Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Databáze Veřejný Internet a její praktické problémy

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Databáze Veřejný Internet a její praktické problémy

1 comments

Ve srovnání s pouhým seznamem knihoven (na jeho nejasný původ a další nesrovnalosti jsme upozornili v č. 8/2004), které měly veřejnosti nabízet přístup k Internetu, představuje společný projekt ministerstev školství a informatiky a sdružení BMI nazvaný "Veřejný Internet" nesporně krok správným směrem (blíže viz příspěvek J. Wintra). O jeho přípravě jsme se dozvěděli loni v září, a proto jsme se rozhodli upustit od záměru vyvíjet vlastní podobný systém. Nicméně bychom rádi poukázali na dva problémy, které využití projektu komplikují z praktického hlediska.

1. Aktuálnost dat
Hlavním problémem decentralizovaně vytvářené a spravované databáze, což je i případ Veřejného Internetu, je zajištění aktuálnosti jejího obsahu - tuto skutečnost J. Winter ostatně potvrzuje. Není totiž v lidských silách přimět všechny partnery (řádově jde o stovky), aby včas prováděli změny ve svých záznamech. V důsledku toho se pak setkáme např. s tím (uvádíme jeden příklad za všechny), že v červenci a srpnu Knihovna Václava Štecha ve Slaném zkrátila otevírací dobu, což se dozvíme na její webové stránce, ale v databázi byla v den uzávěrky stále uvedena otevírací doba obvyklá. Vzhledem k tomu Veřejný Internet, jehož smyslem je sloužit veřejnosti (např. cykloturistům, kteří si chtějí přečíst o dovolené e-maily), ztrácí na informační hodnotě.

2. Veřejný Internet vs. skutečnost
Druhým problémem je, že tato databáze (aspoň prozatím) nereflektuje skutečnost - zmiňuje pouze některé knihovny a další instituce, které se do tohoto projektu z toho či onoho důvodu zapojily (a vylepili samolepku s jeho logem), byť v některých případech proběhla či probíhá hromadná registrace. To znamená, že pravděpodobně všechny instituce, které v databázi nalezneme, tuto službu poskytují (byť momentálně to nemusí beze zbytku platit - viz č. 1), ale na druhé straně ne všechny takové instituce v databázi skutečně jsou zahrnuty. Aktuální zkušenost máme z okresu České Budějovice: v databázi chybí knihovny v Borovanech, Nových Hradech a informační centrum v Trhových Svinech, které Internet i neregistrovaným zájemcům zpřístupňují. Díky Projektu internetizace knihoven bude jistě těchto disproporcí ubývat, jelikož některé údaje budou "pod kontrolou".

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Databáze Veřejný Internet a její praktické problémy. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 8 [cit. 2024-06-14]. urn:nbn:cz:ik-11902. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11902

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

balert(4);

registration login password