Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ECDL - osvědčení občana EU o dosažení evropského standardu počítačové gramotnosti

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

ECDL - osvědčení občana EU o dosažení evropského standardu počítačové gramotnosti

0 comments
Autoři: 

Vstup do Evropské unie bude klást na každého z nás zvýšené nároky. EU předpokládá od svých členů celé spektrum znalostí a dovedností a zavedení standardu počítačové vzdělanosti, ukončený certifikátem European Computer Driving License (ECDL), je jedním z nich.

Dne 2. června 1999 se v Národním domě na Vinohradech uskutečnila tisková konference, kde byl zúčastněným – poslancům, senátorům, novinářům a představitelům vzdělávacích institucí – představen projekt ECDL, standardní certifikát, vydávaný v EU a jiných zemích jako osvědčení dobrých znalostí práce s počítačem.

Realizace projektu ECDL v ČR je založena na spolupráci České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) a vzdělávací společnosti. Computer Help, která zajišťuje vlastní provádění testů a přípravné kurzy. Aktivně se na projektu podílí i Úřad pro státní informační systém a Ministerstvo vnitra.

Exkluzivní licenci pro udělování ECDL v České republice získalo neziskové sdružení Česká společnost pro kybernetiku a informatiku. Současně bude tato instituce udělovat práva pro školení a zkoušení v rámci ECDL, kontrolovat kvalitu výuky a garantovat standardní úroveň osvědčení ECDL. Podle vědecké tajemnice ČSKI D. Harmancové se budou zájemci o školení prezentovat zejména ze sféry podnikové a státní sféry, z řad středo- a vysokoškolských studentů. Osvědčení ECDL se stane důležitým osvědčením při získávání nového místa a předpokladem profesionálního růstu.

Podrobnosti a praktický dopad projektu vyjdou pravděpodobně velice rychle ve známost a podrobnější informace lze získat na výše uvedených WWW stránkách. Já se dotknu pouze problémů, které považuji za nejzajímavější.

Test bude sestávat ze sedmi částí:

1. Základní pojmy informačních technologií
2. Práce s počítačem a správa souborů
3. Textový editor
4. Tabulkový kalkulátor
5. Databáze/systémy pro úschovu dat
6. Prezentace
7. Služby informačních sítí

Testy údajně neupřednostňují produkty jednotlivých firem. Projekt by měl vytvořit platformu pro srovnávání vědomostí v oblasti informačních technologií, umožnit začlenění zemí EU do vzdělávacích standardů a projektů, umožnit kontrolu a měření efektivnosti investic vynakládaných do oblasti IT, posílit trh pracovních příležitostí a v neposlední řadě vyjít vstříc handicapovaným lidem v jejich sociálním a pracovním uplatnění.

Pro nastupující generaci nebude složení testů, kromě vynaložené finanční částky, problémem. Podle mého názoru musí těmto požadavkům dnes vyhovovat každý středoškolsky vzdělaný absolvent povinného předmětu Informatika a výpočetní technika. Koncipované osnovy tohoto předmětu pro čtyř- a osmiletá gymnázia jsou totiž se strukturou testu téměř shodné.

Cena za získání certifikátu se bude lišit dle úrovně znalostí žadatele:

1. pouze test – 2500,- Kč
2. dvoudenní příprava – 2500,- Kč
3. pětidenní příprava – 5000,- Kč

Autoři projektu jsou přesvědčení, že certifikát ECDL je pro současného člověka, který pracuje s počítačem, jakousi obdobou řidičského průkazu, který teprve opravňuje člověka vstoupit na informační dálnici.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁK, Zdeněk. ECDL - osvědčení občana EU o dosažení evropského standardu počítačové gramotnosti. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 7 [cit. 2022-11-28]. urn:nbn:cz:ik-12884. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12884

automaticky generované reklamy
registration login password