Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zapojte své uživatele (Pavel Kocourek)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Zapojte své uživatele (Pavel Kocourek)

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Pavel Kocourek

Pavel Kocourek (INCAD, spol. s r.o., Praha) nejprve konstatoval, že v příspěvku nejde jenom o zapojení, ale přímo o vtažení uživatelů. Ukázal několik map, které znázorňují populaci v různých částech planety, rozšíření internetu a také výpůjčky v knihovnách.

Přednášející uvedl, že existuje generace digitálních imigrantů (Y) a digitálních domorodců (tzv. "born digital"). Generace digitálních domorodců očekává interaktivní mix různých služeb, multitasking, spolupráci a účast. Ukazuje se, že uživatelé jsou ochotni sdílet zejména pozitivní komentáře (průzkum e-shopů ukázal, že 70 % komentářů bylo pozitivních).

P. Kocourek nabídl různé možnosti, jak uživatele zapojit. Pokud knihovna přemýšlí o vylepšení svých dat, měla by se zamyslet nad tím, jak využít komunitu. Uživatelé nemají až tak velký zájem o samotný produkt, důležitější jsou zkušenosti ostatních uživatelů s produktem. Produkt by měl být přístupný odkudkoliv. Podstatnou částí je také značka.

Přednášející doporučuje nikoliv se na zákazníky (uživatele) zaměřovat, ale zapojit je. Není potřeba vytvářet nové služby a produkty, je potřeba k nim přitáhnout uživatele. Knihovny, resp. informační instituce by měly vypracovat svou strategii zapojení do sociálních sítí. Služby by měly být zaměřeny na síťovou generaci. Důležitou roli hraje inovace – spočívá v tom, že známé prvky jsou jinak zkombinovány. Archiv Times např. nabízí tzv. Topic Pages čerpající ze zdrojů v archivu.

Přednášející zmínil také současné trendy v oblasti vyhledávání (např. navigované vyhledávání, analýza vyhledávání, socializace vyhledávání, konvergence atd.) a dále některé mýty o vyhledávání. Např. ve skutečnosti nejde o nalezení informací, ale o propojení se záměrem uživatele.

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Zapojte své uživatele (Pavel Kocourek). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2022-10-06]. urn:nbn:cz:ik-13121. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13121

automaticky generované reklamy