Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva ze semináře Průvodce databází Emerald a publikováním ve světových odborných časopisech

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Zpráva ze semináře Průvodce databází Emerald a publikováním ve světových odborných časopisech

0 comments

Moravská zemská knihovna v Brně přivítala ve čtvrtek 17. března na své půdě Radku Machkovou ze společnosti Emerald Group Publishing, která nejprve seznámila čtyři desítkyúčastníků s touto vydavatelskou společností a následně podala cenné rady všem, kteří chtějí publikovat svůj článek v nějakém odborném periodiku.

Společnost Emerald není rozhodně v České republice neznámá. Toto vydavatelství bylo založeno v r. 1967 a pracuje pro něj více než 250 zaměstnanců. V tomto roce vydává více než 250 časopisů ve 24 tematických kolekcích, které pokrývají rozmanité oblasti lidského poznání. Z těchto periodik 54 registruje ISI a 160 Scopus. Uživatelé s online přístupem mají každý týden k dispozici 2 volné tituly. Emerald je znám nejen vydáváním odborných časopisů, ale také svojí knižní produkcí.

Radka Machková ve druhé části semináře poskytla praktické rady autorům, jak postupovat při tvorbě příspěvku a čemu by měl autor věnovat pozornost, aby byl článek zveřejněn v odborném periodiku. Tyto užitečné informace se netýkají pouze publikování v časopisech společnosti Emerald, ale mají platnost i pro další vydavatele.

Každý autor by měl usilovat o to, aby jeho článek nebyl přímo zamítnut. Musí se také připravit na to, že téměř každý článek je nutné opravit nebo upravit. Autor by si měl nejprve najít několik vhodných titulů k publikování a přečíst si daný časopis, aby pochopil jeho konverzaci. Je nezbytné najít si na webu editora vybraného titulu a zaslat mu nejprve souhrn či abstrakt. Každý autor by si měl pečlivě prostudovat pokyny pro autory a zajistit si souhlas s použitím obsahu či textu, který sám nevytvořil. Obdobně postupují i další vydavatelé, kteří jsou sdružení v STM Association. Vydavatelství Emerald disponuje technickými nástroji pro odhalování plagiátorství. Při citování je vyžadován Harvardský systém.

Radka Machková pak hovořila podrobně o tom, co editoři a recenzenti sledují na daném článku (originalita, relevantnost k dané oblasti, postavení dané práce, metodologie výzkumu, srozumitelnost a struktura textu atd.). Emerald vyžaduje strukturovaný abstrakt (záměr, metodologie, výsledky, omezení výzkumu a příští kroky, praktické implikace, dopad na společnost, originalita a hodnota). Při spoluautorství je nutné dát pozor na to, aby na článku nebylo patrné, že každou část psal někdo jiný, a je také dobré si včas ujasnit pořadí autorů. Autor by také měl předem zvážit, jak zvýšit elektronické šíření informací o článku (krátký výstižný nadpis, jasný a popisný abstrakt, relevantní a známá klíčová slova, ne zvláštní novotvary).

Doba od poslání článku k reviznímu feedbacku představuje přibližně  3 – 3,5 měsíce. Editor na základě abstraktu či souhrnu rozhodne asi do týdne, zda článek vyhovuje danému časopisu. Editor dále  určí a kontaktuje další týden 2 recenzenty, kteří během 6 – 8 týdnů dokončí své ohodnocení. Editor po zhodnocení poznámek a doporučení recenzentů rozhodne o přijetí či nepřijetí rukopisu. Žádost o revizi článku je dobrá zpráva, skoro každý článek je alespoň jednou upravován. Autor by měl potvrdit žádost o revizi a měl by se ujistit, zda rozumí všem připomínkám. K revizi je dobré připojit průvodní dopis, který prokazuje, jak byla práce přepracována dle požadavků.

Každý autor publikující v Emeraldu obdrží bezplatný výtisk časopisu a 5 otisků z publikace, získá rovněž bezplatný přístup do databáze Emerald na 3 měsíce. Společnost Emerald podporuje své autory různými způsoby. Doporučí jim i pracovníky, kteří (na komerčním základě) ověří článek po jazykové stránce (správnost angličtiny). V Emeraldu publikovalo kolem 300 českých autorů.

Ke konci svého výkladu uvedla Radka Machková několik zajímavých odkazů, které mohou být pro autory poměrně užitečné. Tyto odkazy (a také celou prezentaci) naleznete ve formátu .pdf na webu MZK.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MACHÁTOVÁ, Martina. Zpráva ze semináře Průvodce databází Emerald a publikováním ve světových odborných časopisech. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 4 [cit. 2022-08-08]. urn:nbn:cz:ik-13616. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13616

automaticky generované reklamy