Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zoekboek čili Knihotoč po nizozemsku

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Zoekboek čili Knihotoč po nizozemsku

0 comments

14. červenec se letos stal nejenom dnem oslav 215. výročí pádu Bastily, ale také dnem, kdy byly ve vinárně Veronský dům blízko pražského Karlova mostu slavnostně vypuštěny knihy českých autorů přeložené do holandštiny, a to v rámci projektu Zoekboek.

Cílem projektu, který je obdobou BookCrossing či českého knihotoče, je podpora české literatury v Nizozemí a Belgii. Zoekboek doslova znamená "Hledej knihu". Nizozemskou variantu knihotoče připravilo České centrum Haag ve spolupráci s literární agenturou Pluh.

V den zahájení bylo ve Veronském domě celkem přítomno na 110 knih od 35 autorů, mj. Milana Kundery, Jaroslava Haška, Jana Amose Komenského, Pavla Kohouta, Jaroslava Seiferta či Michala Viewegha. Posledně jmenovaný patřil (například vedle spisovatele a předsedy PEN klubu Jiřího Gruši) k literátům, kteří se slavnostního zahájení projektu Zoekboek osobně zúčastnili.

Pokud se týká akvizice příslušných knih, je třeba především podotknout, že časově se jedná o publikace od 70. let 20. století do dnešních dnů. Zejména dříve vydané knihy byly získávány v antikvariátech, výrazně se o různorodost a bohatost nabídky zasloužili překladatelé, autoři či nakladatelství, kteří do projektu Zoekboek přispěli darem.

Princip Zoekboek je jednoduchý a spočívá v tom, že čtenář si ve veřejných prostorách v České republice (tedy např. právě ve vinárně Veronský dům) najde danou knihu, může si ji vzít s sebou, přečíst a poté ji zase někam odložit, přičemž příslušné místo prozradí na stránkách Českého centra Haag, kde také může připojit svůj názor na dané dílo. Najde zde také informace o místech, v nichž se příběhy odehrávají, aby se tam mohl vydat i osobně.

Knihotoč se točí neustále dokola. Aby se nezastavil, je každá kniha doplněna příslušnými informacemi o knihotoči a také svým identifikačním číslem. Pochopitelně se předpokládá, že čtenáři si knihy nebudou nechávat, ale že je vždy vrátí zpět do oběhu.

Pořadatelé s velkým nasazením lákali osoby, které vládnou příslušným jazykem a které se večer 14. července 2004 procházely po Karlově mostě či v jeho okolí, aby se do projektu již v den zahájení zapojily. Dlužno říci, že toto úsilí se jim vyplatilo – ve vinárně postupně začala převládat holandština... Holandsky mluvící turisté tak získali další možnost kulturního obohacení svého pobytu v České republice.


Informace o Zoekboek v knize.Pohled na část shromážděných knih.Orbis pictus má číslo 15.


Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Zoekboek čili Knihotoč po nizozemsku. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 8 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-11676. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11676

automaticky generované reklamy
registration login password