Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Web, EIZ a informační vzdělávání - Interdisciplinární pohled (Milan Špála)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Web, EIZ a informační vzdělávání - Interdisciplinární pohled (Milan Špála)

0 comments
Autoři: 

Milan Špála

Vladimír Karen doc. Špálu uvedl jako "živoucí relikvii", která se od roku 1995 pravidelně účastní konference Inforum, resp. Infomedia, a přednáší. V prvním roce konference zajistil hlavního řečníka Eugena Garfielda a získal pro něj letenku od knihkupce Kanzelsbergera.

M. Špála na začátek zmínil, že hledal v archivu přednášek konference Inforum příspěvky, které se zaměřovaly na mezioborové souvislosti a internet. Příklad za všechny: internetu dali základ fyzici. Je zřejmé, že dnes jsou EIZ a internet nerozlučně spjaty.

Poté se přednášející věnoval problematice oboru zvaného "journalology", který založil Eugene Garfield. Hlavními požadavky na psaní pro odborný časopis jsou etické citování a pravdivé uvádění autora. M. Špála kritizoval "výrobu" článků a časopisů podle požadavků evaluace vědy a výzkumu, kterou je ohrožována kvalita a citační etika.

Dále M. Špála srovnal podíl přírodních a společenských věd v citačních databázích. Zatímco nárůst počtu záznamů z oblasti přírodních věd celkem věrně kopíruje celkový nárůst počtu záznamů ve Web of Science (WoS), u společenských věd tomu tak zdaleka není (což platí např. i pro obor informačních věd). Z databáze WoS tedy podle počtu záznamů získáme dojem, že jde o zdroj zaměřený výhradně na exaktní obory. I když je jasné, že v přírodních vědách je potřeba měřitelných výsledků, společenské vědy jsou také legitimní vědecké obory, i když takto exaktně měřitelné nejsou.

M. Špála svůj příspěvek shrnul konstatováním: "Ukázal jsem vám tu několik tváří, které znamenají link. Díky psychiatrovi svět má bibliologii a díky hematologovi svět má žurnalologii." Nejen to je důkaz toho, že interdisciplinarita je pro internet, elektronické informační zdroje a informační vzdělávání příznačná.

(kp)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Web, EIZ a informační vzdělávání - Interdisciplinární pohled (Milan Špála). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2024-05-25]. urn:nbn:cz:ik-13443. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13443

automaticky generované reklamy