Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

What You Didn’t See Is What You Get : Dynamická klasifikace (Pavel Kocourek)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

What You Didn’t See Is What You Get : Dynamická klasifikace (Pavel Kocourek)

0 comments
Autoři: 

Dynamická klasifikace je funkce systému Convera RetrievalWare, který navazuje na systém Excalibur integrující znalostní vyhledávací a kategorizační systém (kombinuje standardní, tematické a podobnostní vyhledávání). Dynamická klasifikace pomáhá uživateli definovat, co přesně hledá; rozšiřuje rámec vyhledávání, aby se uživatel dostal k relevantním výsledkům. Základním problémem k řešení je protiklad vyhledávání a nalezení. Vyhledávání je interaktivní proces, který částečně odpovídá intelektuálnímu pochodu uživatele. Nicmémě až v procesu nalezení dochází k další podstatné specifikaci aktuálního uživatelského dotazu. V této fázi lze využít právě dynamickou klasifikaci. Systém Convera RetrievalWare pracuje se základem založeným na taxonomiích, které vznikají pomocí automatické kategorizace. Klasifikace může být uzpůsobena podle jednotlivých uživatelů s tím, že základní taxonomie v systému zůstává nenarušena. Pro základní klasifikaci lze použít již existující pořádací systémy (např. MeSH), které mají oproti automaticky vytvořeným klasifikacím některé výhody (efektivnost, ověřenost v praxi apod.). Pomocí technologie Smart latching jsou vytvářeny vztahy mezi taxonomiemi a dokumenty. Dynamické klasifikace je vhodné používat při vyhledávání v konkrétních (podnikových) informačních systémech a pro konkrétní uživatelské požadavky.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. What You Didn’t See Is What You Get : Dynamická klasifikace (Pavel Kocourek). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2021-10-18]. urn:nbn:cz:ik-11306. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11306

automaticky generované reklamy
registration login password