Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Citace? Ano - ale jaká?

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Citace? Ano - ale jaká?

0 comments
K základním pravidlům etického publikování patří uvádění přesných citací použitých informačních zdrojů. V každodenní praxi firmy Medistyl se setkáváme s citacemi v opačné poloze - jako se součástí záznamů při rešerších ze zahraničních databázových center a sítí (převážně STN International), resp. když podle dané citace máme najít plný text daného pramene. To byste se divili, co je někdy někým možno ještě považovat za úplnou citaci! To však není předmětem tohoto příspěvku. Zaměřujeme se totiž na různý způsob citování pramenů v různých databázích. O zkoumání dalších rozdílů mezi jednotlivými databázemi, jako tomu bylo v případě našeho článku v časopise Chemické listy, 94, 39-44 (2000), nám tentokrát nejde.

Impulsem k tomuto srovnání byl dotaz, jakým způsobem je v zahraničních databázích citován Sborník Vědeckých Prací Lékařské Fakulty Karlovy University v Hradci Králové.

Ke srovnání byly vybrány databáze Biosis Previews, Medline, Embase (Excerpta Medica), Chemical Abstracts, Derwent Drug File (DRUGU) a Lifesciences, vesměs dostupné v databázové síti STN International.

Ve dvou databázích je název uveden ve zkrácené formě, a to v Biosis Previews podle Biosis Serial Sources a v Chemical Abstracts podle CASSI (CAS Source Index) - viz ukázky dvou nejnovějších prací, zachycených v těchto databázích: L2 ANSWER 1 OF 293 BIOSIS COPYRIGHT 2000 BIOSIS SO Sb. Ved. Pr. Lek. Fak. Univ. Karlovy Hradci Kralove, (1987) 30 (2), 279-298. CODEN: SVLKAO. ISSN: 0049-5514. L4 ANSWER 1 OF 175 HCA COPYRIGHT 2000 ACS SO Sb. Ved. Pr. Lek. Fak. Univ. Karlovy Hradci Kralove (1995), 38(3), 115-122 CODEN: SVLKAO; ISSN: 0049-5514. Naopak Medline a Embase používají citaci bez zkratek (v daném případě nepochybně srozumitelnější): L1 ANSWER 1 OF 1481 MEDLINE SO SBORNIK VEDECKYCH PRACI LEKARSKE FAKULTY KARLOVY UNIVERZITY V HRADCI KRALOVE, (1995) 38 (4) 185-8. Journal code: UBZ. ISSN: 0049-5514. L3 ANSWER 1 OF 14 EMBASE COPYRIGHT 2000 ELSEVIER SCI. B.V. SO Sbornik Vedeckych Praci Lekarske Fakulty Karlovy University v Hradci Kralove, (1992) 35/3 (275-279). ISSN: 0049-5514 CODEN: SVLKAO Sborník je nově vydáván jako Acta Medica, má nové ISSN, odlišné ISSN má jeho supplementum, jak je dále patrné z ukázek Medline: L9 ANSWER 1 OF 93 MEDLINE SO ACTA MEDICA (HRADEC KRALOVE), (1999) 42 (3) 111-4. Journal code: CT0. ISSN: 1211-4286. L10 ANSWER 1 OF 24 MEDLINE SO ACTA MEDICA (HRADEC KRALOVE). SUPPLEMENTUM, (1998) 41 (2) 105-63. Ref: 50. Journal code: CZ9. ISSN: 1211-247X. V Biosis Previews nová Acta Medica pod daným ISSN nejsou, v Chemical Abstracts ano - předpokládejme, že by i Biosis v tomto případě použil stejnou zkrácenou citaci: L13 ANSWER 1 OF 36 HCA COPYRIGHT 2000 ACS SO Acta Med. (Hradec Kralove, Czech Rep.) (1999), 42(2), 69-72 CODEN: AMHRF7; ISSN: 1211-4286 Abychom docílili větší srovnatelnosti, přistoupili jsme v dalším kroku ke srovnání téže práce v různých databázích STN International. V dalším textu je pro srovnání uvedena celá bibliografická část z databází Biosis, Chemical Abstracts (ve formě CAPLUS), Medline, Embase a DRUGU.

Nezkrácený název časopisu v tomto případě uvádí Medline, Embase a vzhledem k předcházejícímu případu trochu překvapivě i Biosis Previews.

CODEN uvádí databáze Chemical Abstracts, Embase a DRUGU. Naopak Biosis Previews v tomto případě CODEN neuvádí, přestože v případě výše uvedeného hradeckého sborníku jej měla.

Ke stanovení rozsáhlejších závěrů bychom museli učinit podrobnější zkoumání, které v daném okamžiku nebylo naším cílem. Databáze Medline CODEN neuvádí, používá svůj vlastní kód (JP3).

Rozšířenou citaci o počet obrázků, tabulek a referencí nabízí chvályhodně DRUGU. Embase má alespoň počet referencí.

Rozšířenou adresu autora, včetně e-mailové adresy, uvádí opět databáze DRUGU a Embase. Podrobnější adresu má též Biosis, ostatní spíše stručnou.

