Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zemřel Jiří Zahradil

Napsal uživatel Mgr. Linda Skolková dne 12. Září 2011 - 21:17.

Ve věku 81 let zemřel dne 24. srpna 2011 v Praze Jiří Zahradil, bývalý dlouholetý ředitel Základní knihovny – Ústředí vědeckých informací (ZK – ÚVI) ČSAV, předchůdkyně dnešní Knihovny AV ČR, v. v. i. Jako ředitel nastoupil do centrální akademické knihovny v roce 1967 a působil v této funkci až do roku 1992. Je mu nutno přiznat řadu zásluh, které se týkají nejen rozvoje knihovny, kterou řídil, ale celé (dle tehdejší terminologie) soustavy vědeckých informací ČSAV.

Jiří Zahradil cílevědomě napomáhal rozvoji akademických knihoven, podstatně rozšířil metodickou pomoc těmto knihovnám a jejich pracovníkům, a to jak pořádáním porad, cyklů seminářů a krátkodobých kurzů, tak i ediční a publikační činností. Na zámku v Jirnech, který ZK – ÚVI ČSAV tehdy obhospodařovala, inicioval vybudování centrálního akademického depozitáře méně využívané vědecké literatury, všestranně podporoval trend zavádění a využití výpočetní a reprografické techniky a nově objevovaných informačních technologií do praxe akademických knihoven. V rámci ČSAV inicioval v roce 1984 zavedení automatizovaného systému evidence publikovaných vědeckých prací pracovníků Akademie (ASEP) a vytvoření příslušné databáze; její tvorba patří dnes k vysoce oceňované součásti činnosti knihoven AV ČR. Vše ve zkratce uvedené dokládá také Zahradilova vlastní rozsáhlá publikační činnost.

Pamětníci jistě rádi věnují zesnulému Jiřímu Zahradilovi tichou vzpomínku.

Zdroj: Zpráva J. Burgetové zaslaná 5. 9. 2011 do konference Knihovna

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.