Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ženská těla bez mozku zvou pány do světa komunikace

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Ženská těla bez mozku zvou pány do světa komunikace

0 comments
V poslední době se objevily dva inzeráty s dosti podobnou tématikou: firmy Paegas a SPT Telecom inzerují své produkty moderní komunikace. Obě přitom používají podobný způsob grafického ztvárnění a rovněž apelují na podobné stereotypní představy.

paegas.jpg Firma Paegas inzeruje představu dokonalé sekretářky pomocí výčtu klasických sekretářských činností a zároveň prezentace "dokonalého ženského těla" - alespoň tak si tvůrce inzerátu představoval d okonalou sekretářku. Inzerce technického zařízení je zde propojena s "technickým popisem" dokonalé ženy pomocí kót známých ze soutěží Miss XY: 90-60-90. Dokonalá žena tedy musí být výkonná co do práce a zároveň odpovídat stereotypním představám o dokonalý ch mírách ženského těla, které ve skutečnosti splňuje jen malé procento žen (v reálném světě). Snad právě proto je fotografie ženského těla evidentně modifikována počítačem do kyberdokonalosti. Kromě toho, že inzerent využívá tradičních představ o sekretá řkách, prohlubuje navíc i představu striktní rodové diferenciace na pracovišti: sekretářka je vždy žena a její šéf je muž. Inzerát se tak obrací jen na polovinu populace v Čechách, ženy jen těžko osloví inzerce výkonného faxu pomocí okótovaného ženského t ěla bez hlavy.

pamela.gif Ženská hlava nepřipadala důležitá ani tvůrcům dalšího z podobných inzerátů - billboardu s Pamelou, kterým SPT Telecom inzeruje svoje služby poskytovatele přip ojení do Internetu. Kráčející mýtická bytost, jejíž jméno vyvolává asociace s kráskou známou domácímu publiku z oblíbeného televizního seriálu, láká (mužské) publikum do kybeprostoru. Není opět sporu, že "dokonale" tělesně vyvinutá žena bez hlavy (=mozku) osloví spíše mužské publikum. Rovněž text, kterým firma přivítá natěšeného návštěvníka zmíněné stránky, není zrovna gender neutrální, jak se ostatně zmiňuje i Jarmila Cikánková ve svém článku. Slogan na billboardu zve do světa Internetu slovy "Hledáš noou přítelkyni?", jakoby byl Internet především atraktivní svými možnostmi on-line seznamek, erotických chatů či zásobami erotického a pornografického materiálu. Ženy tvoří 10,3 procent všech uživatelů Internetu v Čechách a zdá se, že SPT Telecom tuto nerovnost svojí inzercí jen podporuje (nebo spíše na základě této skutečnosti marketingově využívá).
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra. Ženská těla bez mozku zvou pány do světa komunikace. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 8 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-11105. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11105

automaticky generované reklamy