Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Z Ikarových záložek

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Z Ikarových záložek

0 comments
Autoři: 
V tomto čísle jsme provedli průzkum českých knihovnických (více či méně) periodik na Internetu. Posuďte sami, jak dopadl. Ač má elektronické publikování obzvláště v malonákladových periodikách celou řadu výhod, knihovny zatím jeho hodnotu nedoceňují. Pokud se budou chtít redaktoři uvedených periodik vyjádřit k popsanému stavu, rádi jejich dopisy zveřejníme.Časopis Národní knihovna naleznete ve fulltextu i na Internetu. Má to jeden háček, vystaveno je pouze poslední číslo (v současné době č. 5). Málo užitečný je i předmětový rejstřík článků z roku 1997, neboť se jedná skutečně jen o seznam článků, bez možnosti si nalezené články přečíst. Téměř jako provokace působí neplatný odkaz na e-mail ve spodní části stránky Základní informace o časopisu.
Rozporuplným dojmem působí i prezentace vydávaných pulblikací AV ČR. Stránky periodik Knihy a dějiny, Informace a Linca plus info jsou sice ve fulltextu vystaveny, ale poslední čísla jsou překvapivě neaktuální. Další knihovnické periodikum - Čtenář - se na síti prezentuje pouze obsahem čísel a to v nepříliš efektní podobě.
Bezútešně působí i periodikum Státní vědecké knihovny v Hradci Králové U nás. Vystaveno je jediné číslo, a to 1/98.
Mezi internetovými verzemi českých časopisů s knihovnickou tematikou suverénně zvítězil časopis SVK Olomouc Knihovnické obzory. Vystavena jsou plná čísla z let 1993-1998. Kupodivu jiná moravská knihovna, a to Moravská zemská knihovna v Brně nepovažuje za nutné prezentovat své periodikum Duha na Internetu, na stránkách MZK naleznete pouze číslo 3/1997.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Z Ikarových záložek. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 2 [cit. 2023-12-09]. urn:nbn:cz:ik-10297. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10297

automaticky generované reklamy
registration login password