Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zápisky korektora internetového zpravodajství Ikara z konference Inforum

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Zápisky korektora internetového zpravodajství Ikara z konference Inforum

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Časopis Ikaros je už dlouhá léta mediálním partnerem odborné konference Inforum a v rámci této kooperace členové a spolupracovníci redakce připravují rovněž průběžné internetové konferenční textové zpravodajství. Velmi záhy se ukázalo, že zprávy nestačí jen napsat a vystavit v časopise na internetu, ale že je nutné je i zkorigovat. Tato potřeba je tím naléhavější, že takové zpravodajství vzniká v chvatu a rychlosti a jednotliví zpravodajové nemohou hledět na nějaký ten překlep nebo jiný textový a obsahový zádrhel.

Následuje výběr největších „špeků“, které korektor odhalil a opravil ve zprávách z posledních dvou ročníků konference Inforum (2008 a 2009).

Překlepy

Překlepy jsou zcela běžné, zkušené oko korektora je rychle odhalí, a navíc jsou někdy i zábavné. Tak např. v jednom zápisu se stal z doc. Rába doc. Rád, jinde Stanislav Psohlavec zmutoval do Stanislava Psohlavse a účastníci se ocitli na konferenci Informum (dalo by se dodat: Informumraj). Kromě vlastních jmen pronikají překlepy i do obecných výrazů, zde pouze malá ochutnávka: porožil (položil), čtereček (čtvereček), uživat (uživatel – zde nebyl zpravodaj dost radikální, mohl zkrátit až na „už“, např. „užové už mají přístup“), infestice (investice), scínář (scénář), fakuty (fakty), platenátirium (planetárium), pořítakli (potýkali), šupsakůl (šupsaků), průkponíci (průkopníci), obchodní zástpupci (obchodní zástupci – upřímně, ta ozvěna „zpupnosti“ není úplně nereálná).

To je tedy to nejpreprezentativnější (také reálná chyba) z překlepů. Poslední z nich si vyžaduje obšírnější komentář. Zpravodajkyní byla Linda Jansová, tehdy ještě Skolková, která zapisovala sdělení přednášející o tom, jakým způsobem „knihovníci školí práci s informacemi“; její vedle sedící kolegyně ji upozorňovala, aby si dala pozor a omylem nenapsala „knihovníci škodí práci s informacemi“. Ovšem když nemyslíte na růžového slona, tak máte plnou hlavu růžových slonů. Výsledek tedy zněl: „knihovníci skolí práci s informacemi“.

Faktické chyby, formulační kiksy a stylistika

Občas se vloudí i nějaká faktická chyba, zvláště pokud přednáška probíhá v angličtině. Např. z „invisible colleges“ (neviditelné univerzity) se tak staly „neviditelné společnosti“, ze „special libraries“ (odborné knihovny) „speciální knihovny“ (což je ale dost častá chyba i v jiných odborných textech).

V rychlosti někdy (spíše často) nebývá čas pilovat formulace a stylistiku. Objevují se tak různá zpotvořená, zdeformovaná nebo záhadná sdělení, u kterých občas nezbývá korektorovi nic jiného, než je výrazně upravit nebo dokonce vypustit, pokud není schopen rekonstruovat jejich smysl. Několik příkladů:

 • „U zrodu konstituce systému“
 • „představila Univerzitu Komenského v Bratislavě, která má 13 fakult distribuovaných po celém Slovensku“ (ještě štěstí, že ty fakulty nebyly diseminované)
 • „vytvořit pokud možno co řešení“
 • „a když přišel do USA, ptal se sám sebe, bude tento vývoj stejný v digitálním prostředí, opětovné prozkoumávání a postupné vyvíjení?“
 • „navíc přidává i funkce navíc“

Komentáře zpravodajů

Zvláště někteří zpravodajové vynikají přímo epickou šíří svých zápisků a vlastních komentářů. Většinu z nich musí korektor vyhubit, protože nejsou publikovatelné:

 • „Mezi základní výstupy (ach jo!) považují bezpečné uložení dat“ – přednáška zřejmě byla nudná, proto ten povzdech zpravodaje, který celý zápis zakončil úlevným: „Systém bude dále rozvíjen a diskuse bude pokračovat. Howgh“.
 • „Nikdo nenašel odvahu se D. L. na cokoliv dotázat, což plně vystihuje ‚reklamní povahu‘ příspěvku.“ – to samozřejmě muselo jít pryč, co kdyby se jednalo o jednoho ze sponzorů konference nebo dokonce zpravodajství?
 • „Zbytek prezentace se znažil mluvčí přesvědčit posluchače o tom, že [produkt] je v podstatě jedním z nejlepších né-li zcela nejlepším vyhledávacím nástrojem, který je v současné době nabýzen na globálním informačním trhu.“ – tak řekněme, že to je pravda, ale bylo třeba ji trochu přeformulovat (když odhlédneme od řady překlepů).
 • „Rovněž přihlížejícím předvedla výhodnost nákupu celých balíčků před nákupem jednotlivých částí.“ – vzhledem k tomu, jak v dané chvíli byli aktivní účastníci konference, zřejmě skutečně šlo pouze o „přihlížející“.
 • „A. M. v úvodu ocenil krásy Prahy. Poté ovšem nastaly drobné potíže a zdálo se, že se nějakou dobu nic neděje. Po několika minutách se podařilo řečníkovi konečně přihlásit do systému.“ – informace, kterou čtenář zpráv nepotřebuje vědět, byla tedy přehubena.
 • „pozn: v přednášce naši zpravodajové také zaslechli: ‚čím víc na to myslím, tím víc se mi chce píchat‘“ – ukázka zpravodajovy záludnosti, kterou testoval pozornost korektora; daná věta od přednášející skutečně zazněla, ovšem místo slova „píchat“ stál výraz „kýchat“ – výroku předcházelo hřmotné kýchnutí, které si – zesíleno reproduktorem – nic nezadalo s výstřelem z hmoždíře. Mám pocit, že některé účastnice utrpěly malý nervový otřes.
 • „je to strašně dlouhé, ale DK byla tradičně jako smršť a všechno bylo zajímavé, takže se to těžko píše a hlavu a patu to asi moc nemá. Když tak mi to hoďte na hlavu...“ – doklad těžkého života zpravodaje.
 • „no a na závěr přednášející ukázala webové stránky, což stejně nikdo na tu dálku, kromě Elfů, nepřečte“
 • „Wolfgang Steinmetz a Adina Teusanová, oba obchodní zástupci vydavatelství Oxford, otevřeli přednášku fotografiemi Oxfordu v ranním slunci (připomínáme, že Oxford je v Anglii, kde prší 300 dní v roce).“ – příklad vtipného a inteligentního komentáře, který ve zprávě celý zůstal.

Zásobárna korektorských perliček se však úží. Zpravodajové se lepší a lepší, ale bez chyb naštěstí úplně nejsou. Za necelého půl roku se tedy těším na další přklepy a komentáře.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SCHWARZ, Josef. Zápisky korektora internetového zpravodajství Ikara z konference Inforum. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 13 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-13319. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13319

automaticky generované reklamy
registration login password