Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

E-... a jiné termíny

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

E-... a jiné termíny

0 comments

Ze všech stran se na nás valí nová a nová slova, nové termíny, nové pojmy. Noviny jsou plné tunelování, brífinků atd. Také prostředí internetu je prošpikováno řadou nových termínů, které se zrodily zejména v kolébce této sítě, v USA. Dostává se tak k nám spousta amerikanismů, s nimiž se snažíme vypořádat a případně si je i počeštit.

Také kolem elektronických seriálů se vyrojila řada nových termínů. Objevují se ve všech oblastech, které byly v průběhu letošního mého "sloupkování" zmíněny - od terminologie, přes katalogizaci až po samotné využívání. Během druhé poloviny roku by se na tomto místě měly objevovat jednotlivé typy toho, co bychom mohli zahrnout pod elektronické seriály. Takže nyní si uděláme na druhý letošní půlrok malou přípravu a podíváme se letmo na některá terminologická úskalí.

Co tedy vlastně zahrnout pod elektronické seriály? V první řadě můžeme vycházet z toho, co v seriálové podobě vychází papírově: časopisy, magazíny, bulletiny, zpravodaje. Stačí vložit před ně písmeno "e" s pomlčkou, charakterizující elektronickou formu, a máme tu: e-journals, e-newsletters či e-zines.

Zastavme se u posledně jmenovaného výrazu e-zine (česky bychom mohli říci e-zín). Co si pod ním představit? Magazín je zpravidla definován jako obrázkový populárně naučný časopis. Podle slovníku ODLIS [2] je za elektronický magazín považováno webovské sídlo (angl. web site), které vychází z tištěné verze časopisu nebo může mít podobu online magazínu bez tištěného protějšku. Synonyma jsou e-zín, e-magazín nebo webzín (angl. webzine). Ovšem v článku Walta Crawforda [1] je e-zín zasazen mezi odborné elektronické časopisy (angl. refereed electronic journal) a webové zápisy či webové profily (angl. weblog). Je zde chápán jako periodikum, které je méně komerční a více osobní než typický elektronický časopis. Rozmach takto pojatých e-zínů je spojen s pokrokem v elektronické distribuci a volným webovým hostitelstvím (angl. web hosting). K jeho provozování tak stačí jen slovní procesor (angl. word processor), konto na internetu a trocha reklamy.

Předešlý odstavec lze chápat jednak jako přehled definic pojmu, jednak jako ukázku nových "angloamerických" termínů a snahy o jejich počeštění. Sami vidíte, že ani pojetí jednotlivých termínů, ani jejich české ekvivalenty nejsou přesné, jednoznačné a jasné. Na téma originální znění versus počešťování termínů tu probíhala, probíhá a jistě ještě bude probíhat řada diskuzí. Toto můžete brát jako lehký podnět k další z nich.

A abych se ještě vrátila k druhému tématu tohoto sloupku, k e-zínům. Již zmiňovaný článek odkazuje také na jejich konkrétní příklady. Jednak jsou zde uvedeny e-zíny zaměřené na knihovnickou problematiku, jako je např. Library Juice či NewBreed Librarian. Jde o přehledy aktuálních odkazů na knihovnická témata, komentáře k nim a další stati. Mají podobu jednak webovského sídla, jednak jsou rozesílány také "předplatitelům" elektronickou poštou do jejich schránek.

Prohlédnout si můžete také seznamy různých tematických e-zínů: E-zine Directory či E-zines : the book of e-zines

A abyste úkolů neměli málo :-), ještě pár "knihovnických" otázek pro zamyšlení od Walta Crawforda [1]: Jak trvalé jsou e-zíny? Co je poslední vydání? Mají být katalogizovány? Mají mít ISSN?

Jistě vás napadnou otázky další. Přeji příjemné zamýšlení a také hezký zbytek léta.

Použité zdroje:
1. CRAWFORD, Walt. E-newsletters and e-zines : from current cites to newbreed librarian. American libraries. 2001, vol. 32, no. 11, s. 51-52.

2. REITZ, J.M. ODLIS : Online Dictionary of Library and Information Science [online]. Danbury : Western Connecticut State University, c2002 [cit. 24-07-2002]. Dostupné z: <http://vax.wcsu.edu/library/odlis.html>.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠŤASTNÁ, Petra. E-... a jiné termíny. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 8 [cit. 2023-12-07]. urn:nbn:cz:ik-10977. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10977

automaticky generované reklamy
registration login password