Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Evidované knihovny ke konci roku 2002

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Evidované knihovny ke konci roku 2002

0 comments

S koncem roku 2002 se naplnilo znění zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Očekávaný odhad přihlášených knihoven se koncem roku snížil, převážně následkem celostátní výměny zastupitelstev ve většině obcí a měst, z menší části z důvodu někdy příliš zdlouhavé doby zpracování nových právních podkladů, které jsou k evidenci potřeba.

Ačkoli Ministerstvo kultury ČR přijímá žádosti o zápis do evidence knihoven do 31. 12. 2002, k 20. 12. 2002 bylo zaevidováno celkem 3411 knihoven: krajské (14), městské (421), nemocniční (31), muzejní (29), školní (12 + 9 univerzitní), ústavů Akademie věd ČR (20), soudní (2), archivní (3), galerijní (2), ústavů památkové péče (2), ministerské (2), státního podniku České pošty a hlavně knihovny obecní (kolem 3200). Pro srovnání uvádím přibližný počet všech existujících knihoven právnických osob, který čítá kolem max. 7000.

Vzhledem ke komplikovanému postupu při tvorbě platformy k výše zmíněné databázi byla na internetových stránkách MK ČR uveřejněna prozatím její pracovní verze.

Pro zasvěcené uvádím termín grantového řízení, který byl podle vyhlášky č. 88/2002 vypsán od 31. 10. 2002 do 10. 1. 2003 a potřebné formuláře žádostí všech vyhlášených programů jsou k dispozici na příslušných webových stránkách.

Pro případné dotazy z oblasti evidence knihoven a grantového programu VISK 3 mne můžete kontaktovat na e-mailové adrese blanka.cermakova@mkcr.cz.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ČERMÁKOVÁ, Blanka. Evidované knihovny ke konci roku 2002. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 1 [cit. 2023-12-09]. urn:nbn:cz:ik-11202. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11202

automaticky generované reklamy
registration login password