Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Digitalizace uměleckých historických děl a jejich restaurování

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Digitalizace uměleckých historických děl a jejich restaurování

2 comments
Anglicky
English title: 
Historic Works of Art Digitizing and Restoring
English abstract: 
A lecture in the Science Café series in Jidřichův Hradec introduced the methods of laser digitizing and its benefit for various fields: restoring architecture, criminal research, or automobile and petrochemic industry. Technical details on the 3D scaner were provided, as well as numerous examples of completed projects.
Autoři: 

V úterý 12. února proběhla v rámci přednášek Science café v Národním muzeu fotografie (Jezuitská kolej) v Jindřichově Hradci přednáška Mgr. Zdeňka Marka na téma Digitalizace uměleckých historických děl a jejich restaurování. Autor se laserovému skenování věnuje již několik let. Tuto metodu uplatňuje v kriminalistice, v oblasti stavební dokumentace, v automobilovém, strojírenském a petrochemickém průmyslu. Spolupracuje s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Národním památkovým ústavem.

Akce se zúčastnily na dvě desítky návštěvníků z řad odborníků i široké veřejnosti. Všichni živě diskutovali a zajímali se jednak o skener, který byl na akci k vidění, ale především o záležitost, která se místních obyvatel bezprostředně týká – opravu zámecké rotundy.

Zdeněk Marek a Jana Závodská

Zdeněk Marek se kromě digitalizace uměleckých děl věnuje též výuce na Policejní akademii. Nebylo tedy překvapením, že do výkladu zařadil i možnosti využití skeneru pro praxi kriminalistů. Napravo provozovatelka jindřichohradeckých vědeckých kaváren, Jana Závodská.

Přiblížení principů funkčnosti stystému

Mgr. Marek posluchačům vysvětlil a popsal dokumentační metodu a prostorový skener Faro Focus 3D. Představil také různé druhy skenerů, jejich parametry, způsob používání, práci s nasbíranými prostorovými daty a jejich vizualizaci. Nejvíce posluchačům přiblížil prostorový laserový skener Faro Focus 3D. Tento přístroj má velký potenciál ve většině odvětví průmyslu, stavebnictví a dalších oborech lidské činnosti. Je určen pro skenování interiérů i exteriérů budov, fasád, objektů jako jsou automobily nebo lodě, prostor se ztíženým přístupem jako jsou šachty, potrubí.

Při skenování je používán laserový paprsek, který skener vygeneruje ve vlnové délce 905 nm a vyšle jej do prostoru. Je možné snímat uživatelsky definovaný prostor nebo celý prostor 360° horizontálně a 305° vertikálně. Díky složitým výpočetním metodám dojde k přesné identifikaci měřeného bodu. Na výstupu je každý bod popsán souřadnicemi XYZ a dále pak informacemi o intenzitě a odrazivosti daného materiálu. Skener má vnitřní zabudovaný fotoaparát a dokáže po skončení měření i barevnou informaci, která je pozdějším zpracováním přiřazena ke každému bodu popsáním v RGB. Výstupem každého skenu je takzvané mračno bodů, což jsou miliardy matematicky popsaných bodů.

Bezpečnost dat a komfort ovládání

Systém se ovládá přes barevný interní dotykový LED dispej nebo přes wifi. Stačí použít jakýkoliv typ mobilního telefonu nebo notebooku vybaveného wi-fi a webové rozhraní s podporou platformy Flash. Systém je možné také propojit přes rozhraní Ethernet LAN. Faro Focus 3D v sobě neobsahuje žádné mechanické pevné disky, a tak je prakticky nemožné o důležitá data přijít. Vše se ukládá přímo na SD kartu. Na této kartě jsou také uloženy veškeré informace pro obnovení vnitřního systému ze zálohy. Díky tomuto komunikačnímu médiu lze také připravit celý projekt v pohodlí kanceláře a na stanovišti jen sesbírat 3D data.

Následné zpracování dat probíhá v systému, který je dodáván přímo se skenerem. Je určený pro rychlou práci s 3D daty, jejich vizualizaci, měření ve 2D a 3D, obarvování mračna bodů apod. Dokáže automaticky pozicovat data z různých stanovišť a tvorbu jednotného barevného mračna bodů.

Teoretickou část doplnily ukázky výstupů jednotlivých projektů a restaurátorských zpráv, níže následuje několik ukázek z nich obrazem:

Proces 3D digitalizace hlavního oltáře (kostel sv. Floriana)

Proces 3D digitalizace hlavního oltáře (alabastr a mramor), kostel sv. Floriána, Krásné Březno, *1604

3D model rondelu v zámecké zahradě Jindřichův Hradec

3D model rondelu v zámecké zahradě Jindřichův Hradec

Řez 3D modelem kupole jindřichohradeckého zámku

Řez 3D modelem kupole jindřichohradeckého zámku

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MAREK, Zdeněk. Digitalizace uměleckých historických děl a jejich restaurování. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 3 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-14050. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14050

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

Dobrý den, pane Mgr. Marku,
byl by na Vás někde dostupný kontakt? Nebo - ozval by jste se mi prosím na email

Děkuji, Milan Jančo
Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
www.emuzeum.cz

Pane Jančo, děkuji za zájem a srdečně zdravím. Pana Marka jsem upozornil, že si je žádán a předal jsem mu Váš kontakt.
P. Farkas

registration login password