Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Grove Music Online v Knihovně města Hradce Králové po roce provozu

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Grove Music Online v Knihovně města Hradce Králové po roce provozu

0 comments
Autoři: 

Hudební oddělení Knihovny města Hradce Králové má za sebou roční provoz hudební encyklopedie Grove Music Online (GMO). Rok je krátká doba na opravdu fundované závěry, přesto se ale domníváme, že níže uvedená čísla leccos napoví. Při jejich posuzování musíme vzít v úvahu, že jde o hudební oddělení veřejné knihovny s počtem 26 výpůjčních hodin týdně, omezením provozní doby o prázdninách a s drobnými výpadky v průběhu roku.

Je nutné zohlednit i důležitý fakt, že se jedná o speciální cizojazyčnou encyklopedii, s jejímž využíváním jsou mezi studenty i učiteli hudební výchovy malé zkušenosti. Mezi hudební veřejností je encyklopedie téměř neznámá.

A nyní již k číslům, která se vztahují k období březen 2004 až leden 2005. Knihovna má předplacenu licenci, která umožňuje s encyklopedií pracovat vždy jen jednomu uživateli, ostatním je v daný okamžik přístup odmítnut.

Ve sledovaném období bylo provedeno 437 vstupů s celkovou dobou 39 hodin 43 minut. Průměrná doba jednoho připojení byla 5 minut a 27 sekund. Na jeden vstup připadlo v průměru 29 prohlédnutých stránek. Ve sledovaném období bylo prohlédnuto celkem 1703 hesel v plném znění a v rámci práce s GMO bylo zobrazeno 12 874 webových stránek. Celkem bylo uskutečněno 1061 hledání (počet dotazů). Tomu odpovídalo 22 929 vyhledaných záznamů. V režimu prohlížení bylo zobrazeno 13 hesel. Malé využití této funkce považujeme za náš velký dluh a budeme se jej snažit v tomto roce odstranit. Funkce skrývá zajímavé možnosti bádání v encyklopedii.

Celkem 77 připojení bylo odmítnuto z důvodu naplnění kvóty současně pracujících uživatelů. Toto číslo je z našeho pohledu zanedbatelné. Nedošlo k žádnému narušení plynulosti práce a z řad návštěvníků knihovny nebyl odmítnut ani jeden uživatel.

Uplynulý rok nás utvrdil v přesvědčení, že GMO je zdroj, který má v hudebních knihovnách své opodstatnění. Rozhodně není na místě obava, že by byl nevyužit. Proti našemu předpokladu se ale ukázalo, že byl mnohem více využit pro vnitřní potřebu knihovny, než pro veřejnost. Z celkového počtu 437 vstupů bylo 55 vstupů z řad veřejnosti, kterou zastupovali především studenti hudební výchovy Univerzity Hradec Králové.

Vedle informační činnosti byl GMO využíván především při zpracování zvukových dokumentů a hudebnin. Zvláště přínosný byl při vytváření a doplňování autorit. Základní biografická data jsou totiž obsažena v prvních dvou řádcích hesla, což urychluje vyhledávání. Využili jsme i čtvrtletních aktualizací, kde se objevují mimo jiné i informace o úmrtích. Většinou šlo o osobnosti, k nimž bychom informace jen těžko hledali.

Příklad: Merrill, Robert (b Brooklyn, NY, 4 June 1917; d New Rochelle, NY, 23 Oct 2004). American baritone...

Příčinu menšího využití se strany uživatelů spatřujeme v tom, že encyklopedie je mezi učiteli a studenty málo známá, s elektronickou verzí a jejími přednostmi nejsou téměř žádné zkušenosti. Jen zřídka se objevuje mezi základní doporučenou literaturou. Vytváří se tak bludný kruh – co není známé, je málo využívané – co je málo využívané, je považováno za zbytné – co je zbytné, není nutno financovat.

Knihovna města HK prodloužila předplatné GMO o další rok. Domníváme se, že dva roky budou dostatečně dlouhou dobou k ověření potřebnosti a využitelnosti této encyklopedie. Považovali bychom za velký úspěch našeho snažení, kdyby se v průběhu roku našly knihovny, které by byly ochotné vytvořit konsorcium za účelem získání levnějšího předplatné. Přesto, že KMHK věnovala prosazení tohoto informačního zdroje mnoho práce a nemalé finanční prostředky, obáváme se, že v případě, že se nenalezne sponzor, který by nám pomohl příští předplatné financovat, nebo se nepodaří získat grantovou podporu ze strany města či kraje, budeme se muset s GMO rozloučit.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HRDÁ, Libuše. Grove Music Online v Knihovně města Hradce Králové po roce provozu. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 3 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-11777. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11777

automaticky generované reklamy