Následují slíbené ukázky citací téhož primárního pramene v jednotlivých databázích (všude je to jinak): L14 ANSWER 1 OF 1 BIOSIS COPYRIGHT 2000 BIOSIS AN 2000:109768 BIOSIS DN PREV200000109768 TI Contractile and arrhythmic effects of endothelin receptor agonists in human heart in vitro: Blockade with SB 209670. AU Burrell, Kylie M.; Molenaar, Peter (1); Dawson, Peter J.; Kaumann, Alberto J. CS (1) Cardiovascular Research Unit, Department of Medicine, University of Queensland, Prince Charles Hospital, Chermside, QLD, 4032 Australia SO Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, (Jan., 2000) Vol. 292, No. 1, pp. 449-459. ISSN: 0022-3565. L9 ANSWER 1 OF 1 CAPLUS COPYRIGHT 2000 ACS AN 2000:17596 CAPLUS DN 132:147130 TI Contractile and arrhythmic effects of endothelin receptor agonists in human heart in vitro: blockade with SB 209670 AU Burrell, Kylie M.; Molenaar, Peter; Dawson, Peter J.; Kaumann, Alberto J. CS Department of Pharmacology, University of Melbourne, Parkville, Australia SO J. Pharmacol. Exp. Ther. (2000), 292(1), 449-459 CODEN: JPETAB; ISSN: 0022-3565 L8 ANSWER 1 OF 1 MEDLINE AN 2000072845 MEDLINE DN 20072845 TI Contractile and arrhythmic effects of endothelin receptor agonists in human heart in vitro: blockade with SB 209670. AU Burrell K M; Molenaar P; Dawson P J; Kaumann A J CS Department of Pharmacology, University of Melbourne, Parkville, Victoria, Australia. SO JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS, (2000 Jan) 292 (1) 449-59. Journal code: JP3. ISSN: 0022-3565. L10 ANSWER 1 OF 1 EMBASE COPYRIGHT 2000 ELSEVIER SCI. B.V. AN 2000018116 EMBASE TI Contractile and arrhythmic effects of endothelin receptor agonists in human heart in vitro: Blockade with SB 209670. AU Burrell K.M.; Molenaar P.; Dawson P.J.; Kaumann A.J. CS Dr. P. Molenaar, Cardiovascular Research Unit, University of Queensland, Prince Charles Hospital, Chermside, QLD 4032, Australia. molenaar@medicine.uq.edu.au SO Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, (2000) 292/1 (449-459). Refs: 47. ISSN: 0022-3565 CODEN: JPETAB L5 ANSWER 1 OF 1 DRUGU COPYRIGHT 2000 DERWENT INFORMATION LTD AN 2000-09426 DRUGU P TI Contractile and arrhythmic effects of endothelin receptor agonists in human heart in vitro: blockade with SB 209670. AU Burrell K M; Molenaar P; Dawson P J; Kaumann A J CS Univ.Melbourne; Univ.Queensland; Univ.Cambridge LO Melbourne; Brisbane, Austr.; Cambridge, U.K. SO J.Pharmacol.Exp.Ther. (292, No. 1, 449-59, 2000) 12 Fig. 3 Tab. 47 Ref. CODEN: JPETAB ISSN: 0022-3565 AV Cardiovascular Research Unit, Department of Medicine, University Of Queensland, The Prince Charles Hospital, Chermside, 4032, Queensland, Australia. (P.M.). (e-mail: molenaar@medicine.uq.edu.au). Stranou zůstala databáze Lifesciences, kde srovnávaný článek nebyl zpracován, uvádíme tedy jiný - jak je vidno z ukázky, má rovněž zkrácený název časopisu, citace není rozšířená, CODEN chybí, adresa je stručná: L13 ANSWER 1 OF 1 LIFESCI COPYRIGHT 2000 CSA AN 1998:87449 LIFESCI TI Contractile roles of the M sub(2) and M sub(3) muscarinic receptors in the guinea pig colon AU Sawyer, G.W.; Ehlert, F.J.* CS Department of Pharmacology, College of Medicine, University of California, Irvine, Irvine, CA 92717, USA SO J. PHARMACOL. EXP. THER., (19980100) vol. 284, no. 1, pp. 269-277. ISSN: 0022-3565. Z výše uvedeného by mohlo vyplynout, že nejlépe je používat ISSN, které bylo správně zapsané u všech záznamů všech databází. To platí jen s rezervou. Podezření vzniklo u výše zmíněného sborníku - v databázi Medline z něj bylo celkem 1481 záznamů (nejstarší z roku 1963) a v databázi Embase jakoby pouze 14! Je pravdou, že Embase je zpracována až od roku 1974, ale ten rozdíl je přesto poněkud vysoký.

V dalším kroku bylo zjištěno, že v Embase je 340 záznamů, obsahujících správný CODEN: SVLKAO, z nichž ovšem 326 nemá uvedeno ISSN. Databáze Biosis obsahuje tento CODEN 293x, což je přesně tolik jako odpovídajících ISSN, ale v případě arytmických efektů jsme si na stejnou databázi stěžovali, že nemá uveden CODEN. A tak je to se vším... Konec konců taky proto je informační práce tak zajímavá.

Tyto zkušenosti neuvádíme, abychom databáze kritizovali, naopak je máme rádi. Jsou uvedeny proto, abychom "ničemu nevěřili", pečlivě uváděli a kontrolovali citace ve smyslu hesla, které doufejme proniká i do našich zeměpisných pásem, a to: "check and double-check" (dříve: "důvěřuj, ale prověřuj").

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BOČEK, Bohumil a HORKÝ, Jaroslav. Citace? Ano - ale jaká?. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 5 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-10556. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10556

automaticky generované reklamy
registration login password