Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co vyšlo... v listopadu 2000

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Co vyšlo... v listopadu 2000

0 comments
Autoři: 

Ikaros vám představuje tentokrát 20 knižních titulů, které se v uplynulých týdnech objevily na pultech knihkupectví a jsou obsahově více či méně spřízněné s předmětem zájmu časopisu Ikaros.

A B C D I L M P R S Z

Alt.divadlo : [slovník českého alternativního divadla]. - Praha : Pražská scéna, 2000. - 253 s. ; 21 cm
ISBN 80-86102-13-0 (brož.) : 299 Kč

Bohuslav Martinů český a světový : sborník z muzikologické konference Janáčkiana `99 v Ostravě. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 154 s. ; 21 cm
ISBN 80-7042-172-X (brož.) : 70 Kč

Česká Bible hlaholská : Bible vyšebrodská / edit. Ludmila Pacnerová. - Praha : Euroslavica, 2000. - 56, 526 s. ; 24 cm
ISBN 80-85494-49-3 (váz.) : 588 Kč

České divadlo : encyklopedie divadelních souborů / edit. Eva Šormová. - Praha : Divadelní ústav, 2000. - 632 s., fot. - Rejstř.
ISBN 80-7008-107-4 (váz.) : 440 Kč

České země v éře První republiky 1918-38. 1. díl: 1918-29 / Zdeněk Kárník. - Praha : Libri, 2000. - 576 s., il. ; 20 cm
ISBN 80-7277-027-6 (váz.) : 345 Kč

Dějiny amerického národa / Paul Johnson ; z anglického originálu přeložili Věra Lamperová, Jan Lamper. - Praha : Academia, 2000. - 850 s. ; 24 cm. - Rejstř.
IBN 80-200-0799-7 (váz.) : 495 Kč

Dějiny Tibetu / [Tsep Shakabpa] ; z anglického originálu přeložil, ilustracemi a mapami opatřil, ediční pozn. napsal a rejstřík sestavil Josef Kolmaš. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. - 432 s. - Bibliogr. - Rejstř.
325 Kč

Internet: podnikatelská příležitost, nebo hrozba? / Vladimír Vrabec, Jaroslav Winter. - Praha : Management Press, 2000. - 214 s. ; 23 cm
ISBN 80-7261-026-0 (brož.) : 230 Kč

Internet zdarma / Ján Kukučka. - Brno : CCB, 2000. - 152 s. ; 21 cm
ISBN 80-85825-50-3 (brož.) : 140 Kč

Latinsko-český slovníček římského práva : vybrané pojmy a termíny. - Praha : Orac, 2000. - 58 s. ; 15 cm. - (Odborné slovníky Orac)
ISBN 80-86199-18-5 (brož.) : 39 Kč

Management : základy, prosperita, globalizace / Jaromír Veber ...[et al.]. - Praha : Management Press, 2000. - 700 s. ; 24 cm
ISBN 80-7261-029-5 (váz.) : 740 Kč

Management ve vzdělávání dospělých / Jaroslav Mužík. - Praha : Eurolex Bohemia, 2000. - 107 s. ; 21 cm
ISBN 80-86432-00-9 (brož.)

Moderní umění : 1905-1945 / Edina Bernardová ; z francouzského originálu přeložil Felipe Serrano. - Praha : Paseka, 2000. - 143 s. ; 25 cm. - (Larousse. Dějiny umění)
ISBN 80-7185-291-0 (brož.)

Mýty a realita Evropské unie : legendy, jimiž je opředeno přibližování ČR k EU / Karel Barták, Daniela von Bethlenfalvy. - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2000. - 82 s. ; 21 cm
ISBN 80-85864-86-X (brož.)

Právní aspekty doménových jmen / Radka Pelikánová, Karel Čermák (jr.). - Praha : Linde, 2000. - 210 s. ; 21 cm
ISBN 80-7201-245-2 (brož.) : 198 Kč

Přehled moderních politologických teorií : empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě / Blanka Říchová. - Praha : Portál, 2000. - 303 s. ; 24 cm
ISBN 80-7178-461-3 (váz.) : 335 Kč

Reklama a podpora prodeje / Gerard J. Tellis ; z anglického originálu přeložili Lidmila Janečková, David Janečka, Milan Třaskalík. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 602 s. ; 28 cm. - (Profesionál). - Rejstříky
ISBN 80-7169-997-7 (váz.) : 1480 Kč

Renesance : 1905-1945 / Gérard Legrand ; z francouzského originálu přeložil Felipe Serrano. - Praha : Paseka, 2000. - 143 s. ; 25 cm. - (Larousse. Dějiny umění)
ISBN 80-7185-292-9 (brož.)

Škrétové : Karel Škréta a jeho syn / Jaromír Neumann. - Praha : Jiří Tomáš - Akropolis, 2000. - 158 s., fot. ; 30 cm
ISBN 80-85770-99-7 (váz.) : 699 Kč

Zákoník práce - chyby a problémy : stanoviska ke sporným případům. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 147 s. ; 21 cm
ISBN 80-7169-984-5 (brož.) : 148 Kč

A B C D I L M P R S Z

Poznámka:
Údaje o vyšlých titulech byly převzaty z týdeníku Nové knihy, roč. 40, č. 44-47 (2000).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Co vyšlo... v listopadu 2000. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 10 [cit. 2024-04-20]. urn:nbn:cz:ik-10656. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10656

automaticky generované reklamy
registration login password