Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Blíží se spuštění kontroverzního projektu BibliLeaks.cz!

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Blíží se spuštění kontroverzního projektu BibliLeaks.cz!

0 comments

na začátku prosince na svých webových stránkách oznámila, že od 1. ledna 2011 spustí nový kontroverzní projekt BibliLeaks, který vychází ze známého neméně kontroverzního portálu . Server podle slov svých zástupců chystá v průběhu několika dnů zveřejnit veškerou e-mailovou komunikaci mezi knihovnami, a to včetně e-mailů a dokumentů posílaných mimo klasickou a poměrně otevřenou konferenci Knihovna.

Knihovnická obec na tuto zprávu zareagovala zmatkem a zděšením, neboť jak několik knihovníků anonymně přiznalo, řada těchto zpráv má poměrně citlivý charakter a mohla by zásadním způsobem ovlivnit celé české knihovnictví. Alarmující je také objem této získané interní korespondence - zástupci serveru BibliLeaks uvádějí, že se celkově může jednat až o několik desítek e-mailů a minimálně tři naskenované papírové dokumenty!

Situace je skutečně vážná a již nyní, několik dnů před plánovaným spuštěním projektu, se v knihovnických kruzích objevují neklamné známky paniky. zablokoval na protest všechny automaty na kávu, pedagogové na protest demonstrativně smazali celý region v Second Life a v se skupina knihovníků šla dokonce zahrabat do neodklizených závějí z včerejší sněhové vánice.

Bouřlivé emoce ale nemusíme pozorovat jen ve velkých institucích. Podle našich informací už o situaci jednala většina místních lidových knihoven Středočeského kraje a v současné době sepisují na svých psacích strojích protestní oznámení, které zašlou do sídla a kopii vyvěsí na nástěnku. Pamětníci se shodují, že podobně rozrušené knihovny ještě nezažili.

V podstatě jedinou výjimkou jsou plzeňské knihovny, které se k chystanému projektu vyjádřily vesměs neutrálně. zdůraznila, že knihovny nemají co skrývat, a pokud z regálů záhadným způsobem mizí knihy či dizertace vystudovaných knihovníků, může za to jen a pouze Bubák František, ale rozhodně se nejedná o pochybení systému či konkrétní osoby. Spolehlivý zdroj nám nicméně prozradil, že se v celém kraji důsledně formátují harddisky a prodej skartovaček vzrostl o 714%.

Zajímavý úhel pohledu na celou situaci nabídl také nezávislý zpravodajský server , který na svých stránkách o víkendu uvedl, že celá kauza je jen virální kampaní, která má za cíl přilákat čtenáře do knihoven a dostat knihovnickou obec na první stránky médií. Krátce po zveřejnění této zprávy se ale server stal nedostupným a informace tedy bohužel nelze ověřit. Podle všeho jsou náhle nedostupní také i jednotliví redaktoři.

Těžko tedy s určitostí říci, jak se bude celá kauza nadále vyvíjet. Na jednu stranu můžeme očekávat vyšší transparentnost meziknihovní komunikace, ale na straně druhé se může současná situace ještě více vyostřit, a podobně jako v případě se možná dočkáme žalob, napětí ve společnosti, kybernetických útoků či dokonce plošného odchodu knihovníků a knihovnic z oboru. Doufejme, že tyto důsledky zvážila a nebude spuštěním serveru pouze přilévat olivového oleje do ohně.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠTOGR, Jakub a RYLICH, Jan. Blíží se spuštění kontroverzního projektu BibliLeaks.cz!. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 13 [cit. 2016-05-31]. urn:nbn:cz:ik-13582. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13582

automaticky generované reklamy