Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Výzkum, vývoj a inovace - Hodnocení výsledků, jejich evidence a správa v systému OBD (Jiří Stöhr)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Výzkum, vývoj a inovace - Hodnocení výsledků, jejich evidence a správa v systému OBD (Jiří Stöhr)

0 comments
Autoři: 

Jiří Stöhr

Jiří Stöhr z firmy Ders s.r.o. si svůj příspěvek připravil ve spolupráci s Petrou Niederlovou a Josefem Hanouskem z téže společnosti. Společně se zaměřili na systém OBD, nástroj využívaný především výzkumnými institucemi pro evidenci publikační činnost a následně pro tvorbu výstupů, statistik apod. Důležitou součástí je vykazování výsledků do RIV (Rejstříku informací o výsledcích). Ten existuje od roku 1994, kdy se evidovaly pouze publikace vztahující se k výzkumným projektům a záměrům. Záběr byl následně rozšířen a od roku 2008 probíhá hodnocení výzkumu a vývoje právě na základě dat z RIV. Hodnoceno je vždy pětileté období.

Následně se přednášející věnoval samotnému systému OBD, jehož zkratka znamená Osobní bibliografická databáze. Systém vznikl v roce 1998 a od roku 2004 funguje jako webová aplikace. V roce 2008 (s ohledem na změny ve vykazování) začala vznikat nová verze OBD. Aktuální je verze OBD 3.0.

J. Stöhr seznámil přítomné i s rozhraním systému a způsobem jeho fungováním. Základní jednotkou je tzv. literární forma, která odpovídá druhu výsledku. Správce má možnost si nadefinovat, která pole budou u kterého druhu výsledku vyplňována. Důležitou roli hraje nápověda – ta může být zobrazena u každého pole. Je-li to možné, jsou k polím napojeny číselníky, přičemž k dispozici jsou systémové a univerzální číselníky (mezi systémové číselníky patří například organizační struktura, seznam autorů a jejich pracovních úvazků a seznam zdrojů – časopisů a sborníků). Ke každému záznamu je zpětně doplňováno hodnocení, tj. uživatel pro jeho zjištění nemusí opustit rozhraní systému OBD.

V roce 1998 nebylo ještě potřeba výsledky schvalovat (byl používán tzv. "tlustý klient"), nyní je už ale k dispozici propracované schvalovací workflow. Právo na operace se záznamem se vyhodnocuje na základě uživatelské role podle workflow, pracoviště uživatele a stavu záznamu.

Do systému OBD je také možné data importovat, například z databází Web of Science či PubMed nebo z databází CEP/CEZ. K dispozici jsou pochopitelně i nástroje pro export – data lze exportovat ve formátech HTML, CSV či XML, je také možný export do knihovního softwaru Aleph, lze rovněž tvořit vlastní uživatelské exporty. Důležitý je však zejména export do databáze RIV. Export je pravidelně aktualizován, aby odpovídal požadavkům RVVI.

Firma Ders s.r.o. pořádá každoročně setkání správců OBD, poslední přibližně tři ročníky byly orientovány i na problematiku dodávání dat do RIV. Součástí systému jsou i doplňkové moduly OBD Report, OBD Statistic, OBD Public a OBD Import.

(lj)

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
IKAROS, redakce. Výzkum, vývoj a inovace - Hodnocení výsledků, jejich evidence a správa v systému OBD (Jiří Stöhr). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2023-01-27]. urn:nbn:cz:ik-13683. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13683

automaticky generované reklamy
registration login password