Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Živý přenos z čapího hnízda skončil, ale Kristýna z Internetu nezmizí

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Živý přenos z čapího hnízda skončil, ale Kristýna z Internetu nezmizí

0 comments
Nekolikaměsíční přímý přenos, ve kterém jsme měli možnost sledovat denní život čápice Kristýny a její rodiny skončil 15. srpna. Internet nám umožnil naprosto unikátní podívanou, která je jinak dopřána v omezené podobě jen trpělivému pozorovateli. O úspěšnosti projektu a zájmu internetové veřejnosti svědčí vysoká návštěvnost serveru - přes 700 tisíc přístupů na stránku přenosu (od 25. 5. do 12. 8). Celá akce má samozřejmě obrovský význam pro vědce, neboť bude možno vyhodnotit celou řadu skutečností o životě čápů.

Přímý přenos sice skončil, ale na Internetu bude možno nadále sledovat vybrané záznamy a dovídat se aktuální informace o letu čápů. Pro nadcházející sezonu organizátoři plánují vylepšení dosavadního vysílání Čápi letí po síti a na příští rok opět přímý přenos hnízdění.

Tento projekt je ovšem klasický příklad celkové změny reálné hodnoty informace. Na Internetu je nám předkládáno tolik informací, že nejsme schopni je všechny zpracovat, a tím že nevynakládáme námahu s jejich získáváním, ztrácejí svůj osobitý význam. V době, kdy se na vsi na noviny skládalo několik movitějších sedláků, nebo kdy bylo jediná možnost získání knihy její opsání, byla hodnota informace vysoká a nebyla chápána jako samozřejmost. V době Internetu, kdy jsou nám informace vnucovány a největším problémem je jejich organizace a vyhledání, není možné další nám předkládané informace ocenit, i kdyby byly převratné, neboť jsou schované v celé řadě informací nepodstatných.

Sledování čápů je jedna z činností, kterou obvykle neodborník provádí bezmyšlenkovitě, málokdy tuto činnost vyhledává, ale vždycky potěší. Nyní nejenomže nemusíme při pozorování čápů vstát od počítače, ale můžeme si přehrát konkrétní scény z čapího života. Připadá mi, že daleko hodnotnější je nalézt čapí hnízdo na komíně a čápa sledovat, i za cenu toho, že mu neuvidím do zobáku, než zapnout počítač a prohlížeč a mrknout, co je u čápů nového. Mohlo by se stát, že například děti odchované digitalizovanou Kristýnou nebudou tušit o možnosti sledovat čápa v přírodě, a proč by to dělali, vždyť sledovat ho na monitoru je "pohodlnější", zařadí se mezi počítačové hry nebo po bok Tamagotchi. Podobně jako po reklamách na čokoládu se městské děti domnívají že kráva je fialová. Je tedy otázkou zda nás podobné projekty od přírody spíše nevzdalují, než nás s ní seznamují.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁKOVÁ, Karolina. Živý přenos z čapího hnízda skončil, ale Kristýna z Internetu nezmizí. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 7 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-10262. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10262

automaticky generované reklamy
registration login password