Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Web 2.0, Search 2.0 - jak se to rýmuje? (Vilém Sklenák)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Web 2.0, Search 2.0 - jak se to rýmuje? (Vilém Sklenák)

0 comments
Autoři: 

Vilém Sklenák

V. Sklenák svou prezentaci nazval Web 2.0, Search 2.0 - jak se to rýmuje? Podobně jako na informačním trhu dochází i na trhu v oblasti vyhledávání k řadě fúzí, V. Sklenák zmínil např. službu Google Picasa, která původně nebyla součástí Googlu.

O webu 2.0 se začíná mluvit od roku 2004, resp. 2005. Podstatou webu 2.0 jsou uživatelé. Klíčové pojmy webu 2.0 jsou např. RSS, tagování – folksonomie, AJAX, long tail, blogy, wiki a mashup.

Na search 2.0 jako analogii webu 2.0 lze pohlížet ze dvou úhlů – přichází ruku v ruce s webem 2. Pro první generaci počítačů bylo charakteristické řazení výsledků podle obsahu dokumentů (např. původní AltaVista), v další generaci jsou výsledky řazeny podle analýzy struktury odkazů mezi dokumenty na webu (např. Google), nyní nastává období search 2.0. Existují i jiné pohledy na číslování generací vyhledávání, kdy je zařazeno i období search 3.0 (kombinace různých typů vyhledávání do jednoho výsledku – jde o tzv. univerzální vyhledávání) a search 4.0 (využití sociálních sítí uživatelů). Číslování je pouze hra respektující zákon nabídky a poptávky. Termín search 2.0 není příliš používán, hovoří se spíše o vlivu principů webu 2.0 na vyhledávání obecně. Přednášející zmínil některé z relativně nedávno vzniklých nástrojů – Kartoo (shlukování výsledků v podobě grafu), Quintura (shlukování jako tzv. "tagclouds"), KwMap (relevantní doplňková klíčová slova) či Whonu (kontextové rozšíření již během psaní dotazu). Zmínil i odvozenou službu KartooVisu, který prezentuje shluky jako mapu, nebo službu Ujiko (personalizace nad vyhledávačem Yahoo!).

Zajímavým projektem je i Wikia Search. Jeho východiskem je komunitní přístup (podobně jako u Wikipedie). Očekávání řady recenzentů či kritiků služby nebyla příliš naplněna – zklamala především skutečnost, že řada funkcí ještě dnes (čtyři měsíce po spuštění služby) není zcela bezchybná a skutečně funkční. U výsledků Wikia Search je možné zjistit, na jakém základě byly vyhledány, tj. Wikia Search se snaží o průhlednost. U Wikia Search je zajímavá např. možnost hodnocení a využívání tzv. miničlánků (krátkých informací o hledaném pojmu). Na hodnocení Wikia Search je však ještě pravděpodobně brzy.

Přednášející zmínil i projekty související s evropským prostorem – Quaero (byl vyhlášen na jaře 2005, koncem roku 2006 od projektu odstoupilo Německo, následně vyhlásilo svůj vlastní projekt) a Theseus.

Podle V. Sklenáka musí svět vyhledávacích služeb reagovat jak na potřeby uživatelů, tak na technologické možnosti. Web 2.0 může být inspirující i pro Google, Microsoft či Yahoo! (experimenty s prostředky webu 2.0 najdete např. na http://myweb2.search.yahoo.com/).Budoucí možnosti i velkých vyhledávacích služeb mají v rukou i sami uživatelé. Na závěr pustil V. Sklenák video o budoucnosti Googlu.

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Web 2.0, Search 2.0 - jak se to rýmuje? (Vilém Sklenák). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2023-09-26]. urn:nbn:cz:ik-12829. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12829

automaticky generované reklamy