
registration login